بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

داده های مربوط به تشخیص ، مهم ترین داده های پرونده پزشکی محسوب می شوند.که معمولا در قالب عبارت تشخیصی مستند    می گردد.

عبارت تشخیصی موضوع پرونده را مشخص کرده و بایستی توسط پزشک معالج به طور کامل نوشته شود.

از نظر سازمان جهانی بهداشت WHO مسئولیت ثبت تشخیص کامل بعهده پزشک معالج می باشد.

 

اسلاید 2 :

استفاده برای شخص بیمار

تعیین فراوانی بیماریها

اتخاذ تدابیر مدیریتی در نظامهای بهداشتی – درمانی

اتخاذ تدابیر مربوط به پیشگیری از بیماریها

انجام پژوهش های بیمارستانی

مقایسه نتایج معاینات و درمانها و استفاده ازسوابق بیماریها در استمرار درمان

آموزش پزشکی

 

اسلاید 3 :

تعریف:وضعیتی است که در پایان دوره مراقبتی تشخیص داده شده و دلیل نیاز بیمار یا مراجعه کننده به درمان و یا رسیدگی بوده است.

اگر بیش از یک وضعیت در پایان دوره مراقبت بیمار وجود داشته باشد:

  1- وضعیتی که بیشترین استفاده از امکانات و منابع و یا بیشترین مراقبت را به خود معطوف داشته باشد.

 2 - از نظر پزشکی وخیم تر بوده و یا از شدت بیشتری برخوردار بوده باشد.

  3-چنانچه در پایان دوره مراقبت نتوان هیچ نوع تشخیصی ارائه نمود:

    بایستی علامت اصلی  ، یافته غیر طبیعی و یا مشکل اصلی بیمار را بعنوان وضعیت اصلی ثبت می نمائیم.       

اسلاید 4 :

تعریف : وضعیتهایی که دلیل اصلی پذیرش و مراجعه بیمار به بیمارستان نبوده ، اما بر مراثبت فعلی بیمار اثر گذاشته است        ( اثر بر نحوه مراقبت ، طول مدت اقامت و نوع دارو ) سایر وضعیتها را تشکیل می دهند.

انواع:1- بیماریهای همراه یا وضعیتهایی هستند که قبل از پذیرش بیمار در بیمارستان وجود داشته و معمولا به مدت اقامت بیمار در بیمارستان می افزایند. Comorbidity  

   2- عوارض درمان ، اقدامات درمانی یا بیماریهایی هستند که بعد از پذیرش بیمار در مرکز درمانی بوجود آمده و به مدت اقامت بیمار می افزایند. Complication

اسلاید 5 :

Single – Condition Analysis

Multiple – Condition Analysis

در حالت تک وضعیتی : فقط وضعیت اصلی ثبت و در نظر گرفته می شود.

در حالت چند وضعیتی : سایر وضعیتها و مشکلات دیگری که بیمار داشته نیز ثبت می گردد.

اسلاید 6 :

هر عبارت تشخیصی باید حاوی اطلاعات کامل ، توسط پزشک ثبت گردد.معیارهای کامل بودن عبارتند از:

  1- علت زمینه ای بوجود آورنده بیماری: Etiology

  2- تظاهرات بالینی ایجادشده : Manifestation

q E.G : Anemia due to blood loss from chronic gastric ulcer

                 manifestation                                                Etiology Entity

اسلاید 7 :

در رابطه با اختلالات روانی که منشاء ارگانیک دارند ، در عبارت تشخیصی بایستی بیماری زمینه ای که منجر به آن اختلال خاص شده است ، نیز مشخص گردد:

 

Arteriosclerotic    Dementia  With  Delirium

      Organic Condition                             Mental Disorder

اسلاید 8 :

Essential Items :

qAnatomical Site

qMorphological Type

qBehavior

qFunctional Disorder or Functional Activity

اسلاید 9 :

Benign Neoplasm

Primary Malignant Neoplasm

Secondary Malignant Neoplasm

Neoplasm In Situ

Unknown or Uncertain Neoplasm

اسلاید 10 :

اولیه یا ثانویه بودن نئوپلاسم

ثبت نئوپلاسم در سابقه خانوادگی در صورت وجود

استفاده از نوشتارهای نیازمند تفسیر در تشخیص

چنانچه پزشک با چند نئوپلاسم اولیه مستقل و با شدت یکسان روبرو گردد ، ثبت اولیه بودن نواحی مختلف در شرح تشخیص ضروری است .

qMyeloma and Adenocarcinoma of Prostate        ( both Primary Site )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید