دانلود فایل پاورپوینت اصول گزارش نویسی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول گزارش نویسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول گزارش نویسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  نحوه تنظیم گزارش      

  مقدمه – متن – پایان

  قانون طلائی

  تاثیر خواننده گزارش 

  اصل تاکید در گزارش  

  شرح الگوهای ساختار گزارش

  شرح مختصر مرحله دوم گزارش نویسی

  نمونه کد بندی اطلاعات

  چند قاعده در تهیه رئوس مطالب(کد بندی)  

اسلاید ۲ :

موضوع, مقدمه, متن و پایان

خواننده ممکن است نتایج و پیشنهادات گزارشگر را بپذیرد یا  نپذیرد

نکات و نظریات عمده باید مورد تاکید قرار گیرد

اسلاید ۳ :

در مقدمه آنچه را که میخواهید , به طور مختصر اعلام کنید

در متن بگویید

در پایان به طور مختصر یادآوری کنید

اسلاید ۴ :

 روش قیاسی deductive

q  خواننده ای که احتمال میرود نتایج را بپذیرد .

q  ابتدا نکته اصلی, سپس جزئیات و توضیحات

 روش استقرایی Inductive

q  خواننده ای که احتمال میرود در برابر قبول نتایج مقاومت ورزد

q  ابتدا آما ر و اطلاعات, سپس استدلال و نتیجه گیری

اسلاید ۵ :

اصل تاکید در گزارش

– آوردن نکات عمده در آغاز و پایان گزارش و همچنین هرپاراگراف

– توجه به این که نکات عمده بهتر از جزئیات به خاطر سپرده میشوند

– حفظ ارتباط بین نکات

 جای نکته :

   د ر آغاز و پایان گزارش است

 اندازه و تناسب:

  نکات مهمتر , فضای بیشتر

 زبان تاکید:

   جملات باید روشن,محکم وموثر

 کاربرد علائم:

  خط کشیدن, رنگی نشان دادن جملات و عبارات, درشتتر نوشتن نکات
               ایتالیک نوشتن, نمره گذاری و ….

اسلاید ۶ :

الگوی قیاسی (Deductive)

الگوی استقرایی (Inductive)

بر حسب ترتیب اهمیت

تقدم زمانی

قدم به قدم

مساله راه حل

معیار – اقدام

علت و معلول

اسلاید ۷ :

روش ذهن انگیزی(Brainstorming)

تنظیم فهرست مطالب بدون در نظر
   گرفتن هیچ محدودیتی

مطالعه و بررسی مطالب و حذف موارد
   نامربوط و غیر ممکن

بررسی مجدد و انتخاب از میان  موارد
   مشابه و تلفیق موارد مکمل

اسلاید ۸ :

کل باید با اجزاء برابر باشد.

قسمتها از لحاظ اندازه باید متعادل باشند.

اختصاص یک بخش فرعی جداگانه بدون آنکه به بخش بزرگتر تعلق داشته باشد،  مقدور نیست.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد