بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اعجاز عدد 19 از دو جهت قابل بررسی است:

الف: خصوصیات عدد 19 در قرآن کریم

ب: رابطه ی حروف مقطعه با عدد 19

ما در این مقاله فقط قسمت الف را بررسی می کنیم و به رابطه ی حروف مقطعه با عدد 19 در جای دیگری می پردازیم.

اسلاید 2 :

منابع این قسمت کتاب های زیر می باشند:

اعجاز رقم 19، بسام نهاد جرار

قرآن و ریاضیات، مرتضی علوی

الاعجاز العددی، دکتر لیب بیضون

معجزات الارقام فی القرآن، حسین سلیم

اسلاید 3 :

عدد 19 در قرآن کریم فقط یک بار آمده و آن هم در آیه ی 30 سوره ی «مدثر» است. خداوند در تعدادی از آیات قبل و بعد این آیه در مورد وضع بعضی از سران شرک و سخن آنان در نفی و انکار قرآن مجید و رسالت پیامبر سخن می گوید و به مجازات آنان در قیامت اشاره می کند. خداوند در این آیات می فرماید:

]74:26[ به زودی او را به دوزخ آزار دهنده وارد می کنم ]74:27[ و چه چیز تو را آگاه کرد که دوزخ آزار دهنده چیست؟! ]74:28[ (دوزخی) که نه باقی می گذارد و نه رها می سازد ]74:29[ که (آن دوزخ) سوزاننده و تغییر دهنده ی پوست هاست ]74:30[ که نوزده (فرشته) بر آن (گماشته) است ]74:31[ ما فرشتگان را نگهبانان دوزخ قرار دادیم، و عدد آنها (19) را تعیین کردیم تا :

اسلاید 4 :

        (1) کافران را مضطرب کند، (2) مسیحیان و یهودیان را متقاعد سازد (که این کتابی است الهی)، (3) ایمان معتقدان را محکم نماید، (4) هر گونه شکی را از دل مسیحیان و یهودیان و نیز مومنان بردارد و (5) کسانی که در قلبشان شک و تردید راه می دهند و نیز کافران را بر ملا سازد؛ آنها خواهند گفت: ”منظور خدا از این مثال چه بود؟“ خدا بدین ترتیب هر که را بخواهد، گمراه می کند و هر که را بخواهد، هدایت می نماید. هیچ کس جز او سربازان پروردگارت را نمی داند. این تذکری است برای مردم.

اسلاید 5 :

خصوصیات عدد 19 در قرآن کریم:

.1این نظریه از اینجا شروع شد که اولین آیه ی قرآن کریم یعنی «بسم الله الرحمن الرحیم» 19 حرف است.

.2«بسم الله الرحمن الرحیم» از 4 کلمه تشکیل شده است که تعداد تکرار این 4 کلمه در قرآن کریم یکی از مقسم های عدد 19 می باشد.

اسم 19 بار (19×1)

الله 2698 بار (19×14)

رحمن 57 بار (19×3)

رحیم 114 بار (19×6)

اسلاید 6 :

.3تعداد کل سوره های قرآن 114 سوره است یعنی 19×6

.4اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شده است دارای 19 کلمه است:

        «اقرا باسم ربک الذی خلق۞ خلق الانسان من علق ۞ اقرا و ربک الاکرم ۞ الذی علم بالقلم ۞ علم الانسان مالم یعلم»

       این در صورتی است که (مالم) یک کلمه باشد و این جمله 76 حرف دارد یعنی (19×4)

اسلاید 7 :

.5عدد آیات سوره «علق» 19 آیه است و متشکل از 285 حرف است(19×15) و ترتیب سوره ی «علق» در قرآن کریم 19 است (از آخر).

.6دومین باری که قرآن نازل شد آیات (1 تا 9) سوره ی «قلم» بود که دارای 38 کلمه است(19×2).

.7سومین دفعه که قرآن نازل شد آیت (1 تا 10) سوره ی «مزمل» بود که دارای 57 کلمه است (19×3).

.8چهارمین مورد آیات (1 تا 30) سوره ی «مدثر» بود که آیه 30 آن، آیه ی معروف (علیها تسعة عشر) است. (ترجمه: بر آن نوزده است)

اسلاید 8 :

.9اولین آیاتی که در رسالت نازل شده است آیا 1 تا 30 سوره ی «مدثر» است. اگر به سوره ی «مدثر» نگاه کنیم می بینیم که آیه ی اول تا آیه 30 که می فرماید(علیها تسعة عشر) همه ی آیات کوتاه هستند بعد آیه ی 31 طولانی شد و دوباره از آیه ی 32 کوتاه می شود.

علت طولانی شدن 31 چیست؟

این آیه (آیه 31) برای این نازل شده است که حکم تخصیص به عدد 19 را بیان کند.

اسلاید 9 :

.10سوره ی «مدثر» از آیه ی اول تا آیه ی 30 که می فرماید:(علیها تسعة عشر) 95 کلمه است(19×5)

.11آیه 31 سوره «مدثر» دارای 57 کلمه است که به دو بخش تقسیم می شود:

.12آیه ی 31 سوره ی «مدثر» آخرین آیه ای است - در ترتیب مصحف- که تعداد کلمات آن یکی مضرب های عدد 19 می باشد.

.13آخرین سوره ای که نازل شده است سوره ی نصر«می باشد» که دارای 19 کلمه است و اولین آیه آن «اذا جاء نصرالله و الفتح» از 19 کلمه حرف تشکیل شده است.

اسلاید 10 :

.14سوره ی فاتحه (حمد) هفت آیه دارد که اگر ما ارقام آیات را پشت سر هم از راست به چپ بنویسیم رقمی به دست می آید که یکی از مضرب های عدد 19 می باشد.

                          402859×19=7654321

       و اگر عدد حروف هر آیه را پشت سر هم از راست به چپ بنویسیم باز هم عددی به دست می آید که یکی از مضرب های عدد 19 می باشد.

22727321×19=43181911121719

.15اگر سوره فاتحه (حمد) را بخوانیم لبانمان 19 بار به هم می خورند (به تعداد حرف های «ب» و «م»)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید