دانلود فایل پاورپوینت التهابات داخل چشمی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت التهابات داخل چشمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت التهابات داخل چشمی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

لایه میانی (عروقی) چشم
تغذیه ساختمانهای مختلف چشم
مشتمل بر :

اسلاید ۲ :

جداسازی اتاق قدامی از اتاق خلفی
دیافراگم جهت مردمک

اسلاید ۳ :

در قدام به عنبیه | در خلف به اوراسراتا متصل
دارای دو بخش قدامی (Pars Plicata) و بخش خلفی (Pars Plana)
دو وظیفه مهم : الف) تشکیل مایع زلالیه | ب) تطابق

اسلاید ۴ :

بین صلبیه و شبکیه
خون رسانی به اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه
از اعصاب بلند سیلیاری خلفی و کوتاه سیلیاری قدامی عصب میگیرد

اسلاید ۵ :

در معاینه اسلیت لامپ با KPهای درشت (Mutton fat) در سطح خلفی قرنیه
تشکیل گرانولوم : تجمع ندولر سلولهای اپیتلیوم و Giant Cell احاطه شده با Lymph
شروع بی سروصدا
سیر مزمن دارد
تاری دید بارز دارد
شامل انواع یووئیت میباشد بخصوص
یووئیت خلفی
درد و فوتوفوبی کمتر
شامل : توکسوپلاسموز – سل – سارکوئیدوز…

اسلاید ۶ :

در معاینه اسلیت لامپ رسوبات روی سطح خلفی قرنیه سفید و کوچک (Keratic Precipitates)
یک واکنش ازدیاد حساسیت میباشد و عامل عفونی ندارد
شایع تر از نوع گرانولوماتوز
شروع پر سرو صدا
سیر حاد و مزمن دارد
درد و فوتوفوبی بیشتر
اکثراً یووئیت قدامی
تاری دید کمتر
درمان با کورتیکو استروئید

اسلاید ۷ :

شامل سه نوع : Iritis – ایریدوسیکلیت –
سیکلیت قدامی
محل اصلی التهاب : Ant. Chamber
از نوع غیر گرانولوماتوز
قرمزی چشم دور قرنیه
در ۲ فرم حاد و مزمن
معاینه
سلول التهابی در اتاق قدامی
رسوبات سلولهای التهابی پشت قرنیه (KP)
ندولهای Iris
Flare
Hypopyon
میوز
Post. Synechiae

اسلاید ۸ :

حمله بین چند روز تا حداکثر ۳ ماه طول میکشد
درمان : کورتیکواستروئید موضعی یا خوراکی (در موارد شدید)
جهت کاهش درد سیکلوپلژین و میدریاتیک جهت جلوگیری از چسبندگی خلفی
با HLA-B27 مرتبط است
همراهی با سندرم رایتر – AS

سندرم رایتر :
تریاد شامل : پلی آرتریت – کونژکتیویت – اورتریت به همراهی درگیری عنبیه

اسپوندیلیت انکیلوزان :
خشکی صبح گاهی مفاصل
در صورت درگیری چشمی به صورت Ant. Uve.؛ تصویربرداری از مفاصل ساکروایلیاک

اسلاید ۹ :

شایع ترین علامت بی علامتی است
طبق تعریف، برگشت علائم در کمتر از ۳ ماه پس از
قطع درمان
همراهی با JRA– Fuchs heterochromic

آرتریت روماتوئید جوانان:
آغاز < 16 | حداقل برای ۶ هفته ادامه دار
شایعترین بیماری سیستمیک همراه با ایریدوسیکلیت مزمن در اطفال
اغلب علائم چشمی ندارد، فتوفوبی – تاری دید- درد چشم
KP – Flare – Post. Synechiae – کراتوپاتی نواری

Fuchs heterochromic Iridocyclitis
اغلب یکطرفه
در معاینه گلوکوم – کاتاراکت – سلولهای التهابی اتاق قدامی –
آتروفی منتشر عنبیه
چشم درگیر بعلت آتروفی عنبیه روشن تر است

اسلاید ۱۰ :

محل اصلی التهاب زجاجیه
در معاینه برجسته ترین یافته : ویتریت
حضور سلولهای التهابی (بصورت اجسام شناور یا
Snow ball) و رسوب لایه لایه روی جسم مژگانی
(Snow bank)
در اکثر موارد ایدیوپاتیک و بدون علت سیستمیک یا عفونی
(Pars Planitis)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد