بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

امتحان نهايي براي پي بدن به اينكه مغز شما از كار افتاده است!

اسلاید 2 :

امتحان زوال عقل

در اينجا چهار سؤال معمولي و يك  سوال جايزه وجود دارد. شما بايد فوراً به آنها پاسخ دهيد. شما نبايد وقت زيادي تلف كنيد، به همة سوالات فوراً پاسخ دهيد.

     قبوله؟

آماده؟ حركت!!!

اسلاید 3 :

سؤال اول:

شما در يك مسابقة سرعت شركت كردهايد.

از نفر دوم سبقت ميگيريد.

اكنون در چه جايگاهي قرار داريد؟

اسلاید 4 :

جواب:

اگر پاسخ شما جايگاه اول بوده، بطور حتم شما داريد اشتباه مي‌كنيد! اگر شما از نفر دوم سبقت بگيريد، جايگاه او را به دست خواهيد آورد پس دوم مي‌شويد!

اسلاید 5 :

 آيا جوابتان درست بود؟

نه؟ تو سؤال بعدي بيشتر سعي كن.

آري/ نه؟ براي جواب دادن به سوال دوم به اندازه‌اي كه در سؤال اول وقت تلف كردي، معطل نكن.

اسلاید 6 :

 سؤال دوم:

اگر از نفر آخر سبقت بگيريد، جايگاه شما...؟

اسلاید 7 :

جواب:

اگر پاسخ شما جايگاه يكي‌مانده به آخر بوده، دوباره داريد اشتباه مي‌كنيـد!

 

به من بگو ببينم: تو چطور ميتوني از نفر آخر سبقت بگيري؟؟؟؟

اسلاید 8 :

تا اينجا كه زياد خوب نبودي! بودي؟

اسلاید 9 :

 سؤال سوم:

يه سؤال  خيلي سادة رياضي!

 

توجه: اين مسئله فقط بايد در كلة شما حل شود! از كاغذ و قلم و ماشين‌حساب استفاده نكنيد.

اسلاید 10 :

 سؤال سوم:

1000 تا بگير و 40 تا بهش اضافه كن.

حالا 1000 تاي ديگه بهش اضافه كن.

حالا 30 تا اضافه كن.

1000 تاي ديگه اضافه كن.

حالا 20 تا اضافه كن.

حالا 1000 تاي ديگه هم اضافه كن.

حالا 10 تا بهش اضافه كن.مجموعش چقدر شد؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید