دانلود فایل پاورپوینت انتقال حرارت فصل ۷ جابجایی اجباری از روی اجسام

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انتقال حرارت فصل ۷ جابجایی اجباری از روی اجسام توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انتقال حرارت فصل ۷ جابجایی اجباری از روی اجسام قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اما توزیع سرعت را باید به دست آورد . فرض می کنیم توزیع سرعت ، مانند توزیع دما

در لایه مرزی به صورت چند جمله ای درجه ۳ می باشد.

اسلاید ۲ :

در اینجا برای بدست آوردن ضرایب ثابت معادله ( ۷-۲۲ ) ، شرایط مرزی سرعت را می نویسیم :

اسلاید ۳ :

با قرار دادن چهار شرط مرزی در معادله ( ۷- ۲۲ ) مقادیر C4,C3,C2,C1 به دست می آید و رابطه ( ۷-۲۲ ) به صورت زیر در خواهد آمد:

اسلاید ۴ :

از رابطه ( ۷-۲۴ ) مشخص است که توزیع سرعت ، تابع ضخامت لایه مرزی سرعتی است . برای محاسبه      معادله انتگرالی مقدار حرکت را به صورت زیر در می آوریم :

از معادله حرکت ( ۷-۳ ) نسبت به y در فاصله ۰ تا       انتگرال گیری نموده و سپس با حذف v با توجه به رابطه پیوستگی ( ۷-۲ ) ویکسری محاسبات معادله انتگرالی مقدار حرکت به دست می آید :

اسلاید ۵ :

با قرار دادن توزیع سرعت ( ۷-۲۴ ) و توزیع دما ( ۷-۲۱ ) در معادله انتگرالی انرژی ( ۷- ۸ ) و یک سری

عملیات و ساده سازی رابطه زیر به دست می آید.

اسلاید ۶ :

رابطه های ( ۷-۳۳ ) . ( ۷-۳۴ ) برای محدوده پرانتل                      که شامل بیشتر گازها و مایعات است و به کارگرفته می شود. برای عدد پرانتل خیلی بزرگ ( مانند روغن) حل دقیق را پل هاوسن به صورت رابطه زیر به دست آورده است:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد