بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 

اورژانس روانپزشكي (Psychiatric emergency)

   هر رفتار غيرمعمول، اختلال خلق يا تفكر كه اگر بسرعت مورد توجه قرار نگيرد، ممكن است منجر به آسيب به خود يا ديگران شود.

اسلاید 2 :

علل اورژانس‌هاي روانپزشكي

 • معمولاً در زمينة يك اختلال روانپزشكي مزمن
 • G.M.C
 • Drug reaction or intoxication
 • بدنبال يك حادثه، جنايت يا آگاهي از بيماري جسمي خطرناك، از نظر رواني تحت فشارقرارگرفتن

اسلاید 3 :

محل وقوع:

منزل، خيابان، درمانگاه سرپايي، بخشهاي بستري رواني يا مديكال يا جراحي يا بخشهاي اورژانس.

فراوانترين تظاهرات باليني:

.1Anxiety or Agitation

.2رفتار يا تهديد به Suicide  يا Assaultive

.3رفتار سايكوتيك

.4مسائل ناشي از دارو يا بيماري جسمي

اسلاید 4 :

اپيدميولوژي

M = F

Single > Married

Suicidal 20%، 10% رفتار خشونت‌آميز

شايعترين تشخيص‌ها: اختلالات خلقي، اسكيزوفرني، وابستگي به الكل.

40% نياز به بستري

اكثر مراجعات در ساعات شب

اسلاید 5 :

ا صول اساسي روانپزشكي اورژانس

الف) رويكرد (Approach):

  - فقدان وقت قبلي ملاقات

  - مراجعه در هر ساعتي از شبانه‌روز

  - اغلب تهديده‌كننده (Threatening)

  - اغلب خواهان درمان نيستند

  - مراجعه چند مورد با يكديگر بطور همزمان

 

اسلاید 6 :

ب) ارزيابي اوليه و Management:

  I: محافظت از خود:

  الف) حتي‌المقدور قبل از ملاقات با بيمار وي را بشناسيد و بيشتر راجع   به او بدانيد

  ب) كار مهار فيزيكي را به كساني واگذاريد كه در اين مورد آموزش   ديده‌اند

  ج) به ايمني محيط فيزيكي توجه كنيد (دسترسي به در، اشياء داخل   اطاق)

  د) درصورت لزوم از ديگران بخواهيد كه در نزديكي حضور داشته   باشند

  ه) سعي در برقراري اتحاد درماني داشته باشيد (مثل عدم تهديد يا   رويارويي با بيمار پارانوئيد)

اسلاید 7 :

  II:  پيشگيري از آسيب:

    الف) ضمن ارزيابي به هر طريق ممكن از آسيب‌زدن بيماران به خود   جلوگيري كنيد

  ب) خطر Violence را ارزيابي كنيد.

 1. به بيمار بگوييد كه خشونت قابل قبول نيست
 2. رويكرد به بيمار بايستي غيرتهديدكننده باشد
 3. به بيمار اطمينان و آرامش دهيد
 4. دارو پيشنهاد كنيد
 5. به بيمار بگوييد در صورت لزوم از مهار فيزيكي يا اطاق انفرادي (Seclusion) استفاده خواهد شد.
 6. گروهي را براي مهار فيزيكي آماده داشته باشيد ومرتب علايم حياتي را كنترل كنيد
 7. ضمن مهار بيماران، به دقت مراقب آنها باشيد و مرتب علايم حياتي را كنترل كنيد.

  بلافاصله طرح رويكردي ديگر (نظير دارو) را بريزيد.

اسلاید 8 :

  III. R/O اختلال  شناختي ناشي زا G.M.C (ناديده انگاشتن آن بزرگترين اشتباه است)

 1. IV. R/O سايكوز در حال وقوع (Impending psychosis)

اسلاید 9 :

خشونت (Violence) و رفتار تهاجمي)(Assaultive Behav.

اولين اقدام: تعيين علت   تعيين مسير درمان

  پيش‌بيني خشونت و رفتار تهاجمي مشكل است ولي ترس مردم از همة‌ بيماران رواني نامتناسب است و فقط تعداد كمي از بيماران رواني براي ديگران واقعاً خطرناك هستند.

اسلاید 10 :

ارزيابي و پيش‌بيني رفتار خشن

الف) علايم خشونت قريب‌الوقوع:

 1. اعمال خشونت‌آميز اخير
 2. تهديد كلامي
 3. حمل سلاح
 4. Progressive psychomotor agitation
 5. مسموميت با الكل يا ساير مواد
 6. ويژگيهاي پارانوئيد در بيمار سايكوتيك
 7. توهمات شنوايي آمرانه خشن
 8. بيماريها مغزي (بويژه فرونتال)
 9. Catatonic excitement
 10. اپيزودهاي Manicخاص،
 11. بعضي اپيزودهاي افسردگي Agitated
 12. اختلال شخصيت (خشم، اختلال كنترل تكانه)

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید