بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اورژانس های محیطی
 Environmental Emergencise

 • اورژانس های گرما و سرما
 • اورژانس های مربوط به فشار ( عمق – ارتفاع )
 • گزیدگی ها
 • تشعشعات هسته اي
 • بيوتروريسم
 • غرق شدگی
 • و ....................

اسلاید 2 :

راههای از دست دادن حرارت

تشعشع

انتقال گرما

هدایت

تعریق

غرق شدگی

تنفس

همرفت (خنک شدن بدن دراثروزش باد)

اسلاید 3 :

هيپوترمي

 • عبارت از كاهش درجه حرارت مركزي بدن به زير c 35 است. سر، دستها و پاها مهمترين نواحي از دست دادن درجه حرارت بدن هستند. عواملي كه باعث از دست رفتن حرارت بدن مي شوند شامل انتقال از سطح پوست، تماس با جسم يا محيط سرد، مرطوب بودن پوست، تنفس و تبخير از سطح پوست است.
 • هيپوترمي به دو شكل صورت مي گيرد:
 • سريع : مانند وقتي كه فرد درون آب سرد رودخانه مي افتد.
 • آهسته: مانند وقتي كه فرد در معرض هواي سرد و بوران قرار مي گيرد.

اسلاید 4 :

عوامل تشديد كننده هيپوترمي

 • غوطه ور شدن در آب سرد
 • قرار گرفتن در معرض باد
 • سن
 • بيماريهاي زمينه اي
 • مصرف الكل و مواد مخدر

اسلاید 5 :

مراحل هيپوترمي

 

1-هيپوترمي خفيف : (c 36-34)

2-هيپوترمي متوسط : (34-30)

3-هيپوترمي شديد: (30-26/6)

4- هيپوترمي بسيار شديد (26/6 <)

به میزان کاهش هوشیاری وکاهش عملکرد حرکتی بیمار توجه کنید چون با شدت هیپوترمی ارتباط دارد.

اسلاید 6 :

هيپوترمي خفيف

1-هيپوترمي خفيف : (c 36-34) : عملكرد اندامها دچار اختلال مي شود - لرز ايجاد مي شود - تاكيكاردي - تاكي پنه - ضعف - سرگيجه - بريده بريده صحبت كردن - پوست سرد و رنگ پريده - خواب آلودگي

اسلاید 7 :

هيپوترمي متوسط

2-هيپوترمي متوسط : (34-30) لرز خاتمه مي يابد. سفت شدن عضلات - خستگي مفرط- پوست سرد - نبض آهسته و ضعيف - نواحي در معرض سرما به رنگ آبي و متورم - فشار خون پايين - تنفس آهسته - رفلكس مردمكها به نور كند.

اسلاید 8 :

هيپوترمي شديد

3-هيپوترمي شديد: (30-26/6) : اندامها كاملا سفت - نبض و تنفس بسيار آهسته - مردمكها گشاد و به نور پاسخ نمي دهد - فشار خون حس نمي شود - پوست بدن خاكستري رنگ

اسلاید 9 :

هيپوترمي بسيار شديد

4- هيپوترمي بسيار شديد (26/6 <) : مصدوم رفلكسي ندارد - بدن كاملا سفت - تنفس و فشار خون حس نمي شود . فيبريلاسيون بطني و مرگ .

اسلاید 10 :

اداره مصدوم دچار هيپوترمي در محل حادثه

 • ارزيابي موقعيت
 • ارزيابي مصدوم و خارج كردن لباسهاي خيس
 • ارزيابي علايم حياتي، سطح هوشياري - باز بودن راه هوايي
 • ارزيابي دماي بدن مصدوم با قرار دادن دست روي شكم بيمار ضروري است براي مصدوم هيپوترمي دچار آپنه، بدون نبض، مردمك ديلاته سريعا اقدامات احيا آغاز گردد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید