بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 عوامل مربوط به اوضاع طبیعی و جغرافیایی که در توسعه اقتصادی  اجتماعی تاثیرگذار هستند تغییرناپذیر یا به کندی دچار تحول و دگرگونی می شوند. باتوجه به اینکه منابع طبیعی روبه کاهش هستند مثلا سالانه بخش بزرگی از زمین های قابل کشت درجریان فرسایش شسته می شوند مهار عوامل طبیعی و انسانی ویرانگر حائز اهمیت است.

اسلاید 2 :

بلندی: بلندی های ایران شامل:

—کوههای شمالی: بلندترین قله این کوهها قله دماوند با ارتفاع 5610 متر است.

—کوههای غربی: بلندترین این رشته کوهها دنا با ارتفاع 4409 متر است.

—رشته کوههای جنوبی

—رشته کوههای مرکزی و شرقي:  بلندترین قله آن کوه هراز4465متر است.

خاک ودشت:

      مساحت کل کشور 165میلیون هکتار است که 31٪ قابل استفاده برایکشاورزی (51میلیون هکتار)و 69٪ دیگر زیر پوشش مناطق شهری ، روستایی و جاده و...قرار دارد.

اسلاید 3 :

.1خاک های حاشیه دریای مازندران: دارای بازده بالا هستند. دو استان گیلان و مازندران حدود 5.5 مساحت کشور را تشکیل اما 20٪ زمین های قابل بهره برداری را شامل می شوند. اسیدی شدن و آبخیزبودن همیشگی زمین از مشکلات بهره برداری از این خاکهاست.

.2خاکهای کوهستانی: بین بلندی ها بویژه در مناطق شمالی وغربی دشت های رسوبی مناسب برای کشاورزی وجود دارد، اما به دلیل کمبود آب و شیب تند بهره برداری از آنها مشکل است.

.3خاک دشتهای داخلی: عواملي مانند کمبود آب، شوری آب، فرسایش خاک و وجود تپه های ماسه ای این زمین ها را غیر قابل بهره برداری می سازد.

اسلاید 4 :

حدود 73٪ مساحت کشور آب و هوای خشک، 24.4٪ آب و هوای معتدل و2.4٪ آب و هوای سرد کوهستانی دارد.

}انواع آب و هوا: 

}1.آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی:بخش های وسیعی از سرزمین های داخلی و کناره های جنوبی ایران دارای این نوع اب و هواست.از ویژگی های این نوع اب وهوا وجود دوره گرمای خشک طولانی است که گاه بیش از 7ماه از سال را دربر میگیرد.میزان بارش سالانه در این نواحی بین 30 تا 250 میلیمتر متغیر است.

}2.آب وهوای کوهستانی:به دو نوع آب و هوای سرد کوهستانی و آب و هوای معتدل تقسیم میشود.

}آب و هوای سرد کوهستانی: حدود 40000کیلومتر مربع از سرزمین ایران

اسلاید 5 :

}که در ارتفاعات و قله های بلند قرار دارد از جمله بلندی های البرز وزاگرس و نیز قله های رفیع سهند و سبلان در قلمرو این آب و هوا قرار میگیرند.میزان بارش در این نواحی بیش از 500 میلیمتر است.

}آب و هوای معتدل کوهستانی:حدود 300000کیلومتر مربع  از مساحت ایران دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است.میزان بارش سالانه در این ناحیه از 250 تا 600 میلی متر است

}3.آب و هوای خزری:ناحیه باریک و کم وسعتی است که میان دریای خزر و رشته کوه البرز جای دارد و میزان بارش سالانه آن بین600 تا 2000میلی متر متغییر است.

اسلاید 6 :

آب از مهم ترین منابع طبیعی است که در ادامه زندگي بشر تاثیر حیاتی دارد بهره برداری از زمین های کشاورزی، تمرکز جمعیت در روستا و شهر، فعالیت صنعتی و معدنی همگی به آب مناسب نیاز دارند.

ویژگی منابع آب ایران

کمبود آب در ایران با توجه  به قرار گرفتن در کمربند بیابانی از مشکلات پایه ای بوده است، میزان بارندگی در کشور حدود 300-250 میلیمتر و به عبارتی کمتر از يك سوم میانگین باران سالانه کره زمین است.

منطقه شمال ایران با حدود 2000 میلیمتر بارندگی و دشت لوت با چند میلیمتر بارندگی پر باران و کم باران ترین مناطق کشور هستند.

اسلاید 7 :

آب از مهم ترین منابع طبیعی است که در ادامه زندگي بشر تاثیر حیاتی دارد بهره برداری از زمین های کشاورزی، تمرکز جمعیت در روستا و شهر، فعالیت صنعتی و معدنی همگی به آب مناسب نیاز دارند.

ویژگی منابع آب ایران

کمبود آب در ایران با توجه  به قرار گرفتن در کمربند بیابانی از مشکلات پایه ای بوده است، میزان بارندگی در کشور حدود 300-250 میلیمتر و به عبارتی کمتر از يك سوم میانگین باران سالانه کره زمین است.

منطقه شمال ایران با حدود 2000 میلیمتر بارندگی و دشت لوت با چند میلیمتر بارندگی پر باران و کم باران ترین مناطق کشور هستند.

اسلاید 8 :

}حجم بارش میانگین 37 سال در کشور بیانگر توزیع نامناسب بارش در مقایسه با مساحت مناطق مختلف کشور می باشد.همانطورکه مشاهده می شود دریای خزر با حدود 11درصد مساحت کشور 16.9درصد بارش کشور را دریافت می کند درحالی که مرکزی با مساحت 51درصد کشور تنها 14.9درصد را به خود اختصاص می دهد.

}در دو منطقه اشاره شده به ترتیب 24.3و 10.2 درصد آبهای سطحی حاصل از بارش جریان می یابد.

}جریان نیافتن حدود سه چهارم بارش سالانه در کشور مشکلی است که کمبود آب و پراکندگی نامتناسب بارش را تشدید می کند، علت این امر شیب تند کوهها در شمال به سمت دریای خزر و مناطق غربی و بالا بودن درجه گرما و تبخیر در قسمت های مرکزی است.چگونگی بارش و توزیع جریان آب در نقاط مختلف تعیین کننده توزیع آتی فعالیت های اقتصادی در کشور است.

}همانطور كه در جدول مشاهده می شود در حوزه خلیج فارس از نظر تهیه آب برای بخش های مختلف امکانات بالقوه وجود دارد زیرا با داشتن 26مساحت کشور حدود ٣١.٨جریان سطحی آب در این منطقه است.

}

اسلاید 9 :

برداشت آب از منابع موجود به دو صورت انجام می شود :

الف) استفاده از آبهای سطحی: شکوفایی کشاورزی در دوره های مختلف بستگی به کارکرد تاسیسات آبیاری در مهار آب های سطحی دارد.

در سال86 میزان آب ورودی به سدهای مخزنی بزرگ 66396 میلیون متر مکعب بوده که از مجموع 71560 میلیون متر مکعب آب خروجی 57168میلیون مترمکعب آن برای تولید برق و 14392میلیون متر مکعب آن برای سایر مصارف استفاده شده است.

اسلاید 10 :

سدها علاوه بر ذخیره سازی آب برای بخش های کشاورزی و صنعت تامین آب مصرفی شهرها و روستاها و تولید برق میتوانند از منابع مهم تولید پروتئین حیوانی از راه ماهی دارکردن آبهای ذخیره شده باشند. افزایش تعداد سدها همانگونه که در چند سال اخیر اقدامات قابل توجهی برای آن انجام گرفته میتواند در تغییر چهره کشاورزی و صنعتی ایران نقش برجسته ایی بازی کند.

ب)استفاده از آبهای زیرزمینی: از مجموع 79838میلیون مترمکعب آبهای تخلیه شده در سال آبی85-84 از منابع زیرزمینی حدود 44.9 درصد بوسیله چاههای عمیق، 16درصد چاههای نیمه عمیق، 9.4درصد قنات ها و 29.7درصد بوسیله چشمه ها انجام گرفته است. که نسبت به سال های پیش از این کاهش سهم قنات ها و افزایش سهم چاههای عمیق و نیمه عمیق دراستفاده از آبها مشاهده می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید