دانلود فایل پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مستندات SPX  در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب

الف- در برنامه چهارم عمرانی(۱۳۵۱-۱۳۴۷)

    دولت با در نظر گرفتن راهبردهای مختلفی از قبیل سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی اقتصادی به دنبال گسترش و حمایت از منابع نوزاد و توسعه صنایع سنگین محصولات   سرمایه ای و واسطه ای جهت تعمیق توسعه صنعتی بود.

ب-در برنامه پنجم عمرانی(۱۳۵۶-۱۳۵۲)

ایجاد صنایع جدید و توسعه صنایع بر اساس مزیت نسبی و افزایش صادرات صنعتی مد نظر قرار گرفت و به همین منظور مرکز توسعه صادرات تاسیس شد

در این برنامه توسعه صنایع کوچک و متوسط با تشویق بیشتر سرمایه گذاران، احداث صنایع اقماری و تغذیه کننده صنایع بزرگ، اعطای کمک های مالی، فنی، آموزشی، ایجاد مراکز پیمانکاری فرعی بین صنایع کوچک و بزرگ مورد توجه زیاد قرار گرفت.

اسلاید ۲ :

SPXمستندات
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الف- در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۲-۱۳۶۸)

سیاست های توسعه صنعتی در برنامه اول دررابطه با صنایع کوچک بدین شرح است:

.۱تاکید برا یجاد صنایع کوچک به منظور ایجاد امکان مشارکت گسترده تر مردم در فعالیت های صنعتی و افزایش اشتغال

.۲حمات و هدایت صنایع کوچک و تقویت قابلیت های تولید و رقابتی آن ها

.۳تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های صنعتی  معدنی به منظور ایجاد امکانات مشارکت آن ها

اسلاید ۳ :

ب-در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی(۱۳۷۸-۱۳۷۴)

فراهم کردن شرایط لازم جهت تحکیم پیوندهای داخلی و بین بخشی با توسعه اقماری صنایع کوچک و ایجاد توسعه زنجیره های تولید بین واحدهای کوچک ، متوسط و بزرگ صنعتی

اسلاید ۴ :

ج-در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی(۱۳۸۳-۱۳۷۹)

  • تشکیل سازمان صنایع کوچک (در سال ۱۳۸۰) به منظور وجود تصدی گری مستقیم صنایع کوچک
  • ارائه تسهیلات در طرح های اشتغال زا در صنایع کوچک

اسلاید ۵ :

د-در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی(۱۳۸۸-۱۳۸۴)

  • انحلال سازمان صتایع کوچک و ادغام آن با شرکت شهرک های صنعتی و تأسیس ”سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران“ در سال ۱۳۸۴٫
  • حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ از طریق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی.

اسلاید ۶ :

مستندات SPX در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور

دربخشی از سند استراتژی  توسعه صنعتی کشور (۱۴۰۴-۱۳۸۵) بر ایجاد و  تقویت پیوند بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ ( پیمانکاری فرعی  صنعتی) و تشکیل خوشه های صنعتی تأکید شده است .

اسلاید ۷ :

مستندات SPX در اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران

در بخشی از اساسنامه، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در قالب پیمانکاری های فرعی، توسعه شبکه ها و خوشه های صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

اسلاید ۸ :

مستندات SPX در سند توسعه صنعتی استان همدان
(۱۴۰۴-۱۳۸۵)

در بخشی از سند توسعه صنعتی استان همدان، ضمن تبیین توسعه نیافتگی بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ و مادر در استان همدان، فقدان زنجیره های تولید صنعتی را یکی از مشکلات بخش صنعت در استان همدان مطرح نموده و بر رشد و توسعه صنایع تبدیلی و تشویق پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ تأکید شده است.

اسلاید ۹ :

ادبیات مربوط به SPX

تعریف پیمانکاری فرعی ( Subcontracting):

پیمانکاری فرعی صنعتی یکی از راه های مدرن و موثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از طریق همکاری واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ مکمل می باشد.

در نظام پیمانکاری فرعی توافق بین دو گروه یعنی پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی برای تولید قطعه ای از کالای قابل مونتاژ انجام می شود.

پیمانکار اصلی( Original equipment manufacturer): اقدام به واگذاری تولید قطعات و اجزا قابل مونتاژ فرعی یا بخشی از خدمات مورد نیاز محصول نهایی به یک یا چند بنگاه تولیدی می کند.

پیمانکاری فرعی (Subcontractor): بر اساس مشخصات فنی تعیین شده توسط پیمانکار اصلی، کار انجام می دهد.

اسلاید ۱۰ :

انواع پیمانکاری:

پیمانکاری بین صنایع کوچک و بزرگ بر اساس حجم فعالیت و نوع همکاری به سه دسته تقسیم می شود:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 80 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد