دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

     اُفت تحصیلی یک پدیدۀ رایج و مهم در مراکز آموزشی است , از پیامدهای منفی آن کم انگاری، تردید دربارۀ توانایی‌های خود، واکنش‌های جسمانی و روانی ناخوشایند است.

 

     اُفت تحصیلی، شکست تحصیلی و در نتیجه نگرش منفی به تحصیل اگرچه یکی از مسائل مهم جامعه ماست اما اقدامات علمی و عملی کمی برای رفع این معضل بزرگ که به آسیب و تباهی جامعه می‌انجامد صورت گرفته است. (ارشادی منش، ۱۳۸۴)

اسلاید ۲ :

     نتایج پژوهش‌های بین‌المللی (تیمز، تیمز آر، پرلز) در سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ مؤید آن است که در سال ۱۹۹۵ عملکرد دانش‌آموزان در درس علوم و ریاضی در رتبه‌های آخر و در سال ۲۰۰۳ نزدیک به میانگین قرار دارند. این نتایج که بیانگر آن است که عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در درس ریاضی و علوم چندان موفق نبوده‌اند.

 

       تحقیقات لمبرت (۲۰۰۲) کوپر (۲۰۰۵) نشان داد که علل افت تحصیلی را باید در عوامل آموزشگاهی جستجو کرد.

اسلاید ۳ :

نتایج تحقیقات بلانتر (۲۰۰۴)، ولز (۲۰۰۶) مؤید آن است که بیش از نیمی از دانش‌آموزان دارای مسائل و مشکلات یادگیری و رفتاری هستند. این مشکلات در طول سالهای تحصیلی ادامه می‌یابد و  دانش‌آموزان را در مراحل بعدی در معرض مسائل جدی

اسلاید ۴ :

     نتایج پژوهش لاستر و همکاران (۲۰۰۳)، احمدی (۱۳۸۰) در زمینۀ شناسایی عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی نشان داد که عوامل درون‌مدرسه‌ای عامل تعیین کننده در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

اسلاید ۵ :

     نیکنامی (۱۳۸۵) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که پیشرفت مدرسه تابع باز بودن جوّ سازمانی و اثربخشی و کارآیی مدیران، دبیران و دانش‌آموزان است.

    نتایج پژوهش علاقه‌بند (۱۳۷۷) مبین آن است که باز بودن جوّ سازمانی همبستگی دارد با بیگانگی کمتر از سوی دانش‌آموزان، افت تحصیلی کمتر و رضایت بیشتر دانش‌آموزان و دبیران از مدرسه.

اسلاید ۶ :

سبک مدیریت مدیران در مدارس از یک سو با :

معلمان و نیازهای آنها

و از سوی دیگر با :

فرآیند آموزشی و یاددهی

مرتبط است که مستقیماً به فراگیران مربوط می‌شود. 

اسلاید ۷ :

     نتایج پژوهش یاگی (۲۰۰۴) و  الهیان (۱۳۸۴) مؤید آن است که ریشۀ موفقیت و شکست عملکرد دبیران و دانش‌آموزان را باید در سبک مدیریت مدیران جستجو کرد.

اسلاید ۸ :

مروری بر تحقیقات پیشین

بیانگر آن است که

افت تحصیلی بر

سلامت روانی دانش‌آموزان (رایت، ۲۰۰۱) و

سلامت جسمانی (هان، ۲۰۰۳) اثرات مخربی دارد، سلامت فرد و بهره‌وری سازمان را به مخاطره می‌اندازد و هزینۀ سنگینی بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند.

اسلاید ۹ :

بنابراین تا زمانی که بافت مدرسه و کلاس از سلامت سازمانی مطلوب و مناسبی برخوردار نباشد برنامه‌های درسی، فعالیت‌های آموزشی و هر نوع سازماندهی علمی و آموزشی در سطوح مختلف حاصلی به بار نخواهد آورد.  

اسلاید ۱۰ :

با توجه به شواهد موجود

برای پرهیز از راکدماندگی‌ها و اجتناب از ضایعات بیشمار

افت تحصیلی

و همچنین برای بهزیستی و بهسازی یک نظام آموزشی مؤثر، پویا و کارآمد در فرآیند تعلیم و تربیت

بررسی نقش عوامل آموزشگاهی امری ضروری است.  

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد