دانلود فایل پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ای

PowerPoint قابل ویرایش
56 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ای قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

(۱)
ساختمان و خصوصیات هسته
 حالتهای ناپایدار و برانگیخته هسته

اسلاید ۲ :

Atomic Models

Thomson

Rutherford

Bohr

nElectron in se arate shells in different energy level; K, L, M, N, …

nIt is not ideal for multi-electron atoms

Quantum number based atoms

rinci al quantum number (n=1,2,3,4..) for K,L,N,..

Azimuthal (سمت یا زاویه) (l=n-1: l=0,1,2,3,…)

Magnetic orbital quantum number (m shows s atial shell direction in resence of ext. magnetic field)

S in quantum number (s=±۱) Rotational electron

اسلاید ۳ :

Bohr Model

اسلاید ۴ :

حالت های اتم

حالت پایه‌ای:

n هر الکترون در پایین ترین سطح انرژی است.

حالت انگیزش:

n با دریافت انرژی الکترون تراز انرژی بالاترمی‌رود.

حالت یونش:

nجفت یون

nانرژی جنبشی الکترون Ek = Ei – Eb

nتابش امواج الکترومغناطیس ایکس وقتی الکترون از تراز انرژی بالاتر به تراز انرژی پایین تر برای پر کردن جای خای الکترون می‌رود.

 

 

اسلاید ۵ :

مدلهای هسته ای

مدل قطره ای:

n انرژی پیوند هسته ای، تابش های ذره ای مانند a, b و تلاشی هسته را شرح می‌دهد.

مدل لایه ای:

n تابش امواج الکترومغناطیس g را شرح می‌دهد.

مدل سد پتانسیل:

n اگر به ذره ای انرژی کافی داده شود از هسته بیرون می رود (بمبارانهای ذره ای هسته را شرح می‌دهد).

n: انرژی پیوند هسته برای هر هستک بین ۵ تا ۸ Mev تغییر می‌کند و اگر هسته برانگیخته شود با تابش ذره یا امواج الکترومغناطیس به حالت پایه برمیگردد.

 

 

اسلاید ۶ :

انرژی پیوند هسته‌ای

اگر جرم تک‌تک هستکها را جمع کنیم بیشتر از جرم اتم کامل است این اختلاف جرم (Dm) را کاهش جرمی می‌گویند که هم‌تراز یک مقدار انرژی براساس E=mc2 است.

n  این انرژی هنگام تشکیل اتم تابش شده است و بنام انرژی پیوند هسته معرفی می‌شود.

nبرای اتم هلیم این انرژی معادل ۲۸٫۸ Mev است.

nاگر انرژی پیوند را بر جرم اتمی تقسیم کنیم = انرژی پیوند هر هستک 

nعناصر با جرم متوسط دارای انرژی پیوند هستک بیشتر از عناصر با جرم سنگین بوده و لذا پایدار تر هستند.

 

 

اسلاید ۷ :

نیروهای پیوند هسته‌ای

یوکاوا ۱۹۳۵: نیروهای پیوند هسته مانند نیروهای تبادلی الکترونها از به اشتراک گذاشتن یک ذره در هسته بوجود می‌آیند.

پاول: این ذرات را پیون یا مزون‌پی معرفی کرد که دارای جرمی معادل ۲۷۶ برابر الکترون است.

واکنشهای میان پروتون و نوترون بصورت زیر است و این دو  ماهیتشان را بطور پیوسته به همدیگر عوض می‌کنند.

 

اسلاید ۸ :

پایداری هسته

ترازمندی بین دو نیروی کششی (میان پروتون ها و نوترون ها) و رانشی (میان پروتون و پروتون) پایداری هسته را بعهده دارد.

نظریه های ناپایداری هسته ای:

nنسبت نوترون به پروتون n/Z  (شکل)

nاگر n/Z بیشتر و یا کمتر از خط پایداری باشد هسته ناپایدار و با تابش خودبخودی ذره و گاهی گاما به پایداری می‌رسد.

این حالت را دگرگونی، فروپاشی، و یا واپاشی (Decay or disintegration) نامیده می‌شود.

 

 

 

اسلاید ۹ :

نسبت نوترون به پروتون n/Z

اسلاید ۱۰ :

(۲)
واکنشهای هسته ای و فرآیندهای پرتوزا

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 56 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد