بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارائه سخنرانی:

سه قانون یک سخنرانی عمومی عبارتند از:

صریح بودن

مختصر بودن

روندی ثابت داشتن

 

 

 

 

اسلاید 2 :

هنگامی که شروع به سخنرانی می کنید:

از مسؤل جلسه یا شنوندگان تشکر نکنید.

تلاش نکنید بگویید در آن جا بودن برای شما مسرت بخش است.

سخن نباید سریع و تند ودر نتیجه نا مفهوم باشد بلکه با ید ﺁرام و با طمأنینه باشد.

بیان ﺁسان از سوی سخنران ﺁنها راروشن و صریح در اذهان قرار می دهد.

اسلاید 3 :

Michael Faraday:

سخن ران وقتی به اندازه ی 90 درجه در مقا بل تشویق ها خم می شود  به مر تبه ای پایین تر از شخصیت خود سقوط می کند و من چه بسیار سخن رانانی را در این موقعیت دیده ام.

اسلاید 4 :

نباید به خواندن کلمه به کلمه از روی اسلاید ها اکتفا کنید

روی یک یا چند نکته پا فشاری کنید(با کلمات متفاوت و در موقعیت ها ی مختلف) تا از فراگیری آنها اطمینان حاصل کنید.

از تلفظ صحیح کلمات تکنیکی و نام ها اطمینان حاصل کنید.

تمرین زیاد سخنرانی را بیش از اندازه یکدست وفاقد جوشش میکند.

 

آماده سازی

اسلاید 5 :

اشاره کردن به اسلاید یا پرده؟

اگر نشانگر لیزری است باید یکنواخت نگه داشته شود

اگر به پرده اشاره می کنید به سمت آن صحبت نکنید.

اگر به اسلاید روی پروژکتور اشاره می کنید  به جای انگشت از اشاره گر استفاده کنید.

سعی کنید از مقابل تصویر پروژکتور عبور نکنید.

 

 

 

 

اسلاید 6 :

صدااا:))))))))

بلند تر از حالت عادی صحبت کنید.

سعی کنید صوتهایی مثل اااام یا آآآآآ را به کار نبریدو به جای آن سکوت کنید.

تن صدایتان را تغییر دهید.

 

اسلاید 7 :

Peter Ke y:

توصیه می کند:بیشتر از صد لغت در ثانیه صحبت نکنید.

اسلاید 8 :

تا جا یی که می توانید به شنوندگان نگاه کنید.

سعی کنید به همه نگاه کنید

 

اسلاید 9 :

زمان

به موقع تمام کردن سخنرانی مهم است.

زمان از نظر سخنران خیلی سریعتر از شنوندگان می گذرد.

یک توصیه: ساعتتان را باز کنید و روی میز بگذارید.

اسلاید 10 :

دقت کنید:

دست عرقی را روی اسلاید ها نگذارید.

از کارهای پر سرو صدا پرهیز کنید.

اجازه ندهید پرده بیشتر از چند ثانیه خالی بماند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید