بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بيان معیارهای یک سخنرانی خوب

تشخیص انحرافات متداول از اين معیارها

کاربرد مشاهده و بازخورد برای ارتقاء سخنرانی

 

 

اسلاید 2 :

گفتاري ( صحبت کردن)

نوشتاري ( نوشتن)

گوش دادن

زبان غير کلامي

موسيقي ، هنر، صنايع دستي 

ساير موارد

اسلاید 3 :

بسته به موقعيت ، يک شيوه از ارتباطات مي تواند بهتر از ديگري باشد

فرد با فرد/ چهره به چهره

جلسات / گروههاي کوچک

ارائه ها (سخنراني ، گويندگي ، بازي و...) ، گروههاي بزرگ

نامه

يادداشت

Email/ Voice mail

اسلاید 4 :

 

راهي است براي نمايش اطلاعات تازه،با تمرکز بر آنچه شما به عنوان يک متخصص احساس مي کنيد ، مهم است.

 

مهم اين است که شما با ملاحظه (کارائي)اثر بخشي خود در جذب مخاطب ، چگونه آن را ارائه مي کنيد.

اسلاید 5 :

انتقال اطلاعات

ارتقاء تفکر

تغييرات درنگرش

اخلاقيات حرفه ای و درستی علمی

علاقمندی به موضوع

تغييرات در شخصيت و تطابق اجتماعی

مهارت های رفتاری

اسلاید 6 :

بيان كردن

    ارتباط برقرار كردن

     شريك شدن

    آشكار كردن

     اعلام كردن

     گزارش كردن

  در ارتباط بين فردي ، گفتن عملي است كه توسط مبلغ براي به زبان آوردن يك عقيده ، يك نظر ، احساس يا واقعيت صورت مي گيرد .

اسلاید 7 :

اطلاعات  و واقعيات 

احساسات ،  افكار ،  عقايد ،  نظرات

انتخابها

دلايل ،  توضيحات

نحوه عمل ( روشها )

اسلاید 8 :

    براي ارائه اطلاعات

    براي تلاش در درك بيمار

    براي حمايت از گفته ها ،  ادعاها

    اطمينان بخشي

    براي حل تناقضات / تصورات غلط

    براي رفع اشكالات در برقراري تفاهم

    براي ابراز صميميت

    براي قانع كردن بيمار

اسلاید 9 :

وضوح موضوع مطرح شده

ارتباط ، مناسبت و سازگاری

اسلاید 10 :

سازماندهی سخنرانی

وضوح هدف

سرعت ( آهسته به ميزانی که بتوان يادداشت برداشت ، هرچه کوتاهتر بهتر، ايجاز ، روح شناخت است)

وسایل کمکی دیداری و شنیداری

خلاصه ها ی جامع

کاربرد موثر(اثربخش ) زمان

دانش سخنران نسبت به موضوع و توجه در آماده سازی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید