بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—تخت جمشيد را ميتوان مشهورترين مجموعه از دوران باستان در ايران به شمار آورد كه در سطح جهاني نيز كاملا شناخته شده است .

—احداث اين مجموعه در دوره داريوش هخامنشي در حدود سال هاي 518 تا 520 پ.م شروع شد و در دوره پسر او خشايار شا نيز ادامه يافت.

— در دوره پادشاهان بعدي هخامنشي نيز فعاليت هايي در زمينه توسعه اين مجموعه صورت گرفت.

اسلاید 2 :

—يكي از ويژگي هاي اين مجموعه اين است كه پيش و پس از ان مجموعه اي با آن عظمت در تاريخ ايران ساخته نشده و هنوز هم منحصر به فرد است

—ويژگي مهم ديگر تخت جمشيد اين است كه بزرگترين مجموعه ي طراحي شده از دوران باستان است كه افزون بر عظمت وشكوه جنبه اي آئيني نيز داشته است .

— برخي از بازتاب نمادگرايي آئيني را نه تنها در نقشه ي بناها وطراحي مجموعه بلكه در طراحي نقوش نيز مي توان مشاهده كرد.

اسلاید 3 :

—به همين ترتيب در شكل نقشهي آپادانا نيز نوعي نمادپردازي عالي را مي توان مشاهده كرد .

—اميد است كه توانسته باشيم از بزرگترين مجموعه ي ايران و باستان و با اين پروژه كوچك بار ديگر تمدن هزاران ساله كشورمان در زمينه هنرها و اثار باستاني به جهانيان بشناسانيم.

—چنین باد ...

—

اسلاید 4 :

—تخت جمشيد را چنان كه داريوش در كتيبه اي به آن به عنوان يك دژ اشاره كرده است بايد نمونه اي از ارگ هاي سكونتگاهي- حكومتي- تشريفاتي دانست .

—به عبارت ديگر تخت جمشيد يكي از پايتخت هاي هخامنشيان بود كه در ايامي كه هواي منطقه پارس مناسب بود در آنجا اقا مت مي كردند و البته مراسم آيين هاي بسيار كهن وبا اهميت نوروزي از سوي حكومت هخامنشي در اين جايگاه بر گزار مي شود.

—

 

اسلاید 5 :

—بايد توجه داشت كه تخت جمشيد مانند سايرارگ ها يا دژ ها در ميان بيابان و دور از مراكز سكونت گاهي نبود بلكه آن را در كنار شهري آباد وبزرگ ساخته بودند.

—     در ساختن بنا هاي بزرگ ومهم از مصالح و مواد غيربومي نيز استفاده مي شد .

—در برخي از بخش ها ي ساختماني از بهترين انواع سنگ  چوب وساير مواد و مصالح اصلي و نيز مواد تزييني شناخته شده در سرزمين هاي تابع امپراتوري هخامنشي بهره مي بردند.

—

اسلاید 6 :

— البته بااطمينان مي توان اظهار داشت كه برنامه ريزي طراحي و نظارت كارها در مقياس كلان بر عهده ي معماران و هنرمندان ايراني بوده است و چنان كه در بخش بعدي اشاره خواهد شد الگوهاي اساسي طراحي معماري وشهري در اين مجموعه كاملا" ايراني است.

اسلاید 7 :

—1- تالارها يا كاخ هاي حكومتي و تشريفاتي:

—تالار يا كاخ آپادانا در جبهه ي شمال غربي صفه ي تخت جمشيد و در نزديكي پلكان اصلي و بزرگ ورودي ،

—تالار يا كاخ صد ستون در جبهه ي شمال صفه،

—

اسلاید 8 :

—2- كاخ هاي سكونتگاهي يا سكونتگاهي-تشريفاتي:

—- كاخ داريوش يا تالار آينه واقع در جبهه ي جنوبي آپادانا

—- كاخ هديش واقع در جبهه ي شمال غربي مجموعه ي حرم سرا

—- كاخ اندرون (موزه ي فعلي تخت جمشيد) واقع در جبهه ي شمال شرقي مجموعه  حرم سرا

—- كاخ مركزي واقع در منتهي اليه جنوبي فضاي واقع بين آپادانا و كاخ صد ستون.

اسلاید 9 :

—3- عرصه زندگي خانوادگي: اندروني يا حرمسرا

— 4- خزانه

—5- فضاهاي ورودي و دروازه ها

—6- آرامگاه ها يا دخمه ها

—7- عرصه ها و فضاهاي خدماتي و نظامي

اسلاید 10 :

— یکی از نکات بسیارمهم درموردتخت جمشید ایرانی بودن نقوش وعناصر اصلی وبه ویژه الگوهای طراحی معماری و شهری است.

— هرچند که احتمال کاربرد شمار اندکی ازنقوش غیربومی توسط برخی صنعتگران غیرایرانی نیز وجود دارد.

—عناصر اصلی معماری مجموعه ی تخت جمشید طی چندهزارسال درمعماری ایرانی به کاررفته اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید