دانلود فایل پاورپوینت تلفیق اطلاعات سنسوری: مکانیسم و مدلها

PowerPoint قابل ویرایش
70 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تلفیق اطلاعات سنسوری: مکانیسم و مدلها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تلفیق اطلاعات سنسوری: مکانیسم و مدلها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقابله با نویز و عوامل عدم قطعیت

۱- استفاده از داده های چند سنسور یکسان، از لحاظ آماری باعث کاهش خطا می شود. 

اسلاید ۲ :

غلبه بر محدودیتهای هر سنسور

۲- استفاده از چندین منبع اطلاعاتی مختلف باعث کاملتر شدن

 اطلاعات می شود و در نتیجه امکان تصمیم گیری

 بهتر و سریعتری را فراهم می کند.

 

اسلاید ۳ :

غلبه بر محدودیتهای هر سنسور- ادامه

اسلاید ۴ :

یافته های تجربی در مورد تلفیق اطلاعات درSC(Superior Colliculus)

نرونهای SC در ابتدا Unisensory هستند و با تعلیم فرد Multisensory  

می شوند.

اسلاید ۵ :

یافته های تجربی در مورد تلفیق اطلاعات در SC(Superior Colliculus)

 

اگر هر دو محرک در درون ناحیه همپوشانی میدان گیرنده SC باشند، تعداد ایمپالسهایی که در حالت مالتی سنسوری توسط یک نرون SC تولید می شود، بیشتر از حالتی است که هر نوع سنسور به تنهایی یک نرون SC را تحریک کند. به این پدیده Multisensory Enhancement گفته می شود.

اگر یک محرک در داخل ناحیه همپوشانی میدان گیرنده SC  و دیگری در خارج آن باشد، پاسخ نرون SC به محرکی که در درون ناحیه همپوشانی قرار دارد، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. به این پدیدهMultisensory Depression گفته می شود.

اسلاید ۶ :

یافته های تجربی در مورد تلفیق اطلاعات در SC(Superior Colliculus)

   تلفیق اطلاعات در SC به شدت محرکها وابسته است و به روش غیرخطی انجام می شود.

اسلاید ۷ :

نتایج ثبت نوروفیزیولوژیکی

۱- هنگامیکه محرک بینایی در مجاورت دست باشد، نرخ فعالیت نورون مالتی سنسوری بیشتر است.

۲- اطلاعات بینایی و حس عمقی هر دو در میزان فعالیت نورون اثرگذار هستند.

۳- برخی از نورونها نسبت به اطلاعات بینایی تحریک پذیرتر هستند در حالیکه برخی دیگر با اطلاعات حس عمقی موقعیت دست بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

اسلاید ۸ :

تلفیق اطلاعات سنسوری

               روشهای مورد استفاده در سیستمهای مهندسی

  • بیزین
  • کالمن فیلتر
  • بیزین
  • ماکزیمم شباهت
  • شبکه های عصبی
  • سیستمهای فازی

اسلاید ۹ :

روش بیزین

  • Van Beers, 1999, 2002

    در مطالعات رفتاری، تلفیق به روش نزدیک به بیزین انجام میشود.

اسلاید ۱۰ :

مدل Sober and Sabes(2003)

 

  • این مطالعه نشان می دهد که سیگنالهای سنسوری بسته به نحوه استفاده شان به نحو متفاوتی با یکدیگر تلفیق می شوند.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 70 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد