بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اسم خاص خدا در دین یهود «یهوه» یعنی باشند است. این نام بسیار احترام دارد و بی جهت بر زبان آوردن آن به موجل فرمان دوم از ده فرمان [در سفر خروج/ باب20/آیه 7] که می گوید: «نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد». حرام محسوب
می شود. هنگام تلاوت تورات نام «یهوه» به ادونای» به معنای آقای من تبدیل می شود. در سفر خروج، خدا را اینگونه به موسی معرفی می کند: "هستم آنکه هستم".

اسلاید 2 :

برخی صفات «یهوه» در مواردی از ده فرمان موسی بیان شده:

فرمان1) من هستم، یهوه خدای تو... تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.فرمان2) صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز... .بدیهی است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود غافل می شوند و به گونه هایی از شرک روی می آورند [مثل بیان جسمانیت خدا و نسبت دادن صفات انسانی به او] با این همه هیچ گاه نظر محققان نسبت به اصل این ادیان تغییر نکرده است.

 

اسلاید 3 :

یهودیان قومی معتقد به خدای یگانه و یکتاپرست محسوب می شوند. همه پیامبران این قوم بر پرستش خدای واحد تأکید داشته و با شرک مبارزه می کرده اند. در تورات ـ سفر تثنیه باب 6 آیات 5-4 نوشته شده: «4- ای اسرائیل بشنو، یهوه، خدای ما، یهوه واحد است. 5- پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما..».

این عبارات با عنوان «الفاظ شهادت» در دین یهود معروف است. در حقیقت دین یهودی از ابتدا بر توحید استوار بوده است تا آنجا که برخی معتقدند یهود «قوم برتر» نامیده شد چون اساس آئین پدرانش بر یکتاپرستی بوده است نه بر اساس خون و نژاد.

اسلاید 4 :

همچنین محققان برآنند که وفاداری قوم یهود [عبرانیان] به «یهوه» مانع از آن شده که آنان برای مردم دیگر اقوام، حقی در مورد پرستش خدایشان قائل شوند و این در حالی است که انبائی چون ارمیا، حزقیال و اشعیا همواره درستکاری نوع بشر را برای تحقق هدفی الهی در جهان مخاطب قرار می دهند و یهوه را خدای همه ملت ها
می خوانند.

اسلاید 5 :

معمولاً در مسیحیت برای خدا واژه «پدر» استعمال می شود [که در انجیل بیش از سیصد بار تکرار شده] و از نظر خودشان این واژه با همه سادگی اش، بسیار صمیمی، پر احساس و شخصی است. [مثل مواردی در انجیل متی/ باب 6/ آیه 9، انجیل لوقا/ باب 11/ آیه 2 و...].تعالیم عیسی مسیح در مورد بخشندگی خدا با آنکه از طرفی در ادامه اعتقادات یهود قرار دارد اما از طرف دیگر چهره غضب آلوده خدا را به چهره ای مهربان تغییر می دهد.مسیحیان در عین اینکه به وحدانیت خدا معتقد و او را خدای پدر می نامند عیسی را همان وجود جسمانی خدا معرفی می کنند که با مصلوب شدنش بر صلیب کفاره گناهان بشر شد و روح القدس را وجود فعال و توانای خدا که جامعه مسیحیت را هدایت می کند می دانند.

اسلاید 6 :

اندیشمندان مسیحی در طول نسل ها برای بیان راز خدای واحد در سه اقنوم [چهره] از مفاهیم و مکاتب فکری زمان خود استفاده کرده اند و همچنان بر این باورند که شناخت کامل تثلیث که به یگانگی خدا می انجامد رازیست الهی که انسان
نمی تواند به آن نائل شود.در شورای تیقیه که در اوایل قرن چهارم میلادی با حضور حدوداً 300 اسخف تشکیل شد «الوهیت عیسی» همراه با «وحدانیت خدا» مورد تأیید قرار گرفت.

اسلاید 7 :

در بخشی از قطعنامه اینگونه نوشته شده:

«ما ایمان داریم به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خالق همه چیزهای دیدنی و نا دیده و به خداوند واحد، عیسی مسیح پسر خدا، مولود از پدر، فرزند یگانه او که از ذات پدر است...».

گرچه بسیاری از محققان اعتقاد مسیحیان به ثتلیث را نشانه عدم یکتا پرستی آنها می دانند اما از نظر یک مسیحی هرگز چند خدا وجود ندارد و او معتقد است که خدای واحد را می پرستند.

اسلاید 8 :

اسم خاص خدا در اسلام «الله» است که به معنای «خداوند» با «رب» است. توحید و یکتاپرستی، بارزترین پیام مذهبی محمد، پیامبر اسلام است. الله در کلام خود از صیغه جمع «ما» استفاده می کند. درست همان گونه که خدا در ابتدای تورات در سفر پیدایش / باب اول/ آیه 26 سخن می گوید.

تعلیم اساسی قرآن بر یگانگی خدا بوده است [در سوره های آل عمران آیات 18، 4، 1 / سوره انعام آیات 102/ 101 / سوره اخلاص یا توحید آیات 4-1 و ... بر واحدانیت خدا تأکید شده].

اسلاید 9 :

قرآن صفات برجسته ای از الله بیان می کند که مورد قبول یهودیان و مسیحیان است. [مثل: سوره انعام آیات 99-96/ سوره الرحمن آیات 12-1/ سوره النحل آیات 72-67 و... همینطور توصیفات خاص آیه مشهور آیه الکرسی در سوره بقره آیه 255].

آنچه اکنون می خوانید ترجمه اولین آیات علق است:

« به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید (1). آنکه انسان را از خون بسته آفرید (2)، بخوان که پروردگارت از همه بزرگوار تر است(3)، آنکه با قلم تعلیم داد(4) و آنچه انسان نمیدانست به او آموخت (5)، آری انسان سرکشی می کند (6)، آنگاه که خود را بی نیاز می بیند(7)».

اسلاید 10 :

اقرار به یگانگی خدا در نیمه اول شهادتیل اسلامی [اشهد ان لااله الا الله: هیچ خدایی غیر از الله نیست] هم وجود دارد، البته در اسلام بیان این گواهی باید همراه با درک معنوی و شناخت کافی همراه باشد.

هر سوره از قرآن با عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می شود و مسلمانان هم هر گاه قصد آغاز کاری می کنند عبارت «بسم الله» را به کار می برند که به عقیده آنها اگر با صداقت بیان شود الطاف خداوندی و برکت در آن کار بیش از پیش متوجه آنها خواهد بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید