دانلود فایل پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

هدف

هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و

ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.

 • طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

« این استاندارد باید برای گزارشگری مالی  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود»

اسلاید ۳ :

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ میدهد.

این رویدادها را میتوان به دو گروه طبقهبندی کرد :

الف: رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه :  رویدادهایی که شواهدی در‌ مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میکند.

ب: رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

اسلاید ۴ :

تاریخ تایید صورتهای مالی

تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را بهطور رسمی و برای آخرین بار بهمنظور انتشار، تأیید میکند.

تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به منظور انتشار تأیید میشود.

اسلاید ۵ :

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای تعدیلی

رویدادهای غیر تعدیلی

اسلاید ۶ :

شناخت و اندازه گیری
 رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • واحد تجاری باید به‌منظور انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه،مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

اسلاید ۷ :

نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه ‌که وجود تعهد فعلی واحد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید می‌کند.
 • اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته‌ یا‌ مبلغ زیان‌کاهش ارزش شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است،
 • مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده باشد،
 • تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه،
  در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد.

اسلاید ۸ :

نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن.
 • دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است.
 • کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.
 • ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می‌دهد، معمولاً مؤید وجود زیان در‌مورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند.
 • فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

اسلاید ۹ :

شناخت و اندازه گیری
 رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • واحد تجاری نباید به‌ منظورانعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

اسلاید ۱۰ :

نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • کاهش ارزش بازار سرمایه‌گذاریها بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی نمونه ای از رویدادهیا غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که مستلزم تعدیل صورتهای مالی نمی باشد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد