بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

—مفهوم ALARA  :                                                                   واژه ای بر گرفته از As low As Reasonably Achievable هر چه کمتر موجه شدنی ,که بر مبنای زیان بار بودن تشعشع استوار است.بنابراین هر گونه تابش گیری از تشعشع باید در کمترین مقدار ممکن ودر یک محدوده خاص انجام پذیرد.حفظ کیفیت یک آزمون با خطر کم شرط است.

مقایسه اختیاری خطر و منفعت

—   طبق دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه هیچگونه آستانه یا سطح پایینی از اشعه,عاری از اثر وجود ندارد.با در نظر گرفتن آستانه آن باید یک اثر داشته باشد.با نبودن این آستانه منجر به در نظر گرفتن خطر و منفعت برای بیمار و کارکنان شده است.اگر آستانه ای در نظر گرفته نشود هر گونه استفاده از اشعه مقداری خطر دارد.

—    اگر آزمونی فقط خطر داشته باشد بیمار و تکنسین از انجام آن خودداری می کنند واگر آزمونی خطر کم و منفعت زیاد داشته باشد بیمار باید آن را انجام دهد.که اکثر آزمونها بدون خطر هستند.

اسلاید 2 :

حفاظت بيمار بنيان نهادن رابطه اي است بين دزجذب شده

وسودی كه دراثر آزمون پزشکی هسته ای یا راديولوژي نصيب بيمارمي شود.

اسلاید 3 :

برای حفاظت بیمار در بخش پزشکی هسته ای باید شش اصل باید رعایت شود:

.1بررسی پرونده بیمار

.2دز دریافتی بیمار

.3توصیه به بیمار

.4تجهیزات تصویربرداری

.5روشهای ثابت کردن بیمار

.6بیمار باردار یا مستعد بارداری

اسلاید 4 :

—پرونده پزشکی هر بیمار با درخواست پزشکی هسته ای,باید قبل از انجام هر گونه آزمایشی بازبینی شود.در ابتدا,درخواست پزشک برای هر آزمون خاص با توجه به علائم بالینی و دلیل انجام آزمایش باید مشخص باشد. در صورت مشخص نبودن علائم بالینی برای انجام آزمون,تکنسین باید حتماً علائم را از پزشک مربوطه جویا شود.زیرا این عمل از انجام دادن ورشهای ناخاسته جلوگیری می کند.یا اینکه منجر به استفاده از اروش بهتری برای بیمار خواهد شد.

—پرسش در مورد درخواست پزشک نباید به عنوان زیر سوال بردن پزشک تعبیر شود.بلکه به عنوان انجام دادن بهترین روش به نفع بیمار باشد.

—در بعضی موارد شاید مشاوره با پزشک پزشکی هسته ای بهتر از مشاوره با پزشک باشد.چون ممکن است پزشک از کلیه جزئیات فنی روش تشخیصی آگاه نباشد.

اسلاید 5 :

دز بیمار

—یکی از وظایف تکنسین پزشکی هسته ای,تهییه مقدار دقیق رادیودارو و بکار گیری روش صحیح تجویز آن است.

—ابتدا تکنسین باید مشخصات بیمار را تائید کند.برنامه های کنترل کیفیت ترجیح می دهند دو نفر به طور مستقل هویت فردی که باید رادیوذارو دریافت کند,قبل از انجام دادن آزمایش تایید کنند.

—تکنسین به منظور تهییه دز برای تجویز به بیمار,باید با خواندن دقیق برچسب ویال,رادیو دارو و واحد دز سرنگ مطمئن شود که از رادیوداروی مناسب استفاده کرده است.چونکه بسیاری از رادیوداروهای پزشکی هسته ای با رادیودارویTc-99m  نشان دار می شوند.بنابراین مهم است که حتماٌ نام کامل رادیودارو و ترکیبات آن به طور کامل خوانده شود.

—

اسلاید 6 :

—مقرراتNRC  ,مستلزم سنجش مقدار رادیواکتیویته مورد نیاز برای تجویز در یک دستگاه اندازه گیری است.برای اطمینان از صحت کامل دستگاه اندازه گیری دز,کنترل کیفیت دستگاه باید طبق مقررات NRC انجام گیرد و نتایج ثبت شده باید تا سه سال نگهداری شود.

—

—باید در خاطر داشته باشیم که هنگامی رادیودارو به بیمار تجویزمی شود,نه تنها اندامی که از آن تصویر گیری می شود بلکه بسیاری از اندامهای بدن تحت تابش اشعه قرار خواهند گرفت. در بسیاری از موارد اندام هدف یعنی اندامی که بیشترین تابش گیری را دارد عضو مورد نظر برای تصویرگیری نیست.به هر حال دز تابشی به اندام هدف بحرانی,به شدت در تعیین دز تجویزی رادیواکتیویته,یک عامل موثر است.به این دلیل است که باید مقدار رادیو اکتیویته تجویز شده,کمترین حدود دز تشعشعی را به اندام هدف و اندام های دیگر برساند.

اسلاید 7 :

توصیه به بیمار

—توصیه مناسب به بیماران یکی از روش های مناسبی است که تکنسین پزشکی هسته ای با استفاده از آن می تواند دیگر مفهوم ALARA برای کاهش تابش گیری به کار نبرد.

—

—دادن دستور ناکافی یا تعیین نکردن دستورالعمل برای بیمار ممکن است به تابش گیری زیاد او شود.

—

—استفاده نکردن بعضی از داروهای خاص ,پرهیز کردن از غذاهای مشخص شده ,یا عدم مراجعه برای تصویرگیری تاخیری همه مثال هایی از پیروی نکردن از دستورالعملها است که در نتیجه کار تاثیر می گذارد.

اسلاید 8 :

—ترغیب بیماران به نوشیدن مایعات پس از تزریق رادیوداروی تصویر برداری استخوان و تجویز میلین ها پس از پس از تجویز سیترات گالیم Ga-67 رادیودارو را از بدن دفع می کند و باعث کاهش تابش گیری دیواره مثانه و دستگاه گوارش می شود.

—

—در شرایط خاصی دستورالعملها باید در بر گیرنده نکاتی برای کاهش تابش گیری دیگران از بیمار باشد,مانند افراد خانواده بویژه کودکانی کهبا بیمار در تماس می باشند.وقتی رادیودارو به بدن مادر شیرده تجویز می شود,کودک ممکن است تحت تابش خارجی اشعه گاما و تابش گیری داخلی با شیر آلوده قرار گیرد.

اسلاید 9 :

—از دستگاه های اندازه گیری دز برای تعیین مقدار اکتیویته تجویزی استفاده می شود.واضح است که دقت قرائت این دستگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تجویز رادیواکتیو زیاد باعث تابش گیری بیمار,بیش از مقدار لازم برای تصویرگیری می شود.برعکس اگر مقدار رادیواکتیویته کم باشد,در تهیه اختلال ایجاد می شود .

—

—شمارش کم منجر به طولانی شدن زمان تصویر گیری می شود.واحتمالاً بیمار قادر به همکاری نخواهد بود.با یک بررسی غیر استاندارد,نه تنها بیمار سودی نمی برد,بلکه ممکن است برای تکرار تصویرگیری تحت تابش گیری مجدد از مواد رادیواکتیو قرار گیرد.

اسلاید 10 :

—عملکرد صحیح دوربین سنتیلاسیون برای تولید تصاویر دقیق تشخیصی ضروری است.سیستم های دوربینی سنتیلاسیون باید به طور مرتب از نظر یکنواختی, قدرت تفکیک فضایی و خطی مورد ارزیابی قرار گیرند.

—دوربین های برش نگاری نیاز به کنترل کیفیت بیشتری دارند تا بتوان قابلیت اجرای برش نگاری دقیق آنها را ارزیابی کرد.

—عملکرد نادرست دستگاه تصویربرداری,آرتیفکت هایی را در تصاویر تشخیصی که ممکن است به تفسیر نادرست نتایج منجر شود,این گزارش غلط نیز,موجب درمان غیر ضرور یا غلط بیمار می شود.این گونه آزمون ها ممکن است ضرورت تکرار آزمون را ایجاب کند و به این ترتیب تابش گیری بیشتر بیمار را در بر خواهد داشت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید