بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فعالیت پراکسیدی

آنزیم گلوکز اکسیداز: گلوکز را در مجاورت آب و اکسیژن به اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن تبدیل می نماید.

اسلاید 2 :

فعالیت پراکسیدی

 • آنزیم ها:
 • عسل حاوی تعدادی آنزیم از جمله گلوکز اکسیداز، انورتاز، دیاستاز( آمیلاز)، کاتالاز و اسید فسفاتاز[1] میباشد.
 • - گلوکز اکسیداز: این آنزیم گلوکز را تبدیل به گلوکولاکتون، اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن می نماید.
 • -انورتاز : این آنزیم توسط زنبوران بصورت گلوکوانورتاز یا فروکتوانورتاز به شهد اضافه میشود و سوکروز را به فروکتوز و گلوکز تجزیه میکند.
  [1] Glucose oxidase, Invertase, Diastase(Amylase), Catalase.

اسلاید 3 :

 • - دیاستاز (آمیلاز) : این آنزیم زنجیره های نشاسته را به دکسترین و مالتوز تبدیل می نماید. دیاستاز از زنبوران عسل و گرده منشأ می گیرد و در هنگام عمل آوری شهد توسط زنبوران به شهد  اضافه میشود. میزان دیاستاز عسل بر حسب منشأ گل تفاوت دارد. نگهداری طولانی عسل و حرارت بالا منجر به بی اثر شدن این آنزیم میشود.
 • محققین معتقدند که حرارت 85 درجه به مدت 5 دقیقه دیاستاز را در عسل غیر فعال ساخته و همچنین PH خارج از 6/5 تا 3/5 نیز فعالیت این آنزیم را کاهش میدهد.

اسلاید 4 :

 • - کاتالاز : این آنزیم به میزان محدود در عسل وجود دارد و پراکسید هیدروژن را به اکسیژن و آب تبدیل میکند. از ارتباط معکوس موجود بین فعالیت کاتالاز و میزان پراکسید هیدروژن برای تشخیص سطح موجود پراکسید هیدروژن موجود در عسل استفاده می شود که عدد ممانعت کننده[1] نامیده میشود.

 • [1] Inhibin Number

اسلاید 5 :

 • . عسل حاوی خیلی از اسیدهای آلی دیگر مثل بوتریک- استیک- فرمیک- لاکتیک- سوکسینیک- مالیک- سیتریک- مالئیک- اگزالیک و پیروگلوتامیک میباشد. همانند بسیاری دیگر از اجزاء عسل، میزان اسیدهای آلی نیز بر حسب منشأ گل تفاوت میکند.
 • . میانگین میزان اسید موجود در عسل 57/0درصد و PH عسل بین 4/3/ تا 1/6 میباشد.
 • اسیدهای آلی کمی طعم ترش را در عسل ایجاد می کنند و در خاصیت ضد باکتریایی عسل دخالت دارند. اسید گلوکونیک بعنوان اسید آلی اصلی عسل، محصول واکنش آنزیمی گلوکز اکسیداز میباشد و نشان داده شده که جذب کلسیم را افزایش میدهد

اسلاید 6 :

 • اسیدهای آمینه :
 • با اینکه میزان اسیدهای آمینه عسل محدود است اما طیف وسیعی از اسیدهای آمینه یعنی حدود 18 اسید آمینه ضروری و غیر ضروری در عسل وجود دارد، که منحصر به فرد و بستگی به منشأ شهد یا نوع گل دارد. پرولین اسید آمینه اصلی عسل و لیزین در مرحله دوم قرار دارد. سایر اسید های آمینه شامل فنیل آلانین، تیروزین، اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک میباشند.

اسلاید 7 :

پینوسمبرین- ترپن ها- بنزیل الکل- اسید سیرنژیک - متیل سیرنژانت- 3،4 ،5 تری متوکسی بنزوتیک اسید-  2 هیدروکسی3 فنیل پروپیونیک اسید-2 هیدروکسی بنزوییک اسید و 1، 4 دی هیدرو کسی بنزن

اسلاید 8 :

 • زخم معده و روده:
 • از قدیم الایام مصرف عسل در درمان زخم معده و روده بکار رفته و امروزه نیز این مسئله پذیرفته شده است.
 • کشف نقش هلیکوباکتر پیلوری[1] بعنوان عامل زخم معده منجر به انجام تحقیقاتی جهت تعیین نقش درمانی عسل شده است. تحقیقات نشان داده که این باکتری نسبت به عسلهایی با قدرت ضد میکروبی متوسط در غلظت 20%، به دلیل حضور پراکسید هیدروژن، حساس است.
  [1] Helicobacter pylori

اسلاید 9 :

 • مواد شیمیایی با منشأ گیاهی[1] :
 • وجود برخی از مواد شیمیایی با منشأ گیاهی در عسل باعث تقویت فعالیت های حیاتی در بدن می شود. آنتی اکسیدانها بخش اصلی آنها را تشکیل داده، این مواد در بدن واکنشهای اکسیداتیو را که باعث تخریب بافتها میشوند، کاهش میدهند.

 • [1] Phytochemicals

اسلاید 10 :

 • عسل غنی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی از جمله کاتالاز، اسید آسکوربیک، فلاونوییدها و آلکالوییدها میباشد
  پینوسمبرین فلاونوییدی است که به میزان بالایی در بره موم و عسل وجود دارد.
  فلاونوییدهای دیگر عسل شامل پینوبانکزین، کریزین، گالانژین، کرستین، لوتئولین و کامپفرول می باشند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید