بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • آنزیم ها:
 • عسل حاوی تعدادی آنزیم از جمله گلوکز اکسیداز، انورتاز، دیاستاز( آمیلاز)، کاتالاز و اسید فسفاتاز[1] میباشد.
 • - گلوکز اکسیداز: این آنزیم گلوکز را تبدیل به گلوکولاکتون، اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن می نماید.
 • -انورتاز : این آنزیم توسط زنبورانبصورت گلوکوانورتاز یا فروکتوانورتاز به شهد اضافه میشود و سوکروز را به فروکتوز و گلوکز تجزیه میکند.
  [1] Glucose oxidase, Invertase, Diastase(Amylase), Catalase.

اسلاید 2 :

 • - دیاستاز (آمیلاز) : این آنزیم زنجیره های نشاسته را به دکسترین و مالتوز تبدیل می نماید. دیاستاز از زنبوران عسلو گرده منشأ می گیرد و در هنگام عمل آوری شهد توسط زنبوران به شهد  اضافه میشود. میزان دیاستاز عسل بر حسب منشأ گل تفاوت دارد. نگهداری طولانی عسل و حرارت بالا منجر به بی اثر شدن این آنزیم میشود.
 • محققین معتقدند که حرارت 85 درجه به مدت 5 دقیقه دیاستاز را در عسل غیر فعال ساخته و همچنین PH خارج از 6/5 تا 3/5 نیز فعالیت این آنزیم را کاهش میدهد.

اسلاید 3 :

 • - کاتالاز : این آنزیم به میزان محدود در عسل وجود دارد و پراکسید هیدروژن را به اکسیژن و آب تبدیل میکند. از ارتباط معکوس موجود بین فعالیت کاتالاز و میزان پراکسید هیدروژن برای تشخیص سطح موجود پراکسید هیدروژن موجود در عسل استفاده می شود کهعدد ممانعت کننده[1] نامیده میشود.

 • [1] Inhibin Number

اسلاید 4 :

 • . عسل حاوی خیلی از اسیدهای آلی دیگر مثل بوتریک- استیک- فرمیک- لاکتیک- سوکسینیک- مالیک- سیتریک- مالئیک- اگزالیک و پیروگلوتامیک میباشد. همانند بسیاری دیگر از اجزاء عسل، میزان اسیدهای آلی نیز بر حسب منشأ گل تفاوت میکند.
 • . میانگین میزان اسید موجود در عسل 57/0درصد و PH عسل بین 4/3/ تا 1/6 میباشد.
 • اسیدهای آلی کمی طعم ترش را در عسل ایجاد می کنند و در خاصیت ضد باکتریایی عسل دخالت دارند. اسید گلوکونیک بعنوان اسید آلی اصلی عسل، محصول واکنش آنزیمی گلوکز اکسیداز میباشد و نشان داده شده که جذب کلسیم را افزایش میدهد

اسلاید 5 :

 • اسیدهای آمینه :
 • با اینکه میزان اسیدهای آمینه عسل محدود است اما طیف وسیعی از اسیدهای آمینه یعنی حدود 18 اسید آمینه ضروری و غیر ضروری در عسل وجود دارد، که منحصر به فرد و بستگی به منشأ شهد یا نوع گل دارد. پرولین اسید آمینه اصلی عسل و لیزین در مرحله دوم قرار دارد. سایر اسید هایآمینه شامل فنیل آلانین، تیروزین، اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک میباشند.

اسلاید 6 :

 • مواد شیمیایی با منشأ گیاهی[1] :
 • وجود برخی از مواد شیمیایی با منشأ گیاهی در عسل باعث تقویت فعالیت هایحیاتی در بدن می شود. آنتی اکسیدانها بخش اصلی آنها را تشکیل داده، این مواد در بدن واکنشهای اکسیداتیو را که باعث تخریب بافتها میشوند، کاهش میدهند.

 • [1] Phytochemicals

اسلاید 7 :

 • عسل غنی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی از جمله کاتالاز، اسید آسکوربیک، فلاونوییدها و آلکالوییدها میباشد
  پینوسمبرین فلاونوییدی است که به میزان بالایی در بره موم و عسل وجود دارد.
  فلاونوییدهای دیگر عسل شامل پینوبانکزین، کریزین، گالانژین، کرستین، لوتئولین و کامپفرول می باشند.

اسلاید 8 :

 • - خاصیت ضد قارچی
 • آلودگی های قارچی پوستی (کچلی ها): توسط قارچ های درماتوفیت رایج ایجاد میشوند و مشکل به درمان معمولی پاسخ میدهند، معمولاً بدلیل ضعف ایمنی میزبان با باکتریهای عفونی همراه میباشند. خاصیت ضد میکروبی عسل توانایی درمان هر دو عامل قارچی و باکتریایی را دارد.

اسلاید 9 :

 • کاندیدیوز:
 • عفونت قارچی که بوسیله کاندیدا آلبیکانس ایجاد میشود ممکن است با عسل درمان شود. تحقیقات درمانگاهی نشان داده که درمان توسط عصاره های عسل همانند مواد ضد قارچی تجاری از رشد کاندیدا ممانعت مینمایند. تحقیقات دیگری نشان داده که 1/0 و 2/0 میلی لیتر روغن فرار عسل بلغاری نیز مانع رشد این قارچ  میشود.
 • زخم ها و جوش های پوستی :
 • خاصیت درمانی عسل در زخم های پوستی کاملاً بررسی و نشان داده شده که استفاده از عسل طبیعی رقیق نشده، با پاک نمودن زخم و پانسمان ساده آن باعث ترمیم سریع آن میشود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید