بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

بخشهای مختلف يک سيستم قدرت الکترِيکی

تولید انرژی الکتریکی

 

انتقال انرژی الکتریکی

 

توزیع انرژی الکتریکی

اسلاید 2 :

مراکز و شرکتهای فعال در کشور در زمينه برق

پژوهشگاه نیرو

شرکت مشانیر

شرکت موننکو

شرکت قدس نیرو

شرکت مپنا

شرکتهای مهندسین مشاور

شرکتهای اقماری وزارت نیرو

اسلاید 3 :

مراکز و شرکتهای فعال در کشور در زمينه برق

پژوهشگاه نیرو

شرکت مشانیر

شرکت موننکو

شرکت قدس نیرو

شرکت مپنا

شرکتهای مهندسین مشاور

شرکتهای اقماری وزارت نیرو

اسلاید 4 :

معرفی پژوهشگاه نيرو

پژوهشگاه نیرو به‎منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفي امور آن وزارتخانه پژوهشگاه نيرو وابسته‎به وزارت نيرو تاسيس گرديد.

در ابتدا مجوز تاسيس 3 پژوهشكده برق، توليد نيرو و انتقال و توزيع نيرو صادر شد و پژوهشگاه رسماً كار خود را از سال 1376 آغاز نمود.

در سال 1377 مجوز تاسيس 2 پژوهشكده انرژي و محيط زيست و كنترل و مديريت شبكه نيز اخذ شد.

در حال حاضر 91 پروژه تحقيقاتي در پژوهشگاه نيرو در حال انجام مي‎باشد. پژوهشگاه نيرو علاوه‎بر پروژه‎هاي‎داخلي در چندين پروژه بين‎المللي با مشاركت كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز حضور داشته و سعي دارد حضور خود را در اين قبيل پروژه‎ها توسعه دهد.

 

اسلاید 5 :

پژوهشكدههايفعال

پژوهشکده شیمی و مواد

پژوهشکده برق

پژوهشکده تولید نیرو

پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه

پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو

پژوهشکده انرژی و محیط زیست

 

اسلاید 6 :

اهداف و فعاليتهاي پژوهشگاه

كمك به حل مسائل و مشكلات و تنگناهاي كشور در زمينه‎هاي مرتبط با وظايف وزارت نيرو،

 

همكاري با مراكز آموزش عالي، موسسات پژوهشي و سازمانهاي اجرايي در زمينه‎هاي پژوهشي،

توسعه دانش و فن‎آوري مرتبط با تخصص‎هاي موجود در وزارت نيرو،

اسلاید 7 :

اهداف و فعاليتهاي پژوهشگاه-ادامه

انتقال تجارب ساير كشورها در زمينه فن‎آوري و دستيابي به دانش فني با هدف خودكفايي در ارتباط با وظايف و نيازهاي وزارت نيرو،

 

انتشار انواع كتب علمي و نتايج تحقيقات و استفاده از فن‎آوري ارتباطات با ايجاد شبكه‎هاي وسيع كامپيوتري به‎منظور دستيابي به آخرين اطلاعات فني در جهان

 

انجام طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‎اي با هدف دستيابي به دانش فني و موردنياز وزارت نيرو در داخل كشور باتوجه‎به اصل توسعه پايدار.

اسلاید 8 :

اهداف و فعاليتهاي پژوهشگاه-ادامه

بررسي و شناسايي نيازهاي گوناگون برنامه‎هاي تحقيقاتي موردنظر در زمينه‎هاي مختلف علمي، تحقيقاتي و بهره‎گيري مطلوب از امكانات در جهت برنامه‎ريزي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط و متناسب با نيازهاي وزارت‎نيرو.

 

انجام فعاليتهاي ضروري در جهت بكارگيري نتايج تحقيقات.

 

فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه‎ها و طرحهاي تحقيقاتي مربوط.

 

بررسي و شناسايي و رفع نيازهاي تحقيقاتي

اسلاید 9 :

مراکز و شرکتهای فعال در کشور در زمينه برق

پژوهشگاه نیرو

شرکت مشانیر

شرکت موننکو

شرکت قدس نیرو

شرکت مپنا

شرکتهای مهندسین مشاور

شرکتهای اقماری وزارت نیرو

اسلاید 10 :

مراکز و شرکتهای فعال در کشور در زمينه برق

پژوهشگاه نیرو

شرکت مشانیر

شرکت موننکو

شرکت قدس نیرو

شرکت مپنا

شرکتهای مهندسین مشاور

شرکتهای اقماری وزارت نیرو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید