بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فقط یک  دودکش بزرگ لازم داریم ؟!

به راستی چه کسی شرکت را اداره می کند ؟

مدیران ارشد ؟

مدیران بخش ها ؟

مدیران عملیاتی ؟

مشتریان ؟

بازارهای سرمایه ؟

اسلاید 2 :

استراتژی یک سازمان چگونه ایجاد می شود  ؟

استراتژی :

تعیین ماموریت، آرمان و اهداف بلند مدت سازمان

تعیین اهداف کوتاه مدت در قالب کارهای مشخص ، قابل اندازه گیری ، در محدوده زمانی معین و با صرف هزینه معیین

تجزیه و تحلیل محیطی ، شناخت فرصت ها و تهدید ها

تجزیه و تحلیل منابع و امکانات ، شناخت نقاط قوت و ضعف

تعیین استراتژی مطلوب  

اسلاید 3 :

استراتژی مرحله به مرحله و از طریق تصمیماتی ساخته می شود  که مدیران در تمامی سطوح یک شرکت ( چه یک شرکت کوچک و چه یک شرکت چند ملیتی بزرگ ) در مورد اختصاص منابع به خط مشی ها ، برنامه ها ، افراد و تسهیلات اتخاذ می کنند .

رابطه میان تخصیص منابع و استراتژی شرکت :

نحوه ورود شرکت اپل ، بزرگترین شعبه اروپائی شرکت جنرال موتورز در بازار آلمان شرقی

آیا سازمان از کنترل خارج شده است ؟ یا

شیوه تخصیص منابع می تواند استراتژی شرکت را شکل دهد؟

اسلاید 4 :

شیوه ایجاد تعهدات استراتژیک

ساختار سازمانی :

پراکندگی دانش :

تخصص مربوط به هر پرسش استراتژیک در کجا سازمان پراکنده است ؟ 

پراکندگی قدرت : میزان اختیارات هر مدیر در تخصیص منابع مالی

نقش ها ، دورنماها رامی سازند.

فرآیندهای تصمیم گیری :

فرآیندها در میان سطوح متعدد گسترش یافته و فعالیت ها در لایه های موازی و مستقل انجام می شوند .

 نظریه فرآیند استراتژیک بالا به پائین و  کنترل مرکزی تمامی اقدامات در فرآیند

فرآیند ها تکرار شونده هستند : خلق استراتژی فرآیندی آنی و تکرار شونده است ، تعهدات باید قطعی شده و با ظهور واقعیات جدید بازنگری شده یا گسترش داده شوند . 

اسلاید 5 :

چه کسی کنترل سازمان را در دست دارد؟

از آنجا که دانش و قدرت در میان سطوح مختلف سازمان پراکنده است ، مدیران در هر سطحی از سازمان می توانند بر استراتژی تاثیر داشته باشند .

نیرو های موجود در محیط خارجی نیز بر چگونگی تخصیص منابع و به تبع آن چگونگی شکل گیری استراتژی سازمان تاثیر قوی دارند .

نیروهای موثر بر استراتژی عبارتند از : مدیران کل ، مدیران عملیاتی ، مشتریان  و بازارهای سرمایه

 

اسلاید 6 :

نیروهای موثر بر شکل گیری استراتژی

مدیران کل :

ترجمه اهداف کلان سازمان از قبیل درآمد و رشد به جزئیات مشخصی که مدیران عملیاتی آن ها را درک و بر اساس آن عمل کنند .

تعیین مجموعه طرح ها ، برنامه ها و فعالیت هایی که باید راهبری استراتژی برای کسب و کار انجام دهد  و در نتیجه  ارائه تصویر یکپارچه از وضعیت امروز کسب و کار و آنچه در آینده ممکن است بدست آورند  برای مدیریت کل سازمان .

راه اثر گذاری : تصمیم گیری آنان درباره اینکه کدام پیشنهاد برای بررسی به سازمان و مدیریت ارشد ارائه شود . 

 

اسلاید 7 :

مدیران عملیاتی :

تصمیمات روزانه  عملیاتی در سازمان در جهت اجرای برنامه استراتزیک و یا نقص آن ها

مثال شرکت تویوتا در فروش محصولات ارزان قیمت و مغایرت استراتژی سازمان  با  حاشیه سود کارکنان فروش مستقر در واحد های فروش محلی.

مثال شرکت اینتل خروج از صنعت حافظه و تولید ریز پردازنده  

اسلاید 8 :

مشتریان:

تصمیمات مشتریان بسیار قدرتمند ، در شکل گیری استراتژی واقعی شرکت نقشی عمده دارد .

دادن  نوعی حق وتوی مجازی در مورد نحوه توسعه محصولات سازمان  و شیوه توزیع آنها در کسب و کارهائی که تعداد اندکی مشتری قدرتمند دارند .

بنگاه انتشاراتی نایت رایدر و استراتژی تمرکز بر نشر اینترنتی روزنامه و یا جلب رضایت مشتریان پرنفوذ برای آگهی های چاپی

 

اسلاید 9 :

بازارهای سرمایه :

ترک بازار به سبب فشار درآمدی ناشی از بازارهای سرمایه

بهبود عملکرد کوتاه مدت جهت افزایش ارزش سهام در بازار های سرمایه

نفوذ بازارهای سرمایه بر عمل کرد مدیریت سازمان و تغییر شکل استراتژی شرکت

بازار تلفن آمریکا :

 استراتژی شرکت US WEST  استراتژی خامه گیری از بازار – ورود به بازار تلفن همراه

استراتژی شرکت Bell South   استراتژی نفوذ گسترده در بازار

اسلاید 10 :

نقش مدیران ارشد در هدایت استراتژی سازمان

سبک مدیریت خود را بر اساس آنچه در شرف وقوع است تنظیم کنید .

پیشنهاد دهندگان را بشناسید.

مسایل استراتژیک را بشناسید و مطمئن شوید مورد توجه قراردارند .

هنگامی دخالت کنید که بحٍث ها نشان از تفاوت های بنیادی در خصوص استراتژی داشته باشند. جمع کردن قدرت دانش و قدرت مقام در یک جا و یک زمان

از مدیران عملیاتی برای انجام کارهای فرا بخشی استفاده کنید . مدیران  فرآیند تخصیص منابع را راهی برای حفظ قلمروی خود قلمداد می کنند.

رهبری باید نقطه اتصال باشد .

زمینه ای را فراهم آورید که به رهبری امکان دور زدن فرآیند معمول تخصیص منابع را بدهد .  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید