دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری,جمع آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری,جمع آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری,جمع آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

حتی درصورت انجام صحیح و با دقت روش های تجزیه ای (analytic) ، متغییرهایی نتایج آزمایش ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

شناسایی این متغیرها و به دنبال آن استاندارد نمودن روش های آزمایشگاهی جهت تفسیر صحیح و استفاده ی بهینه از داده های آزمایشگاهی ضروری می باشد.

.

اسلاید ۲ :

بیشترین خطاهای آزمایشگاهی می تواند وابسته به عوامل غیرتجزیه ای نظیر جمع آوری نمونه، جابجایی و نقل وانتقال آن باشد.

عوامل غیر بیولوژیک

عوامل بیولوژیک

عوامل فیزیولوژیک

اسلاید ۳ :

 هماتوم

روش های جلوگیری از هماتوم

 همولیز

روش های جلوگیری از همولیز

اسلاید ۴ :

هورمون شناسی :

.Iنمونه در لوله نو ( غیر اسید واش ) گرفته شود.

.IIنمونه جداگانه جهت هورمون فرستاده شود.

.IIIحجم نمونه حداقل ۳سی سی باشد.

.IVنمونه ها در شرایط ناشتایی گرفته شود.

vتعریف ناشتا

.Iنمونه همولیز نباشد.

.IIنمونه های هورمون تا قبل از ساعت ۱۰ صبح پذیرش شوند.

.IIIاز گرفتن نمونه های هورمون در شیفت شب خودداری شود.

.IV بیماران نفروتیک

.V بیماران تحت درمان با آهن

اسلاید ۵ :

الکتروفورز :

.Iاز هر بیمار۲ CBCگرفته شود.

.IIحجم CBC کافی باشد.

.IIIدرخواست الکتروفورز همراه با درخواست CBC باشد.

.IVبیمار ناشتا باشد.(نمونه های چرب انجام نخواهد شد.)

اسلاید ۶ :

کشت:

.Iدر کلیه کشت ها حتما روی نمونه نوع آزمایش مشخص شود.

.IIکلیه کشت ها حتما نام و نام خانوادگی و شماره پذیرش بیمار ،نام بخش و تاریخ نمونه گیری داشته باشد.

.IIIسه روز قبل آنتی بیوتیک مصرف نگردد.

اسلاید ۷ :

بیوشیمی ادرار:

.Iجهت انجام آزمایش ادرار کمتر از ۱۰cc نباشد.

.IIنمونه دارای نام ، کد پذیرش ،نوع آزمایش (سوپرا ،کاتتر)

.IIIجهت انجام کشت ادرار نمونه در ظروف مخصوص کشت یا کیسه های ادراری برای اطفال گرفته شود.

.IVادرار اول صبح نمونه مناسب.

.Vتاثیر رژیم غذایی بر ادرار.

اسلاید ۸ :

بانک خون:

.Iحداقل میزان خون لخته ۲cc باشد و اسم نمونه گیر روی نمونه باشد.

.IIبرای درخواست P.C، لخته و CBC  نیاز می باشد.

.IIIبرای درخواست F.F.P وپلاکت ، CBC نیاز می باشد.

اسلاید ۹ :

:PT, PTT

در لوله ۰٫۲ سیترات سدیم + ۱٫۸ خون گرفته شود.

نمونه های بیشتر یا کمتراز ۲cc انجام نخواهد شد.

تاثیر هپارین و وارفارین وهیرودین وآرگاتروبان و داروهای غیر استروییدی.

اسلاید ۱۰ :

هماتولوژی:

.Iحجم خون برای CBC کافی باشد(۲cc)و از گرفتن نمونه هایی با حجم خون بسیار کم اجتناب شود.

.IIبه محض ریختن خون در شیشه ی CBCآن را خوب هم زده تا خون با ماده ی ضدانعقاد مخلوط گردد و لخته نشود.

.IIICBC های لخته انجام نمی شود.

.IVتاثیر آسپرین بر پلاکت.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد