دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های محصولات غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های محصولات غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های محصولات غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

سفارش دهنده با شماره پروانه ساخت خود و نام تجاری خود درخواست استفاده از ظرفیت خالی سفارش گیرنده را دارد

مدارک مورد نیاز:

۱) درخواست کتبی مدیر عامل شرکت سفارش دهنده

۲) کپی برابر اصل پروانه ساخت معتبر سفارش دهنده که توسط دانشگاه تحت پوشش برابر اصل شده است

۳) تعهد کتبی مسئول فنی و مدیر عامل شرکت سفارش گیرنده مبنی بر نظارت بر تولید محصول موضوع سفارش

۴) کپی طرح برچسب تائید شده سفارش دهنده که علاوه بر مواد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی موارد ذیل در آن ذکر شده باشد:

نام و آدرس سفارش گیرنده و جمله بنا به سفارش واحد سفارش دهنده بر روی برچسب

اسلاید ۲ :

سفارش دهنده با شماره پروانه ساخت خود و نام تجاری خود درخواست استفاده از ظرفیت خالی سفارش گیرنده را دارد

۵) تعهد کتبی سفارش دهنده مبنی بر توانایی ردیابی و نظارت عالیه بر محصول موضوع سفارش

۶) صدور مجوز مربوطه طبق فرم شماره ۱

تبصره : در صورتی که سفارش دهنده درخواست کند با نام تجاری غیر از نام تجاری ثبت شده در پروانه ساخت خود محصول تولید شده طبق فرم شماره ۱مجوز مربوطه پس از ارائه مدارک مورد نظر صادر گردد

۷) کپی برابراصل قرارداد منعقد فی مابین واحد سفارش دهنده و سفارش گیرنده که نام تجاری ،شماره پروانه ساخت معتبر و نام محصولات مورد سفارش و مدت قرارداد در آن اشاره شده باشد

اسلاید ۳ :

سفارش دهنده با شماره پروانه ساخت خود و نام تجاری خود درخواست استفاده از ظرفیت خالی سفارش گیرنده را دارد

ارزیابی واحد سفارش گیرنده:

سفارش گیرنده باید پروانه ساخت معتبر محصول مورد سفارش یا محصول همسان را داشته باشند.منظور ازمحصول همسان محصولی است که تجهیزات و امکانات فنی و بهداشتی مورد نیاز برای تولید مشابه محصول دارای پروانه ساخت و تائید شرایط تولید محصول مورد سفارش بنا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مربوطه را داشته باشد.

تبصره:

لازم به ذکر است تضمین سلامت و کیفیت محصول تولیدی بر عهده واحد سفارش گیرنده بوده و تضمین سلامت و کیفیت،نگهداری،عرضه وتوزیع محصول بر عهده واحد سفارش دهنده می باشد.

اسلاید ۴ :

سفارش دهنده با شماره پروانه ساخت خود و نام تجاری خود درخواست استفاده از ظرفیت خالی سفارش گیرنده را دارد

فرم شماره ۱

واحد تولیدی

 سلام علیکم

احتراما ً بازگشت به نامه شماره   مورخ   با توجه به دستورالعمل شماره   مورخ وقرارداد ارائه شده به شماره  مورخ   تولید و بسته بندی محصول/محصولات  با نام تجاری   در موسسه  به شماره ساخت   مشروط به درج جمله به سفارش موسسه   و رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه مقبول مسئولیت کیفیت محصول و مطابقت با فرمولاسیون و استاندارد مربوطه توسط کارخانه سازنده از نظر این معاونت بلامانع می باشد.همچنین مسئولیتهای حقوقی ناشی از صدور این مجوز به عهده طرفین قرارداد بوده و چنانچه از نظر بهداشتی در سطح، عرضه و تولید مشکل بوجود آید. اقدامات قانونی لازم جهت محصول تولیدی مورد نظر با هر نامی که تولید می شود بعمل آید.

لازم به ذکر است که اعتبار این مجوز تا تاریخ         می باشد.

معاون غذا ودارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

اسلاید ۵ :

سفارش دهنده متقاضی با نام تجاری مورد نظرخود با پروانه ساخت و فرمولاسیون سفارش گیرنده می باشد

مدارک مورد نیاز:

۱) درخواست کتبی مدیر عامل شرکت سفارش گیرنده

۲) اصل پروانه ساخت معتبر سفارش گیرنده

۳) ثبت نام نهایی در طبقه مورد نظر بنام سفارش دهنده

۴) کپی برابر اصل قرارداد منعقد فی مابین واحد سفارش دهنده و سفارش گیرنده که نام تجاری (بند ۳) ، شماره پروانه ساخت معتبر (بند ۲) و نام محصولات مورد سفارش و مدت قرارداد در آن اشاره شده باشد.

تذکرات:

در کلیه موارد «الفـ » و «ب» فرمول نهایی مطابق با ساخت درج شده بر روی بسته بندی می باشد.

دراین مورد مسئولیت ایمنی، مطابقت ویژگیهای محصول نهایی با فرمولاسیون و استاندارد مربوطه، با کنترل آزمایشگاهی تعیین زمان ماندگاری محصول بر عهده مسئول فنی سفارش گیرنده می باشد.

اسلاید ۶ :

سفارش دهنده متقاضی با نام تجاری مورد نظرخود با پروانه ساخت و فرمولاسیون سفارش گیرنده می باشد

مسئولیت ایمنی و سلامت محصول در حمل و نقل، نگهداری و توزیع با سفارش دهنده می باشد.

در تمام موارد فوق در سفارش گیرنده حق واگذاری تولید به شرکت غیر را ندارد.

مجوز های فوق در دانشگاهی صادر می شود که واحد سفارش گیرنده تحت نظارت آن قرار دارد.

کلیه دانشگاههایی که مجوز تمدید و اصلاح پروانه ساخت را دارا می باشند راسا ً می توانند به صدور پروانه یا مجوز اقدام نمایند.

در مورد بند «الف» در صورتی که سفارش دهنده در حوزه نظارتی دانشگاه سفارش گیرنده نباشد باید رونوشت مجوز صادره به دانشگاه حوزه نظارتی سفارش دهنده ارسال گردد.

رونوشت کلیه مجوز ها باید به اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد. 

اسلاید ۷ :

سفارش دهنده حقوقی متقاضی تولید با نام تجاری ثبت شده و فرمولاسیون مورد نظر خود در واحد سفارش گیرنده باشد

مدارک مورد نیاز :

۱- ارائه قرارداد منعقد شده بین واحد تولیدی و سفارش دهنده حقوقی ارائه کننده فرمول که در آن نام تجاری و نام محصولات و مدت قرارداد قید شده باشد.

۲- ارائه فرمول در سه برگی ساخت جهت تطبیق با استانداردهای مربوطه

۳- ارائه تصویر پروانه بهره برداری معتبر برای تولید محصول مورد نظر از سوی واحد تولیدی

۴- بررسی فرمول مطابق مقررات جاری اداره کل

۵- ارائه تصدیق ثبت نام تجاری که نام تجاری از سوی سفارش دهنده حقوقی ارائه می شود.

۶- تاییدیه  gmp برای تولید محصول مورد نظر در واحد تولیدی توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

اسلاید ۸ :

سفارش دهنده حقوقی متقاضی تولید با نام تجاری ثبت شده و فرمولاسیون مورد نظر خود در واحد سفارش گیرنده باشد

۷- ارائه فیش واریزی بابت هزینه صدور پروانه ساخت طبق آخرین مصوبه هیئت وزیران

تبصره۱:در صورت تائید فرمول توسط اداره کل یا دانشگاه ذی صلاح،جهت ثبت نام جاری از سوی متاضی فرم شماره ۳ تکمیل و به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.

تبصره۲:در صورتی که محصول فاقد استاندارد بوده و یا بر اساس تحقیقات طراحی شده است مدارک و مستندات مربوطه جهت بررسی ارائه گردد.

مراحل اجرا:

۱- صدور پروانه ساخت محصول مورد نظر براساس ضوابط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه طبق فرمت پروانه ساخت پیوست و ضوابط و رونوشت آن جهت اطلاع به اداره کل ارسال گردد

 

اسلاید ۹ :

سفارش دهنده حقوقی متقاضی تولید با نام تجاری ثبت شده و فرمولاسیون مورد نظر خود در واحد سفارش گیرنده باشد

۲- مدارک ارائه شده در اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی طی ۱۵روز مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید فرمول و سایر شرایط تولید پروانه ساخت مطابق فرمت پروانه ساخت پیوست صادر می گردد.

۳- مدت اعتبار پروانه ساخت صادره برابر مدت زمان قرارداد منعقد شده می باشد و در صورت فسخ قرارداد از سوی طرفین،پروانه ساخت صادره نیز از درجه اعتبار ساقط میگردد.

۴- نظارت بر نحوه تولید و کنترل محصول تولید شده مطابق قوانین و مقررات جاری بوده ودر صورت مشاهده هرگونه تخلف برابر قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی با متخلف برخورد خواهد شد.

تبصره: لازم به ذکر است تضمین سلامت و کیفیت محصول تولیدی برعهده واحد سفارش گیرنده بوده و تضمین سلامت و کیفیت ،نگهداری،عرضه و توزیع محصول بر عهده واحد سفارش دهنده می باشد

اسلاید ۱۰ :

سفارش دهنده حقوقی متقاضی تولید با نام تجاری ثبت شده و فرمولاسیون مورد نظر خود در واحد سفارش گیرنده باشد

فرم شماره ۳

اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

سلام علیکم

   احتراما ً با توجه به قرارداد ارائه شده به شماره   مورخ   شرکت  متقاضی تولید محصول       در یکی از واحد های تولیدی دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت می باشد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ثبت نام تجاری مورد نظر اقدام لازم معمول و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند./.

معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد