دانلود فایل پاورپوینت دندانپزشکی جامعه نگر

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دندانپزشکی جامعه نگر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دندانپزشکی جامعه نگر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

 

با عنایت به اینکه رفع نیازهای درمانی مردم با ایجاد محلهای مناسب جهت دستیابی به امکانات درمانی مطلوب بسیار مهم است لکن دلایل متعددی باعث گردید تا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ نگرش (( پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان )) جایگزین رویکرد قدیمی در درمان بیماریهای دهان و دندان شود . در همین راستا و جهت نیل به هدف اساسی در ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه با استفاده از طرحهای کارآمد بهداشتی و آموزش وسیع مردم و نهادینه کردن فرهنگ سلامت دهان و دندان در بین گروههای هدف دانشگاههای علوم پزشکی کشور فعالیتهایی را بر عهده گرفتند .

واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان اراک با تاسی از سیاست پیشگیرانه  دانشگاه و با هدف کلی ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه با ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان ، خدمات بهداشتی و پیشگیری و ارائه خدمات درمانی فعالیتهای طبقه بندی شده ذیل را انجام میدهد .

اسلاید ۲ :

  برنامه های کشوری ارتقائ سلامت دهان و دندان

 فعالیتهای آموزش

 خدمات درمانی

اسلاید ۳ :

برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان

طرح ادغام مراقبتهای بهداشتی دهان ودندان در شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی ایران   ( PDHC )   

بیماریهای دهان ودندان از شایعترین بیماریهای عفونی انسان است. در کشور ما قریب به اتفاق احاد جامعه به درجات مختلف ازلا اقل یکی از دو بیماری مهم دهان ودندان  ( پوسیدگی دندانی و بیماریهای لثه) رنج می برند. تغییرعادات ورژیم غذایی مردم جامعه، عدم رعایت بهداشت دهان ودندان بی توجهی نسبت به اهمیت وسلامت دندانها درکودکان از مهمترین علل وخامت رو به تزاید شاخصهای بهداشتی دهان ودندان درجامعه هستیم. ازطرفی خدمات دندانپزشکی عمدتاً خدماتی دقت گیر، گران قیمت  واز نظر تجهیزات مواد و تکنولوژی وابسته به خارج ازکشور است. از اینرو اهمیت خدمات پیشگیری وبرنامه ریزی برای مراقبتهای بهداشتی درجامعه مشخص می گردد.

دراین طرح بیماری دهان ودندان به عنوان یکی از مشکلات جدی بهداشتی جامعه تلقی شده و ضمن تعریف گروههای هدف بر آنیم تا با بهره گیری از کلیه امکانات وپرسنل شبکه مراقبتهای بهداشتی، گروههای هدف را تحت آموزش ، مراقبت درمان وپیگیری قراردهیم تا در نهایت سلامت وبهداشت دهان ودندان افراد جامعه از طریق توسعه مراقبتهای بهداشتی، بهبود کمی وکیفی خدمات دندانپزشکی درمراکز بهداشتی وافزایش آگاهی مردم ارتقا یابد.

اسلاید ۴ :

گروه های اجرایی دراین طرح که خدمات آموزشی ودرمانی را ترجیحاً به گروههای هدف ارائه می دهند عبارتند از :

کادراداری وکارشناسان مرکز بهداشت شهرستان ومدیران مراکز بهداشتی درمانی.

بهورزها ،‌تکنسینها و کاردانهای بهداشت خانواده.

معلمین ومدیران ومراقبین بهداشت مدارس.

بهداشتکاران دهان و دندان ودندانپزشکان.

اسلاید ۵ :

گروههای هدف :

( گروههایی که امکانات آموزشی ودرمانی طرح ترجیحاً متعلق به آنها خواهد بود. )

دانش آموزان دوره ابتدائی

زنان باردار

کودکان کوچکتر از شش سال.

اسلاید ۶ :

علت انتخاب این گروههای سنی به عنوان گروههای هدف :

دانش آموزان : به علت اهمیت این سن درتکوین ورویش دندانهای دائمی ودوره جایگزینی دندانهای دائمی به جای دندانهای شیری ،‌میزان تاثیر پذیری وآموزش پذیری بالای افراد این گروه ، شیوع یالای پوسیدگی و عوامل زمینه ای بیماریهای لثه دراین سنین ، امکان کنترل به موقع ودرمان سریع پوسیدگی ها در سنین پائینتر واستفاده ازعوامل محافظت کننده جهت کاهش پوسیدگی دندانها وجلوگیری از دست رفتن آنها این گروه انتخاب شده اند.

زنان درسن بارداری : به علت وخامت بیشتر شاخصهای بهداشتی دهان ودندان درخانمها دراین سنین با خصوص شیوع بیشتر بیماریهای لثه وپوسیدگی دردوران بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیک بدن وتغییر عادات غذایی ،نقش تغذیه صحیح زنان باردار درحفظ سلامت دندانهای خود وجوانه های دندانی جنین انتخاب شدند تا ضمن افزایش آگاهی های این گروه وبهبود عادات ورفتار آنها ، مستقیماً میزان پوسیدگی وبیماریهای پریودنتال را درآنها به ویژه مادران باردار کاهش داده و همچنین باورهای غلطی چون ازدست دادن اجباری دندانها دردوران بارداری یا کاهش مقاومت آنها دراثرشیردادن اصلاح گردد.

گروه هدف سوم یا کودکان زیر شش سال به علت اهمیت این دوره درتشکیل ونمو دندانهای شیری ودائمی ورویش دندانهای شیری دراین سنین ونیز به علت نقش تعیین کننده دندانهای شیری درالگوی رویش وسلامتی دندانهای دائمی وشیوع بالای پوسیدگی دراین سنین ونیز به علت اهمیت این سنین درکسب عادت به حفظ بهداشت دهان ودندان ویادگیری رفتارهای بهداشتی موجب انتخاب این گروه ازکودکان به عنوان گروه هدف شد تا با آموزشهای لازم شیوع پوسیدگی در سن بالاتر را کاهش دهیم.

اسلاید ۷ :

اجرای طرح :

  برنامه های آموزشی :

  آموزش باز آموزی وتوجیه کارکنان ومسئولین بهداشتی شهرستانها.

  آموزش همگانی ازطریق رسانه های جمعی.

  آموزش چهره به چهره گروههای هدف توسط مراقبین وپرسنل بهداشتی.

  تکمیل پرونده وجداول مراقبتهای بهداشتی دهان ودندان – ثبت وپیگیری مراقبتها.

  شناسایی ارجاع وتامین خدمات پیشگیری و درمانی.

  استفاده از فلوراید: دراین مرحله پس از بررسی و تعیین میزان فلوراید مصرفی منطقه روشهای تکمیلی استعمال فلوراید( ژل – دهانشویه – قرص )مشخص می گردد.

  استفاده ازعوامل تشویقی وتحریکی برای جلب همکاری وجاذبه بیشتر درگروههای هدف ازجمله اهداء مسواک وخمیردندان ، توزیع کارت پستال وپوسترهای بهداشتی، اهداء جوایز و….

  توسعه وا صلاح نظام بیمه خدمات درمانی.

اسلاید ۸ :

برنامه سلامت دهان ودندان دانش آموزان کشور

سلامت دهان ودندان بخش مهمی از بهداشت عمومی است که درسلامت وکیفیت زندگی افراد نقش مهمی دارد. درکشور ما عدم توجه کافی والدین وکودکان به رعایت بهداشت دهان ودندان متاسفانه منجر به بالا رفتن میزان پوسیدگی دندانها گردیده است.ازطرفی با توجه به شیوع وهزینه بالای  درمان بیماریهای دهان ودندان که مهمترین آن پوسیدگی می باشد.( طبق بررسیهای انجام گرفته درشهریور ۷۴ ، DMFT کودکان ۱۲ ساله ایرانی ۰۲/۲ برآورد شده است و ۷۷% پوسیدگی ها مربوط به اولین دندان دائمی است که در سن ۶-۷ سالگی می روید. ) وامکان پیشگیری بیماریهای دهان ودندان درسنین پائین ، دراین برنامه گروه هدف کودکان درسنین مدرسه انتخاب شده اند. از طرفی اجرای طرح درمدارس ابتدائی موجب دسترسی به کودکانی می گردد که درمراحل اولیه رشد هستند یعنی زمانیکه الگوهای رفتاری براحتی می توانند ارتقاء یابند یا تغییرکنند همچنین محیط مدرسه فضایی مناسب برای یادگیری وزمان لازم برای جا انداختن وتقویت موارد یادگرفته را فراهم آورده وبه معلمین این امکان را می دهد تا با استفاده از راهکارهای مختلف به تشویق کودکان برای شرکت فعال درفعالیتهای پیشگیری بهداشت دندان مطابق با مقطع سنی آنها بپردازد.

بدین منظور جهت اجرای برنامه ، یک نیروی اجرایی درهرمدرسه جهت ارائه آموزشها به دانش آموزان درنظرگرفته شده است. مجریان طرح درمدارس شهری مربیان بهداشت هستند ودرمدارس فاقد مربی بهداشت یک نیروی داوطلب علاقمند وبا انگیزه ( ترجیحاً معاون مدرسه ) مجری طرح می باشد. درمدارس روستایی که فاقد معلم داوطلب  می باشیم وظایف بعده بهورز ( نیروی بهداشتی چند پیشه مستقر درروستا ها ) است

اسلاید ۹ :

فعالیتها دراین برنامه :

 آموزشی : آموزش مجریان طرح

  آموزش دانش آموزان توسط مجریان طرح.

پیشگیری : اعمال راههای مختلف مصرف فلوراید ازجمله دهانشویه سدیم فلوراید. ۲/۰% . چرا که مشخص شده استفاده دو بار در هفته ازمحلول فلوراید باعث کاهش شیوع پوسیدگی دندان تا حد ۳۰ -۴۰ درصد می گردد.

درمان : طراحی پرونده بهداشتی دهان ودندان برای کودکان

اسلاید ۱۰ :

فعالیت های آموزشی

 

واحد بهداشت دهان ودندان جهت افزایش آگاهی پرسنل مرتبط با فعالیتهای بهداشت دهان ودندان (دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان دندان،رابطین بهداشتی و کارشناسان بهداشت خانواده و مربیان بهورزی ،مربیان بهداشت آموزش و پرورش) هر ساله برنامه های آموزشی خاصی را اجرا می کند که در نهایت باعث افزایش آگاهی گروه های هدف و سایر افراد جامعه می شود 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 37 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد