دانلود فایل پاورپوینت دینامیک قطار

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دینامیک قطار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دینامیک قطار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

(traction)کشش قطار

در یک قطار لکوموتیو نیروی کشش را فراهم می کند. توان لکوموتیو ممکن است از موتورهای درونسوز و یا از موتورهای الکتریکی برآورده گردد. چرخ هایی که قوه ی کشش را وارد می نمایند بنام چرخ های محرک وچرخ هایی که قوه کشش وارد نمی کنند چرخ های دنباله ای نامیده می شوند.

                                                              ۱٫موتورهای درون سوز(دیزل)

انواع موتورهای لکوموتیو

                                             ۲٫موتورهای التریکی

                        ۱٫محرک   

انواع چرخ ها

                        ۲٫دنباله ای                                    

اسلاید ۲ :

 انواع مختلف نیروهای مقاوم
در طی حرکت قطار نیروهای مقاومی شکل می گیرند که نیروی کشنده باید بر آنها غلبه کند.

.iمقاومت هوا(مکانیکی و آیرودینامیکی) در حرکت مستقیم

.iiمقاومت در اثر قوس

.iiiمقاومت در شیب ها

.ivاینرسی(ناشی از شتاب)

اسلاید ۳ :

مقاومت حرکتی

اسلاید ۴ :

=کل جرم قطار(تن)M

جرم به ازای هر محور(تن)=m

=پارامتری که مقدار آن به نوع وسیله نقلیه ریلی بستگی λ

دارد.

برای خط با کیفیت خوب:

اسلاید ۵ :

۱k = به شکل جلو و عقب قطار بستگی دارد

S = مساحت سطح مقطع جلو قطار

K2 =وابسته به وضعیت سطح P.L  (سطح تراز ریل ها)

P = محیط قسمتی که پایین تر از سطح ریل قرار دارد(حدودm10(

اسلاید ۶ :

مقاومتهای مکانیکی و آیرودینامیکی

به عنوان تابعی از سرعت

اسلاید ۷ :

فرمول های تجربی برای مقاومت حرکتی

در این فرمول ها مقادیر  A,B,C به خصوصیات قطار بستگی دارد.

شرکتهای مختلف فرمول های تجربی متفاوتی ارائه نموده اند:

فرمول های راه آهن فرانسه

فرمول های راه آهن آمریکا

فرمول های راه آهن آلمان

فرمول هایی برای راه آهن های عریض و باریک

اسلاید ۸ :

حرکت قطار در تونل ها

در مقایسه با هوای آزاد حرکت قطار در تونل دارای ویژگی های خاصی می باشد که افزایش ناگهانی فشار با تاثیر ناخوشایند بر روی آسایش سرنشینان همراه است.

مشکلات فشار:با ورود قطار به تونل در قسمت جلویی به دلیل فشرده شدن هوا یک موج با فشار مثبت ایجاد می شود…

و در قسمت انتهایی قطار پس از ورود به تونل به دلیل خلا ایجاد شده موج با فشار منفی ایجاد می شود…

اسلاید ۹ :

مادامیکه رابطه زیر برقرار باشد تاثیر قابل ملاحظه ای بر آسایش مسافرین نمی گذارد.

اسلاید ۱۰ :

حرکت توام قطارها در تونل(دو طرفه)

موج های فشار تولید شده توسط حرکت هر قطار بر قطار مقابل تاثیر می گذارد و بر قطار با سرعت پایین تر تاثیر بیشتری دارد.

سطح مقطع مورد نیازتونل های دو خطه برای سرعت های بالا:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد