بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

Ø Surveying   برداشت    .....................                

Ø Stake out پياده سازي    ...................                 

Ø Free station ترفيع     ..................          

Ø Reference Line خط هادي     ..................   

Ø Tie Distance..................              خط اتصال  

Ø Area ( Plan ) مساحت     ..................          

Ø Remote Height ارتفاع مجهول     ..................   

Ø Construction    ..................              ساختمان 

اسلاید 2 :

Trigger key: تغيير عملكرد كليد ماشه اي ، شامل سه گزينه زير :

All : عملكرد همزمان طول و ثبت آن بدون نمايش

Dist : عملكرد طول با نمايش                                   Off : بدون عملكرد

اسلاید 3 :

V- Setting : تغيير نوع قرائت زاويه خواني ، شامل سه گزينه مي باشد :

Zenith : زاويه قائم نسبت به زنيت         Horiz : زاويه افقي (0 تا 360 )       Slope % :‌ زاويه قائم نسبت به افق

Tilt correction : تصحيح خطاي تيلت ( عدم تراز بودن دوربين ) ، شامل سه گزينه مي باشد :

1-Axis : تصحيح خطا در جهت محور x      2-Axis : تصحيح خطا در جهت محور y      Off : بدون تصحيح خطا

HZ cpllim : محاسبه خطاي كليماسيون ، شامل دو گزينه مي باشد :

On : محاسبه خطا در مشاهده                                 Off : عدم محاسبه خطا در مشاهده

اسلاید 4 :

Sector Beep : روشن و خاموش بودن صداي كليد هاي صفحه كليد

Beep : تغيير ميزان صداي كليد ها

HZ incr : تغيير راست گرد و چپ گرد بودن زاويه خواني

Reticle III : تغيير اندازه تارهاي رتيكول

اسلاید 5 :

َAngle unit : تغيير واحد زاويه خواني ، شامل چهار گزينه مي باشد :

gon :  گراد                            dec. يeg :  درجه و دقيقه                      o ‘ “ : درجه و دقيقه و ثانيه

اسلاید 6 :

press unit:  تغيير واحد فشار ، شامل چهار گزينه مي باشد :‌

Hpa : پاسگال                     mbar : ميلي بار                         mmHg : ميليمتر جيوه 

َAuto-off :  تغيير حالت براي عدم استفاده از دوربين ، شامل سه گزينه مي باشد : disable : عدم خاموش شدن دوربين

enable :  خاموش شدن دوربين

Sleep : حالت خواب دوربين

اسلاید 7 :

Data output : نحوه خروج اطلاعت از دوربين ، شامل دو گزينه مي باشد :

Rs232 : خروج اطلاعات از طريق كابل ( سيم رابط )

Gsi 8/16 :  نوع فرمت خروجي بر اساس بيت

اسلاید 8 :

اكنون به معرفي دو برنامه surveting و stake out مي پردازيم . براي ورود به برنامه ها :

دكمه MENU و سپس كليد F1 را مي زنيم .

اسلاید 9 :

حركت بالا و پائين توسط كليد هاي حركتي روي گزينه ها

 فشردن  F1  براي ورود داده جديد و كليد ok

تيك خوردن هر مرحله بعد از انجام آن

اسلاید 10 :

معرفي ايستگاهي كه در آن مستقر هستيم : فشردن كليد F2

فشردن F1 براي ورود نام ايستگاهي كه در آن مستقر هستيم .

فشردن كليد ENH‌ براي ورود مختصات ايستگاه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید