دانلود فایل پاورپوینت روابط کار

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روابط کار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روابط کار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مبانی قانونی روابط کار

 

 

* اصل  ۲۸  و ۲۹ قانون اساسی و تاکید برحقوق کار و نقش دولت در ایجاد  امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز شغل.
 

  *حق برخورداری از تامین اجتمایی از نظر بازنشستگی. بیکاری. پیری. از کارافتادگی…

اسلاید ۲ :

مفاهیم و اصطلاحات روابط کار

تشکل های حرفه ای:

 

       – اتحادیه های کارگری،

       – اتحادیه های کارمندی،

       – اتحادیه های روشنفکری،

       – اتحادیه های کار فرمایی.

اسلاید ۳ :

اصطلاحات (دنباله)

دولت و روابط کار،

اعتصاب و آثار آن،

مذاکرات جمعی،

پیمانهای جمعی،

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری،

آموزش کار کنان،

حقوق و دستمزد،

شایسته سالاری.

اسلاید ۴ :

مفهوم روابط کار

فر آیند تصمیمات هماهنگ در چهار چوب شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتمایی، با هدف تنظیم روابط مدیران و کارمندان یا کار کنان و یا کار گران، در جهت رعایت حقوق حقه طرفین.

مجموعه ای از قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط کار می باشد.

اسلاید ۵ :

تعاریف دیگر

این قوانین به چهار گروه تقسیم می شوند:

   * قوانین فرعی،                     Auxi iary  aws   

   * قوانین تنظیم کننده،  Regu ative aw    

   * قوانین محدود کننده،   Restrictive aw      

   * قوانین مشارکتی.Participative aws     

*تداخل وسیع روابط کار و مدیریت منابع انسانی…

اسلاید ۶ :

 تشکل های حرفه ای

    *واژگان متعارف: اتحادیه، فدراسیون، کنفدراسیون، سازمان های کارگری و یا کارمندی، سندیکا،(واژه عام)

    * سندیک : Syndicشخصی که منتخب چند نفر است

   برای دفاع از منافع مشترک؛

    * سندیکالیست: فعال یک تشکل سندیکایی و حرفه ای؛

    * سندیکا: اتحاد افراد مشترک المنافع در محیط کار.

اسلاید ۷ :

مفاهیم:

 

تعریف دیگر: سندیکا سازمانی است داوطلبانه، متشکل از کار کنان ویا کار گران یک حرفه و    یا حرف مختلف، صرفنظر از تفاوتهای عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسی و نژادی، که

     به منظور تامین و حمایت از منافع گروهی و اعتلای موقعیت اعضاء ایجاد می شود.

گونه های سندیکا:

     * انواع اتحادیه های کارگری:حرفه ای، صنعتی ،عمومی و کارگاهی.

         – تقسیم بندی دیگر: انقلابی  و اصلاح طلب.

           

 

اسلاید ۸ :

گونه های  سندیکا( دنباله

اتحادیه کار مندی:  – تاریخ پیدایش، اواسط قرن ۱۹

                                   – منشاء: اتحادیه آتش نشانها، پلیس،پست،

                    – تقسیم بندی: اصلاح طلب و انقلابی(سندیکالیسم انتگرال)،

اتحادیه روشنفکری: دانشجویی، معلمین، نویسندگان،روزنامه نگاران،

اتحادیه کارفر مایی:- سندیکا های حرفه ایو صنفی، سندیکای کار فر مایی نیز به شمار می آیند، گو اینکه کار گران ماهر و قدیمی نیز در ای اتحادیه ها عضویت دارند؛ از نظر سطح کمی :

                 * اتحادیه های کارفرمایی کوچک و متوسط،

                 * اتحادیه های کار فرمایان بزرگ.

اسلاید ۹ :

هدف از تشکیل اتحادیه کارفرمایی:

 

 

 

رشد اقتصاد ملی از طریق حسن تفاهم و تامین و حفظ منافع

مشترک ، حذف رقابتهای نامشروع بین صاحبان صنایع یا حرف، حل مشکل بیکاری، و برقراری روابط عادلانه میان کارکنان و کارفرمایان عضو سندیکاهای وابسته است.

 دولت و روابط کار:

              – روابط سه جانبه و یا دو جانبه؟

              – دولت و دخالت حداقل( در نظامهای دموکراسی لیبرال)؛

              – دولت و دخالت حداکثر( در نظامهای با برنامه ریزی

                 متمرکز؛ دولت و جریان غالب تنظیم کننده روابط کار هستند).

              – کشورهای با اقتصاد مختلط(گاه نقش ارشادی،گاه مداخله جویانه:مثال،

                 در پیمانهای جمعی؛ رسما ارشادی، عملا دولت یکه تاز).

اسلاید ۱۰ :

 اعتصاب

اعلامیه جهانی حقوق سندیکایی، مصوب ۱۹۷۸ پراگ؛

تعریف: قطع ارادی فعالیت های حرفهای توسط جمعی ازکارکنان یا کار مندان، برای رسیدن به اهدافی خاص، بدون تمایل به قطع دائمی قرارداد کار و روابط رسمی با سازمان مطبوع.

اصل اعتصاب در مقابل اصل ”لوک اوت“، یا حق کار فرما در اجتناب از عرضه کار به مستخدم قرار می گیرد.

درقانون کار پیشین ایران ، ماده ۴۵، حق اعتصاب و تعطیل کارگاه پیش بینی شده بود، اما نه برای کارمندان.

اصل اعتصاب در مقابل حق کار و اصل حداقل خدمات(تداوم).

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد