بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختارهاي ايندکس ثانوي،
پردازش همزمان داده ها

چگونه ايندکس هاي ثانوي جهت ايجاد مسيري ترکيبي استفاده ميگردند؟

 

ترکيب چند ايندکس ثانوي چگونه انجام ميشود؟

 

روشهاي بهينه سازي ساختار ايندکس ثانوي کدامند؟

 

چگونه از ليست هاي معکوس در ساختار ايندکس استفاده ميگردد؟

 

چگونه ميتوان از ايندکس ها جهت دسته بندي اطلاعات استفاده نمود؟

 

انواع روشهاي اتصال ايندکس ها به داده ها کدامند؟

 

منظوراز پردازش همزمان داده ها چيست؟

 

الگوريتم مقايسه يا ادغام داده ها چگونه است؟

اسلاید 2 :

ساختارهاي ايندکس ثانوي
(Secondary Index structures)

  چگونه ايندکس هاي ثانوي جهت ايجاد مسيري ترکيبي استفاده ميگردند؟

 

   ترکيب چند ايندکس ثانوي چگونه انجام ميشود؟ (combination)

 

مثال :

فايل اطلاعات مربوط به آهنگ ها در نظر ميگيريم.

مي خواهيم تمام آهنگ هاي BEETHO EN با تيتر symphony No. 9 را پيدا کنيم.

جدول زير با ترکيب دو ايندکس composer   و title اين نتيجه را به ما خواهد داد.

با استفاده از ليست نهايي (mached list) و با کمک ايندکس اصلي رکوردها را ميخوانيم.

اسلاید 3 :

ساختارهاي ايندکس ثانوي

چه اشکالاتي در ساختار اوليه ايندکس ثانوي وجود دارد؟

براي هر کليد جديد (حتي با مقدار تکراري) بايستي ايندکس دوباره مرتب شود.

 

مقادير تکراري کليد ثانوي فضايي را اشغال مي کنند که مي توانستيم صرفه جويي نماييم.

مثال:

اسلاید 4 :

چه اشکالاتي در ساختار اوليه ايندکس ثانوي وجود دارد؟

روشهاي بهينه سازي ساختار ايندکس ثانوي کدامند؟

راه حل اول: استفاده از يک ماتريس که براي آن چند ستون پيش بيني شده باشد.

مثال:

 معايب اين راه حل کدامند؟

   تعداد ستون ها ممکن است کافي نباشد.

 

   فضاي اضافي رزرو شده به هدر ميرود.

اسلاید 5 :

روشهاي بهينه سازي ساختار ايندکس ثانوي کدامند؟

راه حل دوم :  استفاده از ليست هاي معکوس (  in erted lists):

 

در ايندکس ثانوي فقط يک مکان براي هرمقدار کليد رزرو مي شود.

 

از آنجا بکمک يک اشاره گر به ليست جداگانه اي از کليدهاي اصلي اشاره مي شود.

مثال:

اسلاید 6 :

  روشهاي بهينه سازي ساختار ايندکس ثانوي کدامند؟

  مزايا و معايب راه حل استفاده از ليست هاي معکوس کدامند؟

  مزايا:

هنگام ايجاد کليد تکراري عمل مرتب سازي ايندکس لازم نمي باشد.                          (چرا؟)

 

هنگام حذف رکوردها کافيست از يک علامت مانند ” 1-”  در محل اشاره گر استفاده شود.

 

مرتب سازي اندکس سريعتر مي باشد چون اندازه آن کوچکتر است.                          (چرا؟)

 

فضاي کمتري براي مرتب سازي (حتي روي ديسک ) لازم مي شود.

 

ليست معکوس نيازي به مرتب سازي ندارد و فضاي آن براحتي قابل بازيابي مي باشد.   (چرا؟)

 معايب:

پراکندگي کليدها در ليست معکوس.                        (منظور؟)

  • (راه حل : استفاده از مکانيسم paging )

اسلاید 7 :

  چگونه ميتوان از ايندکس ها جهت دسته بندي اطلاعات استفاده نمود؟

يکي ديگر از موارد استفاده ايندکس ها دسته بندي افقي اطلاعات در فايل هاي بزرگ ميباشد.

                                                                                            (Selecti e indexes)  

مثال:

 

فايل اطلاعات مربوط به آهنگ ها در نظر ميگيريم.

 

يک ايندکس مي تواند فقط شامل اطلاعات مربوط به قبل از سال 1970 باشد

 

ايندکسي ديگر نيز شامل اطلاعات بعد از اين تاريخ باشد.

اسلاید 8 :

 انواع روشهاي اتصال ايندکس ها به داده ها کدامند؟

اتصال ايندکس با محل فيزيکي رکورد (Byte Offset) را binding مي گويند.

 

در مورد ايندکس اصلي عمل اتصال هنگام ايجاد کليد در ايندکس انجام مي شود.

                                                                                                (Tight Binding )

در مورد ايندکس ثانوي عمل اتصال هنگام استفاده از کليد ايندکس انجام مي شود.

                                                                        (Postponing Binding )

اسلاید 9 :

مزايا و معايب روشهاي اتصال ايندکس ها به داده ها کدامند؟

مزاياي postponing binding

عمليات لازم هنگام ايجاد يا حذف رکورد ها ساده تر و سريعتر انجام مي شوند.       (چرا؟)

اين روش مطمئن تر است زيرا تغييرات مهم فقط در يک محل اعمال مي شوند.       (کدام؟)

معايب postponing binding

دسترسي به فايل از طريق کليد ثانوي کندتر مي شود.                                        (چرا؟)

موارد استفاده postponing binding

فايل هايي که در آن ها اعمال ايجاد حذف يا به روز کردن دائما انجام مي شود.        (چرا؟)

موارد استفاده tight binding

فايل هايي که داده هاي آنها ثابت هستند يا زياد تغيير نمي کنند.                             (چرا؟)

فايل هايي که سرعت خواندن آنها مهم است (فايل هاي روي CD-ROM).             (چرا؟)

اسلاید 10 :

پردازش همزمان داده ها
Co-sequential Processing

  منظوراز پردازش همزمان داده ها چيست؟

 

اجراي عمليات همزمان (مثلا خواندن) بطور سري روي دو ليست (يا فايل) مرتب شده.  

                                                                          (Co-sequential processing)

 موارد استفاده پردازش همزمان داده ها کدامند؟

 

مقايسه اعضاي دو ليست  (يا فايل)                                                         (Matching)

 

ادغام اعضاي دو ليست (يا فايل)                                                             (Merging)

 مثال 1:

مقايسه حسابهاي دو فايل accounts و transaction در يک سيستم بانکي

Accounts (account number, person name, account balance)

Transactions (account number, credit debit info)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید