بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سازمان اطفاء حريق

سازمان اطفاء حريق: وظايف نفرات در زمان بروز حريق برابر جدول پيوست شماره 1 كه روي كشتيها در اطاق كنترل فرماندهي(بريچ BRIDGE) نصب شده و بستگي به تعداد نفرات كشتي ها حداقل روي كشتيهاي كوچك يك تيم و بترتيب روي كشتي هاي بزرگ تا پنج تيم پيش بيني شده و عبارتنداز:

تيم كنترل و فرماندهي           COMMAND TEAM

تيم اضطراري 1  EMERGENCY TEAM(1)

تيم اضطراري 2  EMERGENCY TEAM(2)

تيم پشتيباني موتورخانه   E/R SUPPORT TEAM

تيم رزرور  RESERVE TEAM

اسلاید 2 :

روش مخابرات در وضعيت اضطراري

در شرايط اضطراري جهت كسب اطلاع و ارائه طريق براي پيشگيري و كنترل خطرات اعم از حريق و غيره لازم به يك سيستم اطلاع رساني بين فرمانده كشتي و ساير پرسنل مجري(تيم مبارزه با خطر) مي باشد كه از امكانات موجود استفاده مي شود.

1- پيك

2- تلفن هاي داخلي كشتي

3- واكي تاكي

4- بلندگوي عمومي

5- VHF

اسلاید 3 :

” بكارگيري روش هاي ايمني پرسنل در زمان بروز حريق ”

1- تيم اطفاء حريق حريق با مسئوليت سرپرست تيم در محل حاضر شده

2- فقط به دستور سرپرست تيم مي توان وارد منطقه آتش شد.

3- كساني كه به منطقه آتش وارد ميشوند حتماٌ به منطقه آشنا بوده و راههاي فرار را بدانند.

4- قبل از ورود به منطقه آتش برق را قطع و حتماٌ با تجهيزات كامل وارد شوند.

تجهيزات عبارتنداز:

1- لباس نسوز كامل

2- همراه داشتن ابزار و تجهيزات آتش نشان

3- علائم مخابراتي(لايف لاين، درصورت نياز واكي تاكي)

اسلاید 4 :

” اجراي تمرينات حريق روي كشتي ”

هدف از اجراي تمرينات روي كشتي آمادگي كامل پرسنل براي جلوگيري از بروز حريق و چگونگي مبارزه و پيگيري آن مي باشد و انواع تمرينات عبارتند از:

1- خاموش كردن آتش در deep fryer

2- ورود به فضاي بسته حريق(تمرين فرضي)

3- خاموش كردن حريق گسترده عرشه(تمرين فرضي)

4- نجات فرد بيهوش از محوطه بسته پر از دود

” روش هاي اطفاء حريق ”

براي هر يك از افرادي كه روي كشتي خدمت مي كنند لازم است كه طريق روش اطفائ حريق را بدانند ضمن اينكه بايد ورود به كشتي پس از معارفه توسط نفر مسئول مربوطه و آشنا شدن به قسمتهاي مختلف كشتي به سيستم هاي مبارزه با حريق از جمله:

1- محل و طرز استفاده از آلارم حريق

2- محل و طرز استفاده كنترل هاي اضطراري

3- فراگيري دانش و آگاهي از مخابرات آتش

اسلاید 5 :

” آلارم حريق و اقدامات اوليه  ”

بمحض مشاهده حريق در كشتي ابتدا با فرياد ، اعلام حريق و مطلع كردن سايرين و همچنين بصدا درآوردن آلارم حريق ، بترتيب زير عمل مي گردد:

1- تئوري آتش :

1-2- شرايط مناسب در جهت بروز آتش سوزي:

با ادغام شدن سه عامل مورد نياز در كنار يكديگر يعني اكسيژن(هوا) و اجسام سوختني(جامدات، مايعات و گازها) و حرارت(عامل جرقه زا و يا جرقه) باعث آتش سوزي مي شود.

اجسام سوختني :

جامدات مانند چوب، پارچه، پنبه، كاغذ، ذغال سنگ كه همگي داراي كربن مي باشند و بعد از سوختن از خود خاكستر گرم باقي گذاشته و ايجاد سوختن نهائي بدون ايجاد دود ميكنند كه امكان بروز آتش سوزي مجدد با اضافه شدن اكسيژن كافي به خاكستر گرم را دارند.

البته جامداتي مانند فلزات براي مثال سديم، منگنز قابل اشتعال بوده و سريعا ميسوزند ، اما فلزاتي از قبيل آلمينيوم قبل از رسيدن به دماي اشتعال خود ذوب شده و بطرف مكانهاي سردتر روان مي شود.

اسلاید 6 :

اما فلزاتي از قبيل آهن و فولاد اگر به درجه حرارت 1150 درجه سانتيگراد برسند شروع به سوختن مينمايند.

هر جسمي كه بصورت جامد بوده مي بايست به اندازه كافي حرارت ببيند تا آتش بگيرد و مقدار حرارتيكهدر اثر احتراق واحد وزن ماده سوختني توليد ميشود بنام (calorific value) ناميده ميشود و مقدار كل انرژي قابل تحمل در يك مخزن و يا فضاي در بسته مقاومت آتش آن مخزن و يا (FIRE LOAD) ناميده ميشود.

اسلاید 7 :

براي مثال يك ميز چوبي به وزن 200 كيلوگرم مقدار حرارتيكه در اثر احتراق توليد ميكند و همان مقدار است كه 200 كيلوگرم خاك اره چوب توليد ميكند اما با اين اختلاف كه خاك اره چوب راحتر تر آتش ميگيرد و وقتي آتش برروي آن بروز نمايد سريعتر از ميز چوبي آتش گرفته، كه اختلاف بين اين دو را نسبت سطح به ضريب فله يا بنام سطح مخصوص(SPECIFIC SURFACE) مسينجند كه هر چه سطح مخصوص جامدات بيشتر باشد سرعت سوخت آنها بيشتر ميشود و در عمل برروي كشتي هر چه لوازم و وسايل و محوله هاي جامد بطور پراكنده و نامنظم باشد احتمال وقوع آتش سوزي به مراتب بيشتر از وقتي است كه اينگونه وسايل بطور منظم جمع آوري و انبار شده باشند.

موادي از قبيل پادري، پتو، كاغذ، مقوا، لاستيك و پلاستيك سطح بيشتري نسبت به حجم انبار ميگيرد خطرآتش سوزي را در پي دارند و جامداتي از قييل فلزات لوله ها در ديگ بخار و همچنين در دودكش كشتي بوجود مي ايد و جامداتي از قبيل براده آهن و يا تراشه ماشين آغشته به مواد سوختني نيز سريع آتش ميگيرند.

اما پودر فلزاتي از قبيل پودر آلمينيوم از سرعت سوختن بسيار بالائي برخوردار است و اين درصد سوختن با افزايش اكسيژن بيشتر خواهد شد.

اسلاید 8 :

پودر خاكستر جامدات بطور سريع آتش گرفته و ميسوزد و از طرف ديگر باعث سوختن نهائي و يا (SMOULDERING) ميشود كه امكان آتش سوزي مجدد از خاكستر داغ جامدات با افزايش اكسيژن در محيط آتش وجود دارد.

اگر جامدات بصورت شعله آتش بسوزد در اين حالت ماده بصورت بخار درآمده است اما اگر از تركيبي با اكسيژن و سوختن نهائي باشد كه به آن   (SMOULDERING) گفته ميشود امكان دارد دقيقه ها و يا ساعتها طول بكشد تا اين سوختن نهائي تبديل به بخار و حالت شعله ور شدن ماده را به خود بگيرد.

براي مثال وقتي ته سيگار به درون سطل زباله اي كه داراي كاغذ باطله بوده و يا روزنامه اي برروي صفحه فلزي گرم گذاشته و يا پتوي و ملحفه اي كه با نسوز لامپ و يا سيمهاي الكتريكي گرم برخورد كرده باشد و يا مواد پنبه اي كه در كنار حرارت باشند در ابتدا خشك و سپس زياد گرم ميشوند.

حرارت از مواد سوخته شده بصورت بخارهاي عمودي با ارتفاع كوتاه بطرف بالاي سطح مواد سوختني بحركت در بيايد، كه به اين مرحله سوختن جامدات  (OVER HEATION) گفته ميشود و سپس وارد مرحله سوختن نهائي بدون شعله و آهسته سوختن كه امكان دارد و ساعتها بطول مي انجامد و به اين مرحله از سوختن نهائي  (SMOULDERING) گفته ميشود وقتيكه مواد پنبه اي و ابريشمي كه اكر، حرارت آن به بيسش از 240 درجه سانتيگراد برسد ديگر نيازي به حرارت داده شده ندارد زيرا انرژي كه باعث شود درجه حرارت فعلي آنرا به بيش از دماي خود اشتعالي برساند توسط واكنش اكسيده بدست مي آيد و سپس ماده مشتعل ميشود.

اسلاید 9 :

برخي از جامدات كه در تماس با درجه حرارتهاي پائين برخورد ميكنند و در مجاورت اين حرارت به مدت خيلي زياد باقي بمانند كم كم اين مواد تجزيه شده به كربني كه خودبخود در مجاورت با هوا محترق ميشوند.

پارچه پنبه اي كه روي لامپ افتاده باشد و يا مقوائيكه در كنار لوله هاي بخار قرار گرفتند كه در ابتدا به رنگ قهوه اي خيلي روشن در مي آيند كه اولين نشانه بروز آتش سوزي بعدي آنها مي باشد امكان دارد افراد كشتي از كنار اين مقوايي كه در مجاورت لوله بخار بوده ماهها و روزها تردد  كرده باشند اما توجهي به تغيير رنگ آن نداشت ان اما يك روز سبب ميشود كه به مرحله  (SMOULDER) يعني آتش درون سوز شود كه به (FLAMING) يعني شعله ور شدن آتش برسد.

اسلاید 10 :

2-2- مثلث آتش:

همانطوريكه قبلاٌ اشاره شد براي بوجود آمدن آتش درصدي از سه عامل زير مورد نياز مي باشد تا مثلث آتش كامل شود.

1- هوا(اكسيژن)

وجود اين ضلع مثلث در محيط اطراف به وفور وجود دارد، كه مقدار آن جهت بروز آتش سوزي 11 درصد اكسيژن به بالا مي باشد تا با وجود گرماي كافي باعث به احتراق درآوردن مواد سوختني ميشود. و اگر سعي شود كه مقدار اكسيژن را به زير 11 درصد برساند در اتاق و يا انبار و مخازن يا بستن و يا پنجره ها باعث خفه كردن آتش شده و در انتها آتش خاموش مي شود كه اين عمل با تزريق گازهاي خنثي به درون مخازن محموله در كشتيهاي نفتكش انجام مي شود كه با ساختن گازهاي خنثي با اكسيژن 5 درصد و ترزيق آنها به درون مخازن و نگهداشتن اكسيژن 8 درصد در كل حجم مخزن باعث جلوگيري كردن از آتش سوزي درون مخازن مي شوند.

با توجه به اينكه كنترل اكسيژن در محلهاي سرپوشيده به دور از محيط آزاد براحتي قابل كنترل مي باشد، اما آتش سوزي برروي عرشه در مجاورت هواي آزاد كه كنترل اكسيژن و خفه كردن آتش، كاري است بسيار دشوار و در بعضي از جهات غير ممكن مي باشد. پس همانطور كه مشاهده مي شود هوا براي انسان ضروري است همينطور براي بقاي آتش و ادامه عمل احتراق كه با قطع آن آتش سوزي از بين ميرود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید