بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگهبانان و گشتي هاي حريق

الف- بايستي به وظايف خود تسلط داشته باشند.

ب- اطلاعات لازم شامل شماره تلفن تيم حريق ساحلي، خدمات اضطراري(هاربرماستر)، مقامات مسئول بندري، نزديك ترين محل تلفن را در اختيار داشته باشند.

پ- آگاهي از نحوه كار سيستم آلارم، تجهيزات اطفاء حريق، نقشه هاي كنترل آتش و اطلاعات تعادلي كشتي داشته باشند.

ت- گشتي هاي حريق بايستي توجه ويژه اي به وضعيت كشتي پس از ختم كار و يا ختم تعميرات (بخصوص كارهاي گرم) داشته باشند.

ث- بايستي به لباس مناسب و سوت و چراغ قوه مجهز باشند.

ج- درگشتهاي خود از برقراري وضعيت ايمني اطمينان حاصل نمايد.(براي مثال عدم وجود وسائل آتش زا در گوشه و كنار كشتي، عدم وجود پارچه و تظيف آغشته به روغن و سوخت در گوشه و كنار كشتي عدم وجود مانع در راههاي فرار اضطراري و كنترل ماشين آلات و دستگاههاي در حال كار كه داغ نباشند)

اسلاید 2 :

انواع حريق و روش خاموش كردن آنها

حريق مايعات

بخار حاصل از مابعات آتش زا(كه در اثر حرارت و يا خودبخود حاصل ميگردد) باعث حريق مي شود و روش خاموش كردن آن عبارتند از:

فوم :

فوم مانع رسيدن اكسيژن به حريق شده و بعنوان يك خفه كننده(SMOTHERING) عمل ميكند و چون سبك تر از مايعات قابل سوختن مي باشد روي سطح مايعات قرار گرفته و مانع رسيدن اكسيژن به مايعات قابل سوختن مي گردد. فوم مؤثرترين خاموش كننده مايعات آتش زا مثل روغن وسوخت محسوب مي شود.

شن و ماسه:

براي آتش هاي كوچك بمنظور جلوگيري از رسيدن هوا به آتش مي توان از شن و ماسه استفاده نمود اين نوع(AGENT) هم اكنون بندرت در كشتيها مورد استفاده قرار مي گيرد.

اسلاید 3 :

مه پاش آب:
اين نوع خاموش كننده بايستي كليه سطح مايعات را بپوشاند اثر خنك كنندگي آب باعث جلوگيري از بخار شدن مايع و در نتيجه خاموش شدن آن مي شود مظافاٌ آب بدليل اينكه تبديل به بخار ميشود و جاي اكسيژن را نيز ميگيرد اثر خفه كنندگي نيز دارد.

اسلاید 4 :

پودر خشك:

پودر خشك، مانع فعل و انفعالات شيميائي زنجيره اي شده(كه تداوم بخش حريق مي گردد) و بعنوان يك متوقف كننده(INHIBITOR) در خاموش كردن آتش عمل ميكند.

گازهاي خنثي(I.G)

براي مثال “CO2” چون سنگين تر از اكسيژن مي باشد، خود را بسطح مايع ميرساند و تماس اكسيژن را با مايع قطع و باعث خاموش شدن حريق مي شود.

اسلاید 5 :

هالون (HALON)

گازي است بي ضرر كه البته اين مواد بعلت آثار تخريبي در محيط زيست بتدريج از رده خارج مي شوند. كه آهن مانند پودر خشك عمل نموده و گازهاي سمي را توليد مي كند.

پتوي نسوز(FIREW BLANKET)

پتوي نسوز را نيز مي توان براي آتش هاي كوچك بكار برد و همچنين در آشپزخانه ها كه داراي حريق كوچك باشند از آنها ميتوان استفاده نمود. همچنين حريقي كه به لباسهاي افراد سرايت كرده باشد را مي توان بوسيله پتوي نسوز خاموش نمود.

اسلاید 6 :

حريق جامدات

حريق چوب، كاغذ و ساير مواد مشابه را ميتوان بوسيله ‌آب خاموش نمود. پودر خشك نيز بعنوان “INHIBITOR” مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

آتش سوزي وسائل برقي

وسائل برقي و الكترونيكي گاه بعلت كاركرد زياد و اكثراٌ بدليل نواقص و اتصاللي آتش ميگيرند و براي خاموش كردن اين نوع آتش از گازCO2 يا پودر خشك استفاده ميشود. در صورتيكه برق وسيله برقي  قطع شود ميتوان با آب نيز حريق مربوطه را خاموش كرد ولي در اينصورت احتمال وارد شدن صدمات عمده به دستگاه برقي زياد است.

اسلاید 7 :

كشف و اعلام آتش سوزي

گشت زني براي كشف حريق(FIRE PATROL)

گشت زني براي كشف حريق معمولا در زمانهاي منظم انجام نميگيرد اما بايستي بمنظور جلوگيري از خطر آتش سوزي حتماٌ در زمانهاي زير اجراء گردد.

الف- قبل از حركت به دريا از اماكن مختلف منجمله انبار ها، موتورخانه ، آشپزخانه و ....

ب- زمانيكه كشتي براي تعميرات حوض خشك آماده مي شود.

پ- زمانيكه كشتي در بندر در حال تعيمرات مي باشد. چون اين امكان وجود دارد كه در اثر جوشكاري و يا برشكاري در طرف ديگر ديواره(BULCK HEAD) آتش سوزي آغاز شود.

-شخصي كه در حال گشت زني مي باشد خطراتي كه ميتواند ايجاد حريق نمايد از قبيل ظروف در باز روغن و سوخت، كهنه هاي روغني و خاك اره آغشته بروغن و“هات پليتهاي“ غير استاندارد را به شخص مسئول سريعاٌ گزارش و يا خود در رفع آن اقدام نمايد.

اسلاید 8 :

سيستم هاي كشف و اعلام حريق(FIRE ALARM SYSTEM)
كشتي ها برابر مقررات معمولاٌ مجهز به سيستم اعلام حريق مي باشند بخشهاي عمده سيستم ها بشرح زير مي باشند.

الف- كاشف (DETECTOR)ها

انواع ديتكتورها براي اماكن مختلف وجود دارند كه عمده ترين عبارتند از:

-كاشف دود(SMOKE DETECTOR) كه در اثر دود متصاعد از حريق عمل ميكند.

اسلاید 9 :

كاشف حرارت (HEAT DETECTOR)كه درصورت رسيدن حرارت به اندازه مشخص(60 تا 100 درجه بستگي به محل نصب عمل ميكند)

-كاشف شعله(FLAME DETECTOR) كه در اثر وجود شعله عمل ميكند.

اسلاید 10 :

-معمولاٌ اماكن زيست كاشف دودي، در آشپزخانه حرارتي و در موتورخانه مخلوطي از انواع كاشف هاي دودي، حرارتي و شعله استفاده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید