دانلود فایل پاورپوینت سبزی کاری

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سبزی کاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سبزی کاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

انتخاب زمین

زمین شوره سنبل بر نیارد  در او تخم عمل ضایع مگردان

گرچه امروز مطابق اصول و قواعد فنی میتوان با اصلاح سختترین و بدترین زمینها از آن استفاده کرد ولی این اصلاح نسبت به وضعیت زمین که از چه نوع باشد فرصت زیادی را توأم با خرج بسیار در بر دارد که از موضوع عملی که ما میخواهیم انجام دهیم به دور است، زیرا در این کتاب ما فقط میخواهیم این موضوع را روشن کنیم خوانندگانی که دارای زمینی حاضر برای کشت هستند برای حداکثر استفاده از زراعت خود باید چه دقائق و چه نکاتی را در نظر بگیرند.

اسلاید ۲ :

چنانکه زمینی اگر از حیث جنس طبیعی مساعد باشد ولی دارای نواقص زیر باشد نمیتوان استفاده منظور را از آن انتظار داشت.

 1. زمینهای گود برای زراعت مفید نمیباشند زیرا غالباً در اثر بارندگیهای زیاد یا طغیان آب رودخانه (اگر در مجاورت زمین باشد) آب به آن هجوم میآورد و زراعت را میشوید و خراب میکند و به جای آن قشری از گل و لای میگذارد که علاوه از تباهی محصول زمین را هم خراب میکند.
 2. فزونی دائمی رطوبت در زمین که معلول بدی جریان آب اطراف آن باشد یا از مجاری دورتری نشت نماید اثرات خیلی بدی در زمین میگذارد و ریشه نباتات را میپوساند یا اصولاً مانع روئیدن بذر میشود.

در اینگونه زمینها قبل از انجام زهکشی و خشک کردن زمین نباید زراعت کرد.

 1. زمینهای مردابی که آنها را هم قبل از خشکانیدن نمیتوان مورد استفاده قرار داد.
 2. نزدیکی زمین زراعتی با بعضی از کارخانجات تهیه مواد شیمیایی و کورههای گچپزی و آهکپزی برای زراعت بسیار خطرناک است، زیرا این کارخانجات یا کورهها دائماً دودهای اکال و مضر و گازهای خطرناک و گرد و غبارهای خشککننده و سمی در فضا منتشر میکنند و برای صحت کارگران مزرعه و گیاه هر دو خطرناک میباشند و غالباً سبزیهایی که در اطراف این کارخانهها به دست میآیند همیشه پلاسیده و دارای طعم و مزهای است که به ذائقه بد و نامطبوع است.
 3. نزدیکی مزرعه سبزی با جادههای بزرگ برای زراعت مضر است زیرا در اثر عبور و مرور وسائط نقلیه و گرد و غباریکه دائماً از جاده برمیخیزد و روی سبزیها مینشیند از نمو آنچه کاشته شده جلوگیری میکند و آنها را ضایع میکند.

اسلاید ۳ :

 بنابراین بهترین زمین برای زراعت سبزی در این مناطق آنست که جهتیابی آن بینابین چهار جهت اصلی باشد که عرصه جنوب آن از یک سمت جنوب غربی و از سمت دیگر جنوب شرقی و عرصه شمالی از یک سمت شمال غربی و از سمت دیگر شمال شرقی واقع شده باشد و دیگر از عوامل مساعد شیب ملایم زمین است زیرا شیب تند باعث میشود که مواقع آبیاری آب آنچه در آنجا هست بشوید و همراه خود به نقطه گود زمین ببرد و در زمین هم به اندازه کافی آب نفوذ نکند تا ریشه نباتات را سیرآب کند. ولی شیب معتدل باعث میشود که  آب به خوبی به تمام سطح مزرعه جاری شود و تا اعماق آن نفوذ کند در زمینهایی که دارای شیب تند هستند میتوان به وسیله خاکریزی دستی و تشکیل کردها و بندها رفع نقیصه نمود.

نزدیکی مزرعه به جنگلهای انبوه یا تپههای مرتفع هم در بعضی مواقع برای سبزیکاری بسیار نافع ولی بعضی مواقع هم مضر است زیرا اگر زمین در فاصله معتدلی از این پناهگاهها قرار گرفته باشد که سایه آنها مزرعه را نپوشاند چون این عوامل در مقابل مسیر  بادهای شدید محلی است و جلوگیری از شدت وزش میکند بسیار مفید است ولی اگر مزرعه زیاد نزدیک باشد که سایه این موانع غالب اوقات روی زمین را بپوشاند برای زراعت سبزی مضر است و هیچگاه نمیتوان استفاده لازم را برد، زیرا زمین زراعتی باید به اندازه کافی دارای روشنائی و هوا باشد و در غیر اینصورت در زمین سایه رشد نباتات کم میشود و گیاه در معرض غارت حشرات قرار میگیرد و مستعد گرفتن انواع امراض میشود.

اسلاید ۴ :

وسعت سبزیکاری

وسعت محلی که برای مزرعه سبزی یا بستان در نظر گرفته میشود زا لحاظ اینکه احداث آن برای تأمین سبزی یک خانواده است یا برای تجارت متفاوت میباشد، در بستانهای خانوادگی دستکم در هر آر زمین میتوان مصرف سبزی یک نفر را تأمین کرد ولی این میزان را نمیتوان یک رقم قطعی تلقی کرد زیرا هم به نسبت وقتی که برای سبزیکاری مصرف نمایند و هم به نسبت تنوع سبزی (سبزی درشت ـ مانند کلم و سیبزمینی و چغندر و غیره و سبزی نازک چون تره، جعفری و ریحان و غیره) میزان مذکور متغیر میباشد ولی به طور خلاصه بیشتر میزان استفاده از زمین اعم از اینکه استفاده خانوادگی باشد یا برای تجارت تهیه شده باشد تابع کیفیت عملیاتی است که در آن به کار برده شود و البته این را باید در نظر گرفت که یک قطعه زمین کوچک که از روی اصول و قواعد اداره شود به مراتب بهتر و با فایدهتر از زمینهای زیادی خواهد بود که بد کاشته شود، یک نفر سبزیکار خصوصی که سه ماه تابستان را با یک کمک و بقیه سال را تنها کار کند میتواند یک بستان کامل و خوب به مساحت ۳۰۰ متر مربع داشته باشد. در موارد تشکیل مزارع تجارتی البته وسعت آن بسته به نسبت سرمایهای است که در این کار باید مصرف شود ولی تنها سرمایه کافی نیست بلکه دقت وافر و عدم غفلت در مواقع انجام کار رسیدگی به عملیات و داشتن کمک کافی و ابزار و لوازم هم در برداشت محصول خوب و سالم دخالت دارد.

اسلاید ۵ :

سالم‌سازی زمینهای مرطوب

بعضی از زمینها گاهی از رطوبت زیاد اشباع میشوند و برای زراعت سبزی مفید نیستند زیرا این زمینها همیشه سردند و هوا به حد کافی در آن، نفوذ نمیکند به همین جهت کودی هم که به آنها داده شود تجزیه و ترکیب نمیشود و تولید مواد غذائی لازم را برای رشد گیاه نمیکند بنابراین تخمی که در این زمینها افشانده شود بدون اینکه جوانه زند میپوسد و از بین میرود و اگر هم چیزی بروید چون ریشه آن محل کافی برای گسترش و تغذیه نخواهد داشت خیلی کند نمو میکند و محصولی نخواهد داد، اینگونه زمینها را میتوان با عملیات سادهای اصلاح کرد و از آن استفاده برد.

اگر سبب این رطوبت زیاد رکود آب در زمین باشد باید به وسیله شخم عمیق سطح آب را پائین برد و زمین را خشکاند تا اصلاح شود ولی اگر در نشت آب از زمینهای مجاور که بلندتر است باشد آنوقت به وسیله زهکشی و کندن نهر اطراف زمین را باید مجزا کرد تا نشت آب در این مجاری جمع شود و به سمتی جاری شود، ولی بعضی از اوقات وجود رطوبت زیاد در اثر غیر قابل نفوذ بودن قشر زیر زمین است که در این صورت باید با احداث گربهروهای زیرزمینی برای خارج کردن آبهایی که روی قشر غیرقابل نفوذ جمع میشود اقدام کرد یا در صورت امکان قشر مذکور را شکسته و قابل نفوذ ساخت.

اسلاید ۶ :

تهیه آب و طریقه آبیاری مزارع

اگر در موقع تشکیل مزرعه دقت کافی در تسطیح  و طراز سطح مزرعه و جدا کردن نهرهای یکنواخت با شیب ملایم  و مناسب بشود که آب بتواند در آنها با سرعت جلو آید و به سرعت قطعهای را پس از قطعه دیگر سیراب کند بهتر از وضعیت نامرتب و نامنظمی است که در بسیاری از مزارع ایران مورد عمل است، همانطور که قبلاً گفتیم آب مهمترین و اولین عامل زراعت است و با نداشتن آب کافی یا در دسترس نبودن آن هر عملی برای تشکیل مزرعه انجام شود بیهوده و بلااثر خواهد بود. بنابراین مزرعهای که میخواهیم تشکیل دهیم باید قبل از هر چیز وضعیت آب آن را تأمین کرد و سپس در تنظیم و تنسیق نهرهایی که آب باید در آنها جاری شود دقت کرد آن وقت با خاطری آسوده شروع به کشت سبزی کرد تا بتوان از آن حداکثر استفاده را برد.

اسلاید ۷ :

در اینجا از تذکر این نکته نباید غافل شد که اگر در مزرعه منبع آب آنقدر بلند باشد که بتوان به وسیله لولههای آهنی یا لاستیکی قسمتی از آب را با فشار به تمام نقاط مزرعه انتقال داد و در موقع لزوم آبپاشی کرد بسیار مفید خواهد بود.

در مناطقی که هوا خشک و یا گرد و غبار زیاد است سبزیها نمیتوانند به خوبی نمو کنند و غالباً پژمرده میمانند، زیرا خشکی هوا و گرد و غبار مسام برگها را مسدود میکند و جلوگیری از تنفس آن میکند، بنابراین بهتر است به وسائل مصنوعی تولید رطوبت کرد و روی برگها را از گرد و غبار پاک کرد. انجام این عمل در مزارع بزرگ یا در مزارع سبزی کوچک با دست عمله نه مقرون به صرفه است و نه عملی است، ولی در صورتی که منبع آب دارای فشار باشد به خوبی و بدون هیچگونه صرف وقت میتوان این عمل را انجام داد ولی باید در نظر داشت که اینکار در مورد مزارع صیفی نباید عمل شود زیرا پاشیدن آب روی بوته صیفی مخصوصاً روزهای گرم بوتهها را مریض و خراب میکند. در مواقع آبیاری با لوله این نکته را نیز مورد توجه قرار دهید که طرز نگاهداری لوله باید طوری باشد تا آبی که از لوله خارج میشود پای بوتههای سبزی را نشوید و خاک اطراف ریشه را عقب نزند.

اسلاید ۸ :

 عملیات مقدماتی

عملیاتی که قبل از کاشتن تخم در زمین باید انجام گیرند عبارتند از جمعآوری سنگ از روی زمین، شخم، طراز نمودن و تقسیمبندی زمین، تهیه مقدار لازم رشوه و کود.

جمعآوری سنگ زائد از زمین زراعتی یکی از اصول مقدماتی شروع به کار است زیرا وجود سنگهای بزرگ و کوچک چه در روی زمین و چه داخل خاک باعث خرابی و از بین رفتن محصول است و از زمین سنگلاخ انتظار استفاده کافی نمیتوان داشت. بنابراین قبل از شروع به شخم باید سنگهای روی زمین را جمعآوری کرد و در نقطهای نگاهداری کرد و پس از شخم هم اگر سنگی از زیر زمین بیرون آمد باید جمع کرد و این سنگها را نباید بدون مصرف پنداشت زیرا در مزرعه یا بستان از وجود این سنگها برای خیابانسازی میتوان استفاده کرد. آنها را در خیابان بزرگ بستان یا مزرعه میریزند و روی آن غلطک میزنند و محکم میکنند که هم دوام خیابان زیاد شود و هم عبور و مرور وسائط نقلیه و کارگران آن را خراب نکند و در بارندگیها هم تولید گل و لای نکند و عبور و مرور را مشکل نکند.

اسلاید ۹ :

شخم

شخم زدن زمین یکی از مهمترین عملیات زراعتی است که در نتیجه زمین دارای وضعیت مساعدی برای رویانیدن نباتات میشود و خلل و فرج کافی در خاک میشود تا بتواند به خوبی آب و هوا و مواد غذایی را بخود جذب کند و به توسعه ریشه نباتات کمک کند. به طور کلی عمل شخم اعم از اینکه در باغ یا مزرعه انجام شود به چهار طریق است:

 1. شخم سطحی
 2. شخم متوسط
 3. شخم عمیق
 4. شخم شکافی یا خیلی عمیق

اسلاید ۱۰ :

عوامل حاصلخیزی زمین

برای به دست آوردن وضعیت زمین و میزان حاصلخیزی آن و دانستن اینکه زمین تا چه اندازه قدرت بار آوردن محصول صحیح و خوب را دارد باید دو چیز را در نظر گرفت.

 1. احتیاج سبزیهایی که باید کاشته شود به مواد غذایی اصلی
 2. مقدار لازم هر یک از مواد معدنی مفید مانند ازت و اسید فسفریک و پتاس و آهک و منیزی، برای کاشت سبزیها.

زیرا عدم  یا وجود بیش از اندازه یکی از همین مواد مفید کافی است که زراعت را از بین ببرد و خسارت بزرگی به بار آورد، سبزیها به طور عموم بیش از سایر گیاهها مواد غذائی زمین را جذب میکنند، برای نشان دادن مقدار مواد غذائی که سبزیها در هر زراعت از زمین برداشت میکنند، جدول زیرین که از کتاب «کود مزارع و باغات» مسیوگراند و Grandeux اقتباس شده به نظر خوانندگان میرسد این صورت نشان میدهد که در ریشه و پیاز و برگ و میوه یا دانه هر یک از سبزیها به نسبت محصول یک جریب چه مقدار از این مواد سهگانه  موجود است و نشان میدهد که به همین مقدار از مواد موجود در زمین زراعتی برداشت شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد