whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت عضلات اسکلتی و صاف

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عضلات اسکلتی و صاف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عضلات اسکلتی و صاف قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عضلات

 • عضله اسکلتی
 • عضله صاف
 • عضله قلب

اسلاید ۲ :

عضله اسکلتی

 • تشریح فیبر عضلانی:
 • هر فیبر عضلانی محتوی صدها تا هزارها میوفیبریل است. و هر میوفیبریل به نوبه خود از ۱۵۰۰ فیلامان میوزین و ۳۰۰۰ فیلامان اکتین تشکیل شده است.
 • سلولهای دوکی شکل بافت عضله- دارای یک غشای پلاسمایی تحت عنوان سارکولم می باشند و یک پوشش خارجی محتوی فیبرهای نازک کلاژن این سلولها را در انتها توسط وتر به استخوان متصل می سازند.

اسلاید ۳ :

 • تشریح فیبر عضلانی: فیلامانهای اکتین و میوزین در بین یکدیگر فرورفته اند و نوارهای نازک تیره و روشنی را بر روی میوفیبریل ها تشکیل می دهند.
 • نوارهای روشن تنها دارای فیلامان اکتین است و با I نمایش داده میشوند. نوارهای تیره دارای فیلامانهای میوزین و مقداری از انتهای فیلامانهای اکتین است و با A نمایش داده می شوند.

    انتهای فیلامان اکتین به صفحه Z

     متصل می شود.

اسلاید ۴ :

عضله اسکلتی

 • بخشی از میوفیبریلها که در بین دو صفحه Z متوالی قرار دارند سارکومر (sarcomer) نامیده می شوند.
 • بدنبال انقباض باند I کوتاه می شود اما باند A تغییری در طول نمی کند.
 • رشته های میوزین (واکتین) توسط داربستهایی به نام titin در درون سارکوپلاسم کنار یکدیگر نگهداشته می شوند.

اسلاید ۵ :

عضله اسکلتی

 • سارکوپلاسم تعداد زیادی میتوکندری دارد که مقادیر زیاد انرژی مورد نیاز سلول را تامین می کنند
 • همچنین دارای یک شبکه سارکوپلاسمیک گسترده دارد که در کنترل انقباض عضله نقش مهمی دارد.

اسلاید ۶ :

ساختار مولکولی عضله اسکلتی

 • ملکولهای میوزین از ۶ زنجیره پلی پپتیدی (۲ زنجیره سنگین و ۴ زنجیره سبک) تشکیل شده است.
 • ساختار ملکول بصورت یک بخش طویل بنام دم میوزین و یک بخش بر آمده و کروی شکل بنام سر میوزین آرایش یافته است.

اسلاید ۷ :

ساختار مولکولی عضله اسکلتی

 • فیلامانهای اکتین از ۳ زیر واحد زیر تشکیل شده اند:
 • اکتین
 • تروپومیوزین
 • تروپونین
 • دو رشته اکتین بصورت مارپیچ به دور یکدیگر پیچ خورده اند.
 • در حالت استراحت تروپومیوزین محلهای فعال رشته های اکتین را احاطه می کند بطوری که نیروی جاذبه نمی تواند بین رشته های اکتین و میوزین ایجاد شود و موجب انقباض گردد.
 • در طول رشته های تروپومیوزین ملکولهای تروپونین مستقر شده اند.

اسلاید ۸ :

ساختار مولکولی عضله اسکلتی

تروپونین از ۳ زیر واحد تحت عناوین:

 • تروپونین I (میل ترکیبی شدید برای اکتین)
 • تروپونین T (میل ترکیبی شدید برای تروپومیوزین)
 • تروپونین C (میل ترکیبی شدید برای یونهای کلسیم)

اسلاید ۹ :

مکانیسم عمومی انقباض

 • در شاخ قدامی نخاع نورونهای حرکتی بزرگی وجود دارد که دستور انقباض صادره از طرف مغز را به عضله می رسانند.
 • عصب در هر انتهای خود اندکی ماده میانجی عصبی استیل کولین ترشح می کند.

اسلاید ۱۰ :

مکانیسم عمومی انقباض

 • استیل کولین روی غشای فیبر عضلانی اثر کرده و کانالهای متعدد دریچه دار حساس به استیل کولین در غشاء فیبر عضلانی را باز می کند.
 • بدنبال باز شدن این کانالها مقادیر زیادی سدیم وارد سارکوپلاسم می شود و یک پتانسیل صفحه انتهایی و سپس پتانسیل عمل در فیبر عضلانی آغاز می شود.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 43 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد