دانلود فایل پاورپوینت شل کننده های عضلات اسکلتی

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شل کننده های عضلات اسکلتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شل کننده های عضلات اسکلتی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

oطبقه بندی

nبلوک کننده های دپولاریزان: سوکسینیل کولین

nبلوک کننده های غیر دپولاریزاسیون : توبوکورارین

اسلاید ۲ :

oفارماکوکینتیک

nتجویز غیر خوراکی

oمکانیسم عمل

nبلوک برگشت پذیر گیرنده نیکوتینی

nمسدود کردن کانال یونی

اسلاید ۳ :

oشلی عضلانی برای جراحی

oتسهیل لوله گذاری در تراشه (نای)  و برونکوسکوپی

oکنترل تهویه ریوی

oدرمان تشنج

اسلاید ۴ :

oبلوک کننده های غیر دپولاریزاسیون

nنئوستگمین، پیریدوستگمین

oبلوک کننده های دپولاریزاسیون

nمرحله اول: تشدید عمل با مهار کننده های استیل کولین استراز

nمرحله دو: برگشت مهار با AChE inhibitors

اسلاید ۵ :

oفلج تنفسی

oاثرات اتونومیک و رهش هیستامین

nتحریک اتونوم: سوکسینیل کولین

nمهار اتونوم: توبوکورارین

nافزایش رهش هیستامین: توبوکورارین

oاثرات خاص سوکسینیل کولین

nدرد عضلانی، آسیب عضلانی، هیپرکالمی، تهوع

اسلاید ۶ :

oهوشبرهای استنشاقی

oآنتی بیوتیک ها: آمینوگلیگوزید ها، پلی میگسین ها، تتراسایکیلین ها

oکاهش دما

oمنیزیم و کلسیم (افزایش مقاومت به بلوک با کلسیم)‏

oلیتیم

oبیحس کننده موضعی و ضد آریتمی

oمصرف مزمن ضد تشنج ( افزایش مقاومت به بلوک)‏

oدانترولن

oاستروئید (تضعیف اثر بلوک کننده )‏

اسلاید ۷ :

oکاهش میانه برگشت بلوک از ۲۱ دقیقه بعد از ترزیق رکورونیوم به تقریباً ۱ دقیقه

oایجاد کمپلکس با بلوک کننده های استروئیدی و انتقال آن از بافت محیطی به بافت مرکزی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد