بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

علائم ایمنی  چیست ؟

►به کلیه علائمی گفته می شود که جهت جلب توجه افراد نسبت به موقعیت هایی که سلامت وایمنی آنها با خطر مواجه می کند به کار می رود.

اسلاید 2 :

کلیات

(1هدف :آنچه در معرض دید شخص قرار می گیرد.

(2رنگ های ایمنی : رنگ هایی با خصوصیاتی ویژه که معانی خاصی را تداعی می کنند.

(3علائم ایمنی : علائمی که برای رساندن هشدارهای خاص به کار می روند.

(4علائم مکمل: توضیح مازاد بر علائم ایمنی جهت وضوح بیشتر.

اسلاید 3 :

علائم ایمنی واستانداردها

►علائم ایمنی با توجه به زمینه کاربرد از استانداردهای خاصی تبعیت می کنند :

►ISO 3864 (1984) : “safety color & safety signs”

►ISO 13200(1995):”general principles for safety signs”

►و...

اسلاید 4 :

کلیه مشخصات با توجه به زمینه کاربرد واستاندارد مربوطه تعیین می گردد.

جنس علائم:

فولاد رنگ شده به ضخامت 0.8 تا 1.5 میلی متر

پلاستیک به ضخامت 3 تا 4 میلی متر

آلومینیوم با روکشی از رنگ به ضخامت 1.5 تا 2 میلی متر

فایبر گلاس با روکش اپوکسی به ضخامت 5 میلی متر

اسلاید 5 :

علائم ایمنی واستانداردها

سایز علائم:

250 * 180 میلی متر

350 * 250 میلی متر

500 * 350 میلی متر

زاویه دید :

   زاویه ای که شی تحت آن به طور کامل دیده می شود 

اسلاید 6 :

رنگ ها واشکال

استفاده از زوج های رنگی :

(1رنگ ایمنی : رنگی که به عنوان پس زمینه استفاده می شود وبیانگر معنایی خاص است.

(2رنگ متضاد : رنگی که به عنوان زوج همراه با رنگ ایمنی استفاده می شود و بیانگر معنایی خاص نمی باشد.

اسلاید 7 :

رنگهای ایمنی و معانی آنها

►قرمز (رنگ متضاد: سفید)

   معنی : بازداری از انجام کار - ممنوعیت

 

 آبی  (رنگ متضاد: سفید)

معنی : الزام به انجام کار – اجبار

اسلاید 8 :

رنگهای ایمنی و معانی آنها

►زرد  (رنگ متضاد: سیاه)

   معنی : آگاهی از خطر موجود

 سبز (رنگ متضاد : سفید)

 معنی : موقعیت امن  

اسلاید 9 :

اشکال هندسی و معانی آنها

►دایره :

   بازداری یا الزام به انجام کاری

مثلث :

  هشدار

مربع ومستطیل :

  اطلاعات و آگاهی رساندن       

 

اسلاید 10 :

ارتباط بین اشکال هندسی و رنگ ها

دایره............................. قرمز -  آبی

مثلث.............................. زرد

مربع و مستطیل............. سبز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید