بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چرا این قدر جرم و جنایت؟

آیا من و شما هم در این امر سهمی داریم؟

اسلاید 2 :

چرا جُرم

 

                    وضعیت کلی + تمایل به جُرم = عمل مجرمانه

مقاومت ذهنی و عاطفی در مقابل وسوسه

اسلاید 3 :

ویژگی های منفی انسان در قرآن

 • «او بسیار ستمگر و بسیار نادان است.»
 • «او نسب به پروردگارش بسیار ناسپاس است.»
 • «او آنگاه كه خود را مستغنی می‌بیند طغیان می‌كند.»
 • «او عجول و شتابگر است.»
 • «او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ما را در هر حال (به یك پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده) می‌خواند؛ همین كه گرفتاری را از او برطرف كنیم گویی چنین حادثه‌ای پیش نیامده است.»
 • «او تنگ چشم و ممسك است.»
 • «او مجادله‌گرترین مخلوق است. »
 • «او حریص آفریده شده است.»
 • «اگر بدی به او رسد جزع كننده است و اگر نعمت به او رسد بخل كننده است.»

اسلاید 4 :

وضعیت کلی

 • از چه مادری به دنیا آمده ام؟ با چه وراثت و با چه ژنی ؟چه شیری خورده ام؟
 • لقمه بابا چگونه است؟
 • خانه ما کجاست؟ د رکدام محل؟
 • هم بازی کن های من که هستند؟ دوستان من چه کسانی؟
 • چگونه مرا تربیت کرده اند؟چه قدر محرومیت های عاطفی را چشیده ام؟ چه قدر شاهد دعواهای پدر و مادرم بوده ام.
 • کدام مدرسه مرا ثبت نام نموده اند؟معلمم که بود؟
 • چه بازی های کرده ام؟چه قدر فرصت بازی به من داده اند؟
 • چه فیلم هایی دیده ام؟
 • چه قدر محبت دیده ام؟چه قدر تنبیه شده ام؟
 • و....

اسلاید 5 :

چگونه مقاومت ذهنی و عاطفی ایجاد کنیم؟

 • دوران حاملگی بدون استرس و اضطراب و تغذیه خوب.
 • دوران شیر خوارگی کامل نوزاد همراه با آرامش و لمس بدنی
 • رعایت برخورد مناسب با دوره مقعدی.
 • رعایت برخورد مناسب با دوره آلتی.
 • رعایت مراحل 7 سال اوّل، 7 سال دوم و 7 سال سوم.
 • رعایت 3 ت در تربیت( تدبیر، تعامل، تحمل).
 • رعایت حوزه های تربیت( قلب، سر، دست).

اسلاید 6 :

 • مقایسه نکنیم.
 • برچسب نزنیم.
 • بیش از توان او از او نخواهیم.
 • محبت افراطی ممنوع( شب ادرای، بدخوابی، اختلال در درس، متزلزل در تصمیم و...)
 • بیش از حد از او حمایت نکنیم.
 • او را نزد دیگران محکوم نکنیم.
 • از کلمات توهین آمیز استفاده نکنیم.

اسلاید 7 :

 • مشکلات عاطفی او را نزد دیگران مطرح نکنیم.
 • مراقبت وسواسی ممنوع
 • داد و قال و سر و صدا و جیغ زدن ممنوع
 • تذکر مکرر و مدام ممنوع
 • ازجوایز به عنوان رشوه و باج استفاده نکنیم.
 • شبیه سازی نکنیم.
 • در تربیت عجله نکنیم.
 • فطرت خدادادی بچّه ها را تغییر ندهیم.

اسلاید 8 :

 • در باره نیازهای فرزندانمان مطالعه کنیم.
 • د رموقع صحبت کردن آنها، کلامشان را قطع نکنیم.
 • بسیاری از اشتباهات آنها را ندیده بگیریم و آنها را سرزنش نکنیم.
 • صبور باشیم و آنها را دستخوش ترس نکنیم.
 • به صورت افراطی نگران رشد، تحصیل و زندگی بچّه ها نباشیم.
 • هوش معنوی بچّه ها را افزایش دهیم.

اسلاید 9 :

دعــا

 • یا ذی الجلال و الاکرام ما فرزندانی می خواهیم:
 • با ادب، اهل حیا، بشاش و خوشرو، اهل احسان، خوش خُلق، آرام ، طالب علم و عاشق دین. یارب جلیل کمکمان کن.
 • پروردگارا در مسیر تعلیم و تربیت بچه هایمان صبوری عطا بفرما.
 • ای بخشنده کریم، خطاهای ما را نسبت به فرزندانمان ببخش و ما را یاری کن تا آن گونه تربیت کنیم که تو می پسندی.
 • الهی چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید