whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت عملیات منطقی و رابطه‌ای

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عملیات منطقی و رابطه‌ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عملیات منطقی و رابطه‌ای قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

oتعریف: عملیاتی که بر اساس مقادیر منطقی true و false (یا ۰ و ۱) استوار باشد را عملیات منطقی می‌گویند.

۴-۱- عملگرهای رابطه‌ای

عملگرهای رابطه‌ای زیر در متلب تعریف شده‌اند:

< , > , <= , >= , == , ~=

اسلاید ۲ :

۴-۱-۱- مقایسه دو آرایه

با استفاده از عملگرهای رابطه‌ای می‌توان دو آرایه را عنصر به عنصر با یکدیگر مقایسه کرد. به ازای نقاطی که در شرط ذکر شده صدق می‌کنند، مقدار ۱ و به ازای سایر نقاط مقدار ۰ باز گردانده می‌شود.

>> a= [1 , 2, 3 , 4 , 5];

>>b=[10 , 2 , 13 , 4 , 8];

>>tf=(a == b)

tf=

  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰

متغیر tf یک متغیر از نوع منطقی(logical) خواهد بود. یعنی تنها می‌تواند مقادیر ۰ و ۱ را در خود نگهدارد. بعنوان تمرین سعی کنید عنصر سوم tf‌ را با ۵۰ جایگزین کنید.

اسلاید ۳ :

۴-۱-۲- مقایسه یک آرایه با یک عدد

در این حالت تمامی عناصر آرایه با یک عدد مقایسه می‌شوند:

>> a = [1 , 2 , 3 ; 4 , 2 , 2 ; 1 , 10 , 0];

>> t= a >=2

t=

  ۰  ۱  ۱

  ۱  ۱  ۱

  ۰  ۱  ۰

اسلاید ۴ :

مثال: استخراج عناصری از  یک ماتریس که در شرط خاصی صدق می‌کنند

>> a = [1 , 2 , 3 ; 4 , 2 , 2 ; 1 , 10 , 0];

a=

  ۱  ۲  ۳

  ۴  ۲  ۲

  ۱  ۱۰  ۰

>> a4 = a .* (a >= 3)

a4=

  ۰  ۰  ۳

  ۴  ۰  ۰

  ۰  ۱۰  ۰

اسلاید ۵ :

تکلیف ۴-۱: برنامه‌ای بنویسید که نمرات دروس ریاضی۱(۴ واحد)، مکانیک(۳ واحد) و معارف اسلامی(۲ واحد) چند دانشجو را بصورت یک ماتریس( *۳) از کاربر بگیرد و موارد زیر را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد:

تعداد دانشجویان

معدل هر دانشجو

معدل هر درس

معدل کل دروس برای تمامی دانشجویان(یک عدد)

میانگین نمرات زیر ۱۰ بدون احتساب واحد هر درس

اسلاید ۶ :
۴-۲- عملگرهای منطقی

عملگرهای & و | و ~ عملگرهای منطقی در متلب هستند که به ترتیب معادل A D و OR و OT می‌باشند.

اسلاید ۷ :

۴-۲-عملگرهای منطقی(ادامه…)

 مثال:

>> a= 1 : 9;

>> t = a > 3

  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱

>> f = ~ ( a > 3)

  ۱  ۱  ۱  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰

>> tf = ( a > 3) & (a <=7)

  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱  ۱  ۱  ۰  ۰

اسلاید ۸ :

۴-۳- توابع رابطه‌ای و منطقی

علاوه بر عملگرهای رابطه‌ای و منطقی در متلب توابعی نیز بدین منظور وجود دارد که عبارتند از:

all (x)  : درصورتیکه تمامی عناصر یک بردار نامساوی ۰ باشد مقدار ۱ و در غیر اینصورت ۰ باز می‌گرداند

a y(x)  : درصورتیکه حداقل یکی از  عناصر یک بردار نامساوی ۰ باشد مقدار ۱ و در غیر اینصورت ۰ باز می‌گرداند

xor(x,y)  :  یای انحصاری

اسلاید ۹ :

۴-۳- توابع رابطه‌ای و منطقی-ادامه…

مثال:

>>x=[1 1 0];

>>y=[0 1 0];

>>tor= x | y   >>txor=xor(x , y)

tor=  txor=

  ۱  ۱  ۰  ۱  ۰  ۰

اسلاید ۱۰ :

۴-۳- توابع رابطه‌ای و منطقی-ادامه…

مثال:

>>a= [1 1 1 0]; 

>>t=a y(a)  >>t=all(a) 

  t=  t=

  ۱  ۰

>>a=[3 2 4];

>>t=a y(a==2)

t=

  ۱

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 11 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد