دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گوش داخلی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گوش داخلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گوش داخلی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

.Iگوش داخلی یا لابیرنت، در استخوان گیجگاهی قرار دارد و به لحاظ عملکرد شامل:

                                                        دهلیز و مجاری نیمدایره (اندام انتهایی دهلیزی)

.IIبه لحاظ عملکرد شامل

                                                        حلزون (اندام انتهای آکوستیک)

                                                        

                                                         لابیرنت استخوانی

.IIIبه لحاظ مورفولوژیک شامل

                                                       لابیرنت غشایی و مایعات گوش داخلی

اسلاید ۲ :

.Iلابیرنت استخوانی توسط کپسول لابیرنتی تشکیل میشود که بر اثر استخوان سازی ضریعی و داخل غضروفی پدید می آید. در بیماری های سیستمیک استخوان(مانند پاژه) و در بیماری های موضعی استخوان، لابیرنت استخوانی به اختلالات هیستوپاتولوژیک و شیمیایی شاخص دچار میشود. در این شرایط، بازآرایی استخوانی پیوسته روی می دهد.

.IIپنجره های بیضی و گرد ورودی های استخوانی و غشایی را از حفره گوش میانی به لابیرنت تشکیل میدهند و به ترتیب توسط صفحه پایی استخوان رکابی و غشاء پنجره گرد بسته میشوند.

                                                        

اسلاید ۳ :

.Iلابیرنت غشایی از پلاکود گوشی اکتودرمی پدید می آید. لابیرنت غشایی حاوی یک سیستم کم عمق پر از آندولنف است. این از خلال مجرای آندولنفاتیک عبور می کند و در یک کیسه بن بست موسوم به کیسه آندولنفاتیک در حفره جمجمه ای خلفی خاتمه می یابد.

.IIسیستم پری لنفاتیک یک فضای کم عمق متشکل از نردبان صماخی و نردبان دهلیزی را پدید می آورد. این سیستم از طریق قنات حلزونی مستقیماً با فضای زیر عنکبوتیه در سوراخ وداجی در ارتباط است. پری لنف لابیرنت غشایی را از لایه داخلی کپسول لابیرنتی جدا میسازد. پری لنف سوبسترای فوری سلول های حسی و حلزونی و دهلیزی است. اختلاف نظرهایی در مورد منشا پری لنف وجود دارد؛ این ممکن است حاصل پالایش خون مویرگی پری لنفاتیک و یا انتشار مایع مغزی – نخاعی باشد.

                                                        

اسلاید ۴ :

.Iآندولنف حاصل پالایش پری لنف است

و غلظت های کاملاً متفاوتی از سدیم و پتاسیم

 دارد.

اسلاید ۵ :

.IIترکیب الکترولیت های آندولنف، حجم مایع در گردش را در سیستم آندولنفاتیک تنظیم میکند. پمپ تبادل K-Na سلولی واقع در استریا واسکولاریس، اوتریکول و ساکول، اساس سیستم تبادل الکترولیتهاست که یک غلظت یونی ثابت را حفظ میکند.

اسلاید ۶ :

همچنین انتشار passive بین فضاهای آندولنفاتیک و پری لنفاتیک، همراه با تبادل یونی K-Na در کیسه آندولنفاتیک وجود دارد. اختلالات عملکردی در این سیستم انظیم الکترولیتها، به یک اختلال گوشی میانی موسوم به بیماری منییر می انجامد.

.Iسه مجرای نیمدایره از اوتریکول منشا میگیرند و یک اتساع گلابی شکل در یک انتها به نام آمپول دارند که سلول های حسی را در برمی گیرند که بر اثر شتاب زاویه ای تحریک میشوند.

.IIسه مجرای نیمدایره از اوتریکول منشا میگیرند و یک اتساع گلابی شکل در یک انتها به نام آمپول دارند که سلول های حسی را در برمی گیرند که بر اثر شتاب زاویه ای تحریک میشوند.

.IIIاندامهای حسی از یک ستیغ آمپولی تشکیل شده اند که بر روی آن، سلول های مویی حسی با چنان نظمی قرار گرفته اند که مژک هایشان به کوپولا امتداد یافته اند که به سقف آمپول میرسد. کوپولا به عنوان یک بخش متحرک، آمپول را می بندد و نسبت به آندولنف تقریباً ناتراوا است.

اسلاید ۷ :

.Iفرستادن اطلاعات درباره نیروهای شتاب خطی و زاویه ای به دستگاه عصبی مرکزی هماهنگی حرکت با کنترل پیوسته تون عضلات اسکلتی تنظیم میشود. اطلاعاتی که از گیرنده های حسی دهلیزی می آیند، با اطلاعات مربوط به دستگاه بینایی هماهنگ و یکپارچه میشوند. جهت گیری فضایی نیز  تضمین میشود.

.IIتفاوت پتانسیل بین سلولهای حسی و مایع خارج سلولی، اساس فیزیولوژیک برای عملکرد طبیعی اندام حسی دهلیزی است. حتی زمانیکه اندامهای انتهایی در حالت استراحت هستند، تخلیه دایمی پتانسیل های عمل در طول الیاف عصبی دهلیزی روی میدهد. همانند فرآیندی که در مورد حلزون گفته شد.

اسلاید ۸ :

.Iشتاب خطی محرک حسی برای ماکولای در راستای افقی اوتریکول و ماکولای عمودی ساکول است.

.IIتکانه های نورونی حاصله رفلکس ماکولی – چشمی را ازد میکند و موجب حرکات جبرانی چشم میشود که جایگیری ایستای بهینه چشمها را در جریان حرکت خطی تضمین میکند. همچنین رفلکس کامولی – نخاعی برانگیخته میشود که با تاثیر بر عضلات تنه و اندامها از طریق سلولهای حرکتی شاخ قدامی نخاع تضمین میکند که در جریانحرکت خطی، بدن با ثبات میماند. دستگاه اتولیت وظیفه مهم دیگری نیز دارد:

.IIIاتولیتها به دلیل تاثیر پیوسته نیروی جاذبه، فشار دایمی را حتی در حال استراحت بر سلولهای حسی زیرین وارد میکنند. این فشار بر فعالیت این گیرنده های مکانیکی در حال استراحت اثر میگذارد. شتاب خطی (مثلاً بر اثر سقوط) این فعالیت در حال استراحت را تغییر میدهد و به این ترتیب، جهت جلوگیری فضایی پیوسته را در جریان حرکت عمودی تضمین میکند.

اسلاید ۹ :

.Iشتاب زاویه ای مثبت یا منفی موجب حرکت آندولنفاتیک در داخل مجاری نیم دایره ای میشود که در صفحه نیروی گریز از مرکز قرار دارند. محرک همواره بر مجاری نیم دایره از دو سمت اثر میگذارد؛ جایجایی کوپولا به سمت اوتریکول در یک سمت (تحریک آمپولوپتال) و در جهت مخالف در سمت دیگر (تحریک آمپولوفوگال)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد