بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • گوش خارجی
 • گوش میانی
 • گوش داخلی

اسلاید 2 :

تشکیل و تکامل گوش

 • اکتودرم سطحی
 • اوتیک وزیکل
 • از اولین شیار حلقی
 • آندودرم
 • از اولین بن بست حلقی
 • مزودرم

اسلاید 3 :

گوش خارجی

 • لاله گوش
 • مجرای گوش خارجی
 • پرده گوش

اسلاید 4 :

لاله گوش

 • صفحه نامنظمی از غضروف الاستیک
 • لایه نازکی از پوست
 • دارای تعدادی مو، غدد سباسه، غدد عرق
 • بقایایی از سلولهای عضلانی مخطط در زیر پوست
 • Earlobe
 • در بخش تحتانی لاله گوش حاوی غدد آدیپوز
 • دارای انتهای اعصاب حسی فراوان
 • شبکه وسیعی از مویرگها در نرمه گوش

اسلاید 5 :

مجرای گوش خارجی

 • دو بخش غضروفی (الاستیک) و استخوانی (بخش تمپانیک تمپورال)
 • حدود یک اینچ طول
 • با یک انحنا
 • پوششی از پوست، اپیتلیوم مطبق سنگفرشی، فولیکولهای مو
 • غدد سباسه و نوعی غدد عرق تغییر شکل یافته (غدد سرومن)، زیر مخاط
 • Ceruminous glands

      همراه موهای کوچکتر، تخلیه ترشحات به کانال و غدد سباسه مجاور

 • غدد لوله ای پیچ خورده ترشح کننده سرومن یا واکس
 • cerumin

      ترکیبی از ترشحات غدد سرومن و سباسه برنگ قهوه ای،   

       محافظ کانال و پرده گوش

 • رنگ قهوه ای بعلت وجود پیگمان

       در بخش بازال سلولهای ترشحی سرومن

اسلاید 6 :

مجرای گوش خارجی

 • G: غدد سرومن
 • F: فولیکول مو

اسلاید 7 :

Ear drumپرده گوش

 • تقریبا گرد، بصورت مایل قرار گرفته و حدود 15 میلیمتر قطر و 1/0 میلیمتر ضخامت
 • اکسترنال استریاتوم کوتانئوم: لایه نازکی از اپیدرم، منشاء اکتودرمال
 • بافت همبند متراکم (رشته های کلاژن، الاستیک و فیبروبلاست)، منشاء مزودرمال
 • دارای دو بخش پارس فلاسیدا (شل) و پارس تنسا (کشیده)
 • پارس تنسا: دو لایه فیبروالاستیک: لایه شعاعی یا رادیال (outer) و حلقوی یا سیرکولار
 • استریاتوم موکوزوم (مخاطی): اپیتلیوم مکعبی ساده، منشاء اندودرمال
 • در سنین نوجوانی: قادر به شنیدن فرکانسهای 20 تا 20000 سیکل در ثانیه
 • نوزاد: تا 40000 سیکل در ثانیه
 • پس از 40 سالگی از دست دادن فرکانسهای بالا، 13 سیکل در هر ماه

اسلاید 8 :

گوش میانی

 • حفره مکعبی مقعرالطرفین، دارای شش سطح
 • در جلو ارتباط با حلق از طریق شیپور استاش
 • در پشت ارتباط با حفرات هوایی زائده ماستوئید
 • اپیتلیوم مکعبی، در نزدیکی شیپور استاش تبدیل به اپیتلیوم مطبق کاذب
 • لامینا پروپریای نازک
 • وجود دریچه های بیضی و گرد در دیواره داخلی
 • استخوانچه های گوش میانی:

     مالئوس، اینکوس و استاپد

 • وجود دو عضله تنسور تمپانی و استاپدیوس

اسلاید 9 :

تنسور تمپانی و استاپدیوس

 • تنسور تمپانی
 • متصل به مالئوس (چکشی)
 • استاپدیوس
 • متصل به استاپد (رکابی)
 • انقباض عضلات فوق
 • ایجاد رفلکس attenuation یا تضعیف
 • سخت کردن زنجیره استخوانی
 • کاهش انتقال ارتعاشات به گوش داخلی
 • محافظت گوش داخلی از اثر صداهای بالا

اسلاید 10 :

شیپور استاش Eustachian tube

 • بین حفره تمپان و نازوفارینکس
 • طول: حدود 5/1 اینچ
 • یک سوم استخوانی و دوسوم غضروفی
 • باز شدن بخش غضروفی در طی بلع و جویدن
 • یکسان کردن فشار هوا در دو طرف پرده گوش
 • اپیتلیوم مطبق کاذب ستونی مژک دار در پائین
 • غدد سروموکوس در زیر مخاط
 • بافت لنفاوی در زیر اپیتلیوم در محل اتصال

      به فارینکس

 • در بچه ها، نودولهای لنفاوی مخاطی فوق ایجاد تونسیل تیوبال (لوزه لوله ای)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید