بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تو زندگي لحظه هايي هست که احساس مي کني

 دلت واسه يکي تنگ شده اونقدر که دلت

     
مي خواد اونارو از روياهات بگيري

 
كنارت بنشوني و واسشون درد دل كني


اسلاید 2 :
 
وقتي که در شادي بسته ميشه، يه در ديگه
 
 بازميشهولي اغلب اوقات ما اينقدر به

 در بسته نگاه مي کنيم

که اون دري رو که واسمون بازشده نمي بينيم

اسلاید 3 :

دنبال ظواهر نرو،

اونا مي تونند گولت بزنند

دنبال ثروت نرو،

چون براحتي از کفت ميره

اسلاید 4 :


دنبال کسي برو که خنده رو، رو لبت ميشونه

 
چون فقط يه لبخندميتونه کاري کنه
 
 که يک شب تاريک روشن به نظر برسه

اسلاید 5 :

اوني رو پيدا کن که باعث

 ميشه قلبت لبخندبزنه

اسلاید 6 :


 

 
خوابي رو ببين که آرزوشو داري

اونجايي برو که دلت مي خواد بري

اوني باش که دلت مي خواد باشي


اسلاید 7 :

چون فقط يه بار زندگي ميکني

و فقط يه فرصت واسه انجام تمام کارهايي

که دلت مي خواد انجام بدي داري

اسلاید 8 :بذار اونقدر شادي داشته باشي

 که زندگيتو شيرين کنه

اونقدر تجربه که قويت کنه

اسلاید 9 :

اونقدر غم که انسان نگهت داره

و اونقدر اميد که شادت کنه

اسلاید 10 :

شادترين مردم

لزوما بهترين چيزا رو ندارن
 
اونا فقط از چيزايي که سر راهشون مياد
 
بهتريناستفاده رو ميکنن


در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید