بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • 20 دقیقه بعد از استعمال آخرین سیگار،
 • فشارخون  شما پایین مى آید و به سطح معمولى مى رسد. درجه حرارت دست ها و پاهاى شما افزایش می یابد و به حد طبیعى مى رسد.
 • -8 ساعت بعد از ترك:
 • منواكسید كربن در خون شما پایین آمده و به حد مطلوب مى رسد.

اسلاید 2 :

 • -24 ساعت بعد از ترك:
 • احتمال حمله قلبى در بدن شما كاهش مى یابد.
 • - دو هفته تا سه ماه بعد از ترك:
 • گردش خون شما پیشرفت مى كند و عملكرد ریه نیز تا 30 درصد افزایش مى یابد.

اسلاید 3 :

 • - یك تا 9 ماه بعد از ترك:
 • سرفه ، ترشحات و گرفتگى، سینوس ، خستگى و كوفتگى و میزان كم آوردن نفس كاهش مى یابد. موهاى ریزى كه با حركت دودى شكل خود خلط را به بیرون از ریه مى رانند، دوباره وظیفه طبیعى خود را در ریه شروع مى كنند و توانایى جابه جایى خلط را به دست مى آورند، ریه را تمیز مى كنند و به این ترتیب عفونت كاهش مى یابد.

اسلاید 4 :

 • -10 سال بعد از ترك:
 • نرخ مرگ ناشى از سرطان ریه نسبت به كسانى كه به سیگار كشیدن خود ادامه مى دهند، نصف مى شود. احتمال ابتلا به سرطان دهان، گلو، مرى، مثانه، كلیه و لوزالمعده نیز كاهش مى یابد.
 • - 15 سال بعد از ترك:
 • احتمال بیمارى هاى كرونرى قلب به اندازه یك غیرسیگارى کاهش می یابد.

اسلاید 5 :

 • ترك سیگار به شما كمك مى كند تا عوامل زیان آور تنباكو را در ظاهر خود از بین ببرید:
 • چین و چروك زودرس در پوست، 
 • بوى بد دهان، زردى دندان ها ، بیمارى هاى لثه، بوى بد لباس ها، زردى دست ها. پشت پا زدن به عادت استعمال تنباكو مزایاى دیگرى نیز به ارمغان مى آورد كه شما خیلى زود متوجه آن خواهید شد.

اسلاید 6 :

تعدادى از این مزایا در هفته هاى اول به تدریج پدیدار می شود و زندگى شما را روز به روز لذت بخش تر مى كند:

 • - غذا طعم بهترى پیدا مى كند.
 • - حس بویایى به حالت طبیعى خود برمى گردد.
 • - براى فعالیت هاى روزانه مانند بالا رفتن از پله، كارهاى سبك خانه و غیره، نفس كم نمى آورید.

اسلاید 7 :

 • امید دستیابى به سلامت بیشتر یك دلیل خوب براى ترك سیگار است ، اما دلایل مهم دیگرى نیز وجود دارد. استعمال سیگار هزینه زیادى دارد. خسارت اقتصادى استعمال سیگار حدود 391/3 هزار دلار در سال براى هر سیگارى تخمین زده شده است. آیا واقعاً بدون در نظر گرفتن مشكلات بهداشتى مى خواهید به آتش زدن پول هایتان ادامه دهید؟!

اسلاید 8 :

 • سیگاری بودن گران است. به دست آوردن مبلغى كه روزانه صرف خرید سیگارتان مى شود، چندان سخت نیست. رقم به دست آمده را ضرب در 365 كنید!! این رقم برایتان تعجب آور است. حال این عدد را ضرب در سال هایى كه سیگار مى كشید!!! نتیجه به دست آمده شما را مبهوت مى كند. فكر كنید كه با این مبلغ چه چیز هایى مى توانستید بخرید!! این بدون در نظر گرفتن خسارت هاى وارد شده بر سلامت و ایمنى زندگى و هزینه اى است كه صرف به دست آوردن سلامت از دست رفته شما مى شود.

اسلاید 9 :

 • امروزه سیگار كشیدن از نظر اجتماعى كمتر مورد پذیرش قرار مى گیرد. در عین این كه امكان اجراى تصمیمات مبنى بر عدم استعمال دخانیات در همه جاى كشور وجود ندارد در بسیارى از اماکن عمومى استعمال دخانیات ممنوع است و بسیاری از كارفرمایان نیز ترجیح مى دهند افراد غیرسیگارى را استخدام کنند.

اسلاید 10 :

 • مطالعات نشان مى دهد كه كاركنان سیگارى هزینه بیشترى به كارفرمایان تحمیل مى كنند. زیرا بیشتر اوقات با حالت بیمار سركار حاضر مى شوند و كاركنانى كه نسبت به غیر سیگارى ها بیشتر بیمار مى شوند خرج كارفرما را براى جایگزینى فرد بالا مى برند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید