بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت ماشین در کشاورزی

 • خودکفایی و افزایش تولید
 • خروج کارگران کشاورزی به دیگر بخش ها ( خدمات و صنعت)
 • افزایش کیفیت و کمیت تولید

–شخم یک هکتار زمین با گاوآهن سه خیش 3 ساعت، جفت گاو 40 و انسان 100 ساعت

 • تولید اقتصادی و خروج از تولید معیشتی
 • رفاه و آسایش با کار کشاورزی

–بدون استفاده از ماشین کار کشاورزی بسیار طاقت فرسا است

اسلاید 2 :

تاریخچه

 • گاوآهن چوبی Ard حدود 6000 قبل از میلاد
 • تیغه های آهنی 2000 سال قبل از میلاد
 • قرن 14 میلادی ظهور صفحه بر گردان در گاواهن
 • 1798 طراحی گاوآهن با محاسبات ریاضی (توماس جفرسون)
 • 1820 کولتیواتور دامی
 • 1837 ساخت گاواهن فولادی توسط جاندیر
 • 1869کولتیواتور دندانه فنری
 • ابداع دیسک ها (ابزار بشقابی)
 • 1924 ساخت دیسک افست
 • 1930عرضه گاوآهن دوار ساخت سویس
 • معرفی کشت بدون شخم دهه 1960 به بعد
 • گسترش سیستم های مختلف خاکورزی دهه های 70 و 80
 • اکنون ماشین های خاک ورز مرکب

اسلاید 3 :

روند کشاورزی در دنیا

 • در حال دگرگونی
 • کاهش تعداد کشاورزان
 • افزایش نسبت (کشاورز/ مصرف کننده)
 • تمرکز کشاورزان بر روی درامد خارج از مزرعه (صنایع تبدیلی)
 • کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی کشور های صنعتی

اسلاید 4 :

روند فعالیتهای خاکورزی در کشاورزی

 • خاکورزی حداقل Minimum Tillage
 • خاکورزی حفاظتی Conservation Tillage
 • خاک ورزی بدون شخم No Tillage

اسلاید 5 :

 خاک و عملکرد محصول

 • پایان سال زراعی نتیجه عملکرد تمام عوامل از جمله ماشین الات است
 • از مهمترین فاکتور ها شرایط فیزیکی خاک برای گسترش و توسعه ریشه
 • ساختمان خاک عموماً بیان کننده این ویژگی خاک است
 • خاک محیطی است برای حیات گیاه در طی فصل رشد

–بستر بذر (عمق 5 سانتی متر) 5% طول عمر

–بستر ریشه 95% طول عمر

 

اسلاید 6 :

نیاز های بستر ریشه گیاه

 • نفوذ آسان بداخل خاک
 • خاک باید قادر باشد رطوبت لازم را در اختیار ریشه قرار دهد

خاک های متخلخل روان آب را کاهش داده و نفوذ آب را بداخل خاک تسهیل می کند

 • تهویه مناسب خاک بستر

گیاهان و میکرو اورگانیسم ها برای رشد نیاز به اکسیژن دارند

باید دی اسید کربن را نیز خارج کنند

 • ریشه باید مواد غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم کند

خاک متخلخل با تسهیل نفوذ هوا و رطوبت باعث حل شدن مواد غذایی و حمل انها بسمت ریشه می شود

 • ریشه باید در تماس با یک خاک فعال باشد

برای رشد بهتر باید به تمام قسمتهای ریشه رطوبت، مواد غذایی و هوا برسد

 • خلل و فرج مسدود پر از هوا و یا کلوخه های قدیمی کهنه باعث کاهش رشد می شوند

اسلاید 7 :

اهمیت ساختمان خاک

 • ساختمان خاک مشخص کننده میزان فشردگی

ریشه گیاه باید قادر باشد بسهولت در خاک نفوذ کند

برای نفوذ ریشه گیاه انرژی مصرف می کند

 • خلل و فرج کوچک و بزرگ هر دو برای جریان آب و هوا و ریشه مهم هستند

در صورت وجود خلل و فرج ریشه ی تواند در خاک بسهولت نفوذ کند

با شخم زمین سبب ایجاد خلل و فرج شده مصرف انرژی برای رشد ریشه کاهش می یابد

 • در خاک شنی ساختمان وجود ندارد؛ میزان خلل و فرج بستگی به اندازه ذرات شن دارد

وجود مواد الی سبب بهم چسبیدن ذرات خاک و تشکیل ساختمان می شود

 • در خاک رسی عامل تعیین کننده خلل و فرج ساختمان خاک است

بدلیل ریز بودن ذرات ، نفوذ پذیری ضعیف است

 • خاک های لوم از اینجهت در حد وسط هستند
 • نقش مواد الی در ساختمان خاک

در خاک های سبک با بهم پیوستن ذرات باعث بهبود ساختمان می شود

در خاک های لوم باعث پایداری

در خاک های سنگین باعث شکنندگی

اسلاید 8 :

انواع ساختمان خاک

 • دانه ای

در خاک های شخم خورده و هوا زده

در خاک های سطحی

 • بلوکی گوشه دار

در خاک های سنگین و سیلتی شخم خورده

 • منشوری

در خاک های زیرین

 • صفحه ای

در زیر چرخهای لغزش دار تراکتور

اسلاید 9 :

نحوه تشکیل خاک

 • درشت دانه ها

خشک و مرطوب شدن مکرر

یخزدگی و ذوب مکرر

کشت و کار و شخم مناسب

 • ریز دانه ها

رشد و توسعه ریشه ها

فعالیت کرمها و دیگر میکرواورگانیسم ها

مواد آلی

اسلاید 10 :

عوامل موثر بر حفظ و نگهداری ساختمان خاک

 • نوع گیاه

ریشه ای

چمنی

 • وضعیت زهکشی

طبیعی

مصنوعی

 • استفاده حداقل و بهنگام از عملیات خاکورزی

روشهای نوین خاکورزی

 • تردد و حمل و نقل

لغزش

شنی

وزن

 • کود امی
 • رو شهای مصنوعی

اهک

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید