بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شرکت ها

ايران خودرو

ايران خودرو ديزل

سايپا

سايپا ديزل

پارس خودرو

گروه بهمن

گروه صنعتي رنا

گروه خودرو سازي مرتب

موتور سازان تراکتور

                         متوسط صنعت

اسلاید 2 :

نسبت های نقدینگی

قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری را تعیین می کنند

اسلاید 3 :

 

نسبت های فعالیت

گردش سریع اقلام (درجه کارایی شرکت از نظر استفاده موثر از منابع)

اسلاید 4 :

نسبت های سودآوری

ارزیابی عملکرد کلی شرکت و مدیریت

اسلاید 5 :

فرمول دوپانت

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید