بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاریخچه برنامه HEC-1

 • Separate Programs: 1967 by Leo R. Beard
 • Major Revision and Unification: 1973
 • Second Major Revision: 1981 (Dam Breach, Kinematic Wave)
 • PC Versions: 1984 (partial), 1988 (full)

اسلاید 2 :

تاریخچه برنامه HEC-HMS

HEC “NexGen” Project Begins 1990

  (RAS, HMS, FDA)

HEC-HMS - New GUI and Updates

 • First Release April 1998
 • Version 1.1 Released April 1999
 • From 2002 to 2005

Ê2.1.1

Ê2.1.2

Ê2.1.3

Ê2.2.0

Ê2.2.1

Ê2.2.2

Ê3.0.0 (Dec. 2005)

Ê3.0.1 (Apr. 2006)

Ê3.1.0 (Nov. 2006)

Ê3.2.0 (Apr. 2008)

Ê3.3.0 (Oct. 2008)

Ê3.4.0 (Aug. 2009)

 • Current version 3.5.0 (Aug. 2010)

اسلاید 3 :

برتریهای HEC-HMS بر HEC-1

 • کاربر دوست بودن چون با تکنیک GUI کار می‌کند.
 • انواع خروجی گرافیکی
 • ایجاد گزارشها
 • بهبود در محاسبات
 • دارا بودن کارآیی بیشتر
 • پروژههای ایجاد شده به سه بخش تقسیم میشود.
 • پروژه‌ها را می‌توان با پارامترهای گوناگون (بدون استفاده از پروژه جدید) اجرا نمود.

اسلاید 4 :

نحوه کارکرد Hec-HMS

 • بارندگی ورودی
 • تابع روند تلفات
 • هیدروگراف واحد
 • محاسبه رواناب
 • روندیابی سیل
 • گام‌های ترکیبی

اسلاید 5 :

تبدیل هیتوگراف بارندگی به هیدروگراف رواناب

اسلاید 6 :

ساختن یک پروژه جدید

 • پس از اجرای FileÞNew پنجره زیر ظاهر شده که باید تکمیل شود.

اسلاید 7 :

ایجاد صفحه حوضه آبریز

 • پس از اجرای ComponentsÞBasin Model Managerپنجره زیر ظاهر شده که باید کلید New را بزنید.

اسلاید 8 :

دنباله ایجاد صفحه حوضه آبریز

 • پس از زدن کلید New پنجره زیر را باز میشود و پس از تکمیل کلید create را بزنید.

اسلاید 9 :

شکل‌گیری صفحه نرم‌افزار

اسلاید 10 :

ایجاد پس‌زمینه مدل یا نقشه حوضه آبریز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید