دانلود فایل پاورپوینت مدیریت عدم انطباق Nonconformity Management

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت عدم انطباق Nonconformity Management توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت عدم انطباق Nonconformity Management قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف آموزشی

.۱تعریف عدم انطباق

.۲شناختن ابزارهای اصلی آگاهی یافتن از عدم انطباق و پایش آنها

.۳شناختن ”اقدامات پیشگیرانه“، ”اقدامات فوری“ و ”اقدامات اصلاحی“ و درک ارتباط و تفاوت آنها

اسلاید ۲ :

عدم انطباق چیست؟

  هررخدادی که تاثیر منفی بر روی یک سازمان داشته باشد. یا به عبارتی ما برای هر یک از اجزای آزمایشگاه(محیط، تجهیزات، روش های کاری، کارکنان ، مواد و ملزومات و …) از پیش انتظاراتی را متصور هستیم و عدم انطباق هر چیزی که با خواسته های از قبل طراحی شده ما تطابق نداشته باشد.    

به عنوان مثال انتظار داریم برچسب روی نمونه ها کاملا“ چسبیده و خوانا باشد و اطلاعاتی از قبیل نوع تست ، نام بیمار و کد شناسایی را داشته باشد ، حال به هر دلیل این برچسب این موارد را نداشته باشد با انتظارات ما مغایرت دارد.  

اسلاید ۳ :

عدم انطباق قابل طبقه بندی است:

-عدم انطباق عمده (Major): رخدادی است که بطور مستقیم و قطعی بر عناصر سازمان اثر گذاشته و کیفیت عناصر اصلی و محصول آن را مخدوش کند.

-عدم انطباق جزئی (Minor): رخدادی که تاثیر مستقیم برکیفیت عناصر اصلی سازمان و محصول نداشته و آن را مخدوش نمی کند. 

اسلاید ۴ :

برای تشخیص و درجه بندی عدم انطباق ها باید از خود چهار سؤال زیر را بپرسید:

اسلاید ۵ :

درجه ‌بندی عدم انطباق

درجه بندی عدم انطباق با در نظرگیـری:

تـداوم عـدم انطبـاق

تکـرارپذیـری عـدم انطبـاق

تأثیـر منفی عـدم انطبـاق بر روی مشتـری

اسلاید ۶ :

تعاریف

اقدام اصلاحی(Corrective action):

 • اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوب مشاهده شده انجام می شود.
 • اقدام پیشگیرانه(Preventive action):
 • اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوبی که وقوع آن محتمل است انجام می شود.

اسلاید ۷ :

خطا چرا اتفاق میافتد؟

 • شفاف نبودن مسئولیت ها
 • مکتوب نبودن روش ها
 • تعقیب نکردن روش های مکتوب
 • فقدان آموزش یا ناقص بودن آن
 • عدم کنترل بر خطاهای منشیگری
 • انبارش غلط کیت ها و معرف ها
 • عدم انجام کنترل کیفی داخلی و خارجی

اسلاید ۸ :

ادامه از قبل

 • نگهداری نادرست تجهیزات
 • در طراحی سیستم اشتباه کرده ایم .
 • در تفهیم نیازمندیهای اجرای سیستم اشتباه کرده ایم .
 • در آموزش اجرای صحیح سیستم اشتباه کرده ایم .
 • در اجرای صحیح سیستم ناتوان هستیم .
 • شاخص های ارزیابی مناسبی نداریم .

خطا می تواند در هر یک از فرآیندهای مرتبط با انجام آزمایش اتفاق بیافتد!

اسلاید ۹ :

عواقب خطای آزمایشگاهی

 • مراقبت ناقص از بیماران
 • تهدید سلامت و مرگ
 • اقدام نامتناسب در زمینه سلامت عمومی
 • اپیدمی شدن یک بیماری مسری تشخیص داده نشده
 • اتلاف منابع

اسلاید ۱۰ :

چرخه مدیریت عدم انطباق

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد