بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حوادث ناگوار ناشی از HW

انگلستان: در شهر Meadland در فوریه سال 1972 بدلیل ذخیره غیر استاندارد بشکه های محتوی نمک سیانور

 

ژاپن: اولین کشور در زمینه کنترل مواد زائد خطرناک بدلیل حادثه خلیج میناماتا در سال 1960 در رودخانه Agano و Nigata

 

آمریکا: از سال 1976 مقررات ویژه ای جهت دفع مواد زائد خطرناک(HWM) ارائه نمود.

 

کره جنوبی: تخلیه غیر مجاز 300 تن فنول به رودخانه ناکتونگ (منبع تامین آب شرب 10 میلیون نفره پوسان)

اسلاید 2 :

موارد الزامی جهت مدیریت مواد زائد خطرناک

 قوانین و استانداردها

 امکانات و روشهای اجرائی مناسب

 تسهیلات مناسب جهت بازیافت، تصفیه و دفع مناسب (T.R.D.HW)

 و ارزیابی لازم جهت مصرف مجدد مواد

 ایجاد برنامه های آموزشی برای مدیران دولتی و صنایع جهت شفافیت اذهان عمومی برای ارتقاء مدیریت مواد زائد خطرناک

اسلاید 3 :

تعریف مواد زائد خطرناک (HW) توسط گروه متخصصین زیست محیطی در زمینه مواد زائد خطرناک در سال 1985:

     به موادی به غیر از مواد رادیواکتیو گفته می شود که بدلیل میل ترکیبی شدید (Reactivity)سمیت(Toxicity) قابلیتانفجار(Explosivity) و خاصیت خورندگی(Corrosivity) و سایر مشخصات برای محیط زیست یا سلامتی چه به تنهایی و یا چه به صورت تماس با سایر مواد زائد ایجاد خطر نموده و یا احتمال آنرا سبب گرند. و از نظر قانونی در ایالتی که تولید و یا در آن دفع می گردند و یا حتی از مسیری که حمل می گردند«خطرناک» تلقیمی گردند.

     

اسلاید 4 :

تقسیم بندی مواد زائد خطرناک
(HW CLASSIFICATION)

1- مواد زائد خطرناک با منشاء مشخص(فهرستK) با کد مشخصه 261.33

2- مواد زائد خطرناک با منشاء نا مشخص(فهرستF) با کد مشخصه 261.31

3- مواد زائد خطرناک سمی (فهرستU)

4- مواد زائد خطرناک حاد(فهرست P) با کد مشخصه 261.33 c

اسلاید 5 :

مواد زائد خطرناک با منشاء مشخص(فهرستK ):

    مواد زائد خطرناک در اکثر صنایع نظیر چوب و کاغذ، کارخانجات مواد شیمیایی آلی، مواد آفت کش، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت، صنایع تولید مس و روی، صنایع تولید آلیاژهای فلزی، تهیه فراورده های دارویی، ساخت رنگهای معدنی، مواد شیمیایی معدنی، مواد منفجره، صنایع آهن و فولاد، صنایع مادر سرب و آلومنیوم، صنایع ثانوی سرب نظیر باتری سازی ها و فورمولاسیون جوهر.

اسلاید 6 :

مواد زائد خطرناک با منشاء
نا مشخص(فهرستF ):

   عمدتاً شامل زوائد تولیدی در فرایندهای صنعتی ناشی از مصرف حلال ها، آبکاریها، چربی زدایی، برخی واکنش های آمیخته با دی اکسین ناشی از ترکیبات آلی و...

اسلاید 7 :

مواد زائد خطرناک سمی (فهرستU ):

   مواد زائد خطرناک سمی در این رده بندی قرار می گیرند. نظیر مواد زائد خطرناک حاصله از محصولات تجاری، ضایعات و فراورده های دور ریز و ریخت و پاش و...

اسلاید 8 :

چگونگی شناخت مواد زائد خطرناک:

برای طبقه بندی مواد زائد در محدوده HW می توان موارد زیر را در نظر گرفت:

  • وقتی ماده مذکور حداقل با یکی از مواد مندرج چهارگانه انطباق داشته باشد.
  • وقتی ماده زائد، اختلاطی از مواد زائد فهرست شده و سایر مواد زائد باشد.
  • حد اقل دارای یکی از خصوصیات چهارگانه HW را داشته باشد(سمیت، خورندگی، اشتعال پذیری، میل ترکیبی شدید).

اسلاید 9 :

معرفی کدهای خطر:

I: مواد زائد قابل اشتعال    (Ignitable .W)

C: مواد زائد خورنده  (Corrosive .W)

R: مواد زائد با میل ترکیبی شدید  (Reaction .W)

E: مواد زائد سمی طبق آزمون سمیت EP

H: مواد زائد خطرناک حاد  (Acute .HW)

T: مواد زائد سمی  (Toxic .W)

اسلاید 10 :

طبقه بندی مواد زائد خطرناک بر اساس قانون RCRA:

-لجن های آلی

-لجن های غیر آلی

-مواد زائد مایع آلی

-مواد زائد مایع غیر آلی

-مواد زائد جامد غیر آلی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید