بخشی از مقاله

نتايج پژوهشي درباره وضعيت زنان باردار در ماه مبارك رمضان نشان مي دهد: بين وضعيت دوران بارداري در زنان روزه دار و غير روزه دار در سه ماهه دوم و سوم اختلاف معني داري وجود ندارد

به گزارش«شبكه خبر دانشجو»، فريده مصطفي زاده در پايان نامه خود باعنوان بررسي مقايسه اي وضعيت دوران بارداري و نتايج حاملگي در زنان روزه دار و غير روزه دار مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي تصريح كرده است: بين نتايج حاملگي در زنان روزه دار و غير روزه دار سه ماهه دوم و زنان روزه دار سه ماهه سوم اختلاف معني داري وجود ندارد و مقايسه نسبت ها بين افزايش وزن طبيعي افراد دو گروه اختلاف معني داري را نشان داد.

اين پژوهش كه در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شده است، خاطر نشان مي كند: افزايش وزن در زنان روزه دار سه ماهه دوم بيشتر از زنان غير روزه دار بود و افزايش وزن درسه ماهه سوم بارداري بين زنان روزه دار و غير روزه دار اختلاف معني داري نداشت.

در اين پژوهش آمده است: نسبت ابتلا به كم خوني در دوران بارداري، نسبت تولد نوزاد نارس و نسبت تولد نوزاد كم وزن در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم در زنان روزه دار و غير روزه دار اختلاف معني داري وجود ندارد.

در پايان اين پژوهش تاكيد شده است: زنان باردار كه از سلامتي كامل برخوردار هستند با كمك و مشورت تيم بهداشتي و مراقبت كافي در دوران بارداري مي توانند در سه ماهه دوم و سوم بارداري در ماه مبارك رمضان روزه بگيرند و زنان باردار و غير روزه دار بايد مورد توجه كافي و دقيق قرار گيرند تا دچار مشكل و عوارض مربوط به آن نشوند

روزه‌داري زنان باردار در سه ماه اول موجب اختلالات مغزي جنين مي‌شود
خبرگزاري فارس: يك متخصص زنان و زايمان گفت: زنان باردار در سه ماه ابتداي بارداري به ويژه هشت هفته اول به دليل تشكيل سلولهاي مغزي جنين نبايد روزه بگيرند.
آذر ميرزايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: كمبود قند خون در سه ماهه اول بارداري به شدت بر روي رشد عمومي جنين موثر است و اين امر به ويژه در فصولي كه مدت روزه داري طولاني تر است حساسيت بيشتري دارد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در ماههاي اول بارداري معمولا به دليل شرايط ويژه داشتن حالت تهوع و ويار، مادر در حالت عادي نيز امكان صرف وعده‌هاي غذايي را ندارد، روزه داري اين مشكل را تشديد مي كند و موجب كاهش قند خون و تجمع مواد كتوني در خون مي شود.
وي اضافه كرد: البته بر اساس مطالعات انجام شده روزه‌داري زنان باردار در سه ماهه دوم به شرط تغذيه مناسب در وعده‌هاي سحر و افطار بلامانع است.
ميرزايي روزه‌داري زنان باردار در سه ماهه سوم را به علت وجود بيشترين زمان رشد جنين نگران كننده خواند و گفت: در اين دوران رشد جنين رابطه مستقيم با مصرف مناسب مواد غذايي دارد و نبايد تحت هيچ شرايطي اختلالي در بافت اين املاح به وجود آيد.
وي افزود: زنان بارداري كه شرايط مساعد براي روزه‌داري را دارند بايد حتما در وعده‌هاي افطار از مايعات زياد و مواد غذايي سبك استفاده كنند و به فاصله چند ساعت شام ميل كنند و هنگام سحر نيز از مواد غذايي چرب و كربو هيدراتهاي پيچيده مانند خرما، گردو و خشكبار استفاده كنند.
بررسي مقايسه‌اي وضعيت دوران بارداري و نتايج حاملگي در زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي, / فريده مصطفي‌زاده؛ به راهنمائي :يادآور نيكروش

پژوهش حاضر يك مطالعه كوهورت مي‌باشد كه به منظور مقايسه وضعيت دوران بارداري و نتايج حاملگي در زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار سه ماهه دوم و سوم مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اردبيل در سال 1377 انجام شده است . در اين پژوهش 84 زن باردار كه شامل 21 زن روزه‌دار و 21 زن غير روزه‌دار سه ماهه دوم، 21 زن روزه‌دار و 21 زن غير روزه‌دار سه ماهه سوم بارداري بودند با روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها برگه ثبت اطلاعات بود كه از طريق مصاحبه با زنان باردار و استفاده از پرونده توسط پژوهشگر تكميل گرديد. برگه ثبت موراد شامل اطلاعاتي مربوطه به متغيرهاي مستقل (تعداد روزهاي روزه‌داري در ماه مبارك رمضان)،

وابسته (افزايش وزن كلي در بارداري و ابتلا به كم خوني در دوران بارداري، وزن موقع تولد نوزاد، آپگار دقايق اول و پنجم بعد از تولد، سن حاملگي هنگام زايمان)، مداخله‌گر (سن شغل، تعداد حاملگي و تعداد زايمان) و زمينه‌اي (ميزان تحصيلات زن باردار و همسر، جنس نوزاد، شغل همسر، نحوه مراجعه به مراكز بهداشتي درماني، تعداد دفعات مراجعه، تعداد روزهاي روزه‌داري در ماه رجب و شعبان) بود. يافته‌هاي پژوهش در 68 جدول به نمايش گذاشته شده است .

در اين پژوهش از آزمونهاي آماري كاي - دو و دقيق فيشر و نيز آزمون مقايسه نسبت‌ها جهت تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دادند كه بين وضعيت دوران بارداري در زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار سه ماهه دوم و زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار سه ماهه سوم اختلاف معني‌داري وجود ندارد. همچنين يافته‌ها نشان دادند كه بين نتايج حاملگي در زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار سه ماهه دوم و زنان روزه‌دار سه ماهه سوم اختلاف معني‌دار وجود ندارد. آزمون مقايسه نسبت‌ها نشان داد كه بين نسبت افزايش وزن طبيعي در زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار سه ماهه دوم اختلاف معني‌داري وجود دارد (Z 2/04 و P<0/05) و افزايش وزن در زنان روزه‌دار سه ماهه دوم بيشتر از زنان غير روزه‌دار بود، اين آزمون در سه ماهه سوم اختلاف معني‌داري نشان نداد (Z 0/36). يافته‌ها نشان دادند كه بين نسبت ابتلا به كم خوني در دوران بارداري (Z 1)، نسبت تولد نوزاد نارس (Z 1)، نسبت به آپگار غيرطبيعي دقايق اول (Z 0) و پنجم (Z 0) و نسبت تولد نوزاد كم وزن در سه ماهه دوم (Z 1/125) و در سه ماهه سوم (Z 0) در زنان روزه‌دار و غير روزه‌دار اختلاف معني‌داري وجود ندارد. در خاتمه با توجه به اين بررسي پيشنهاد شد در صورتي كه زنان حامله از سلامتي كامل برخوردار باشند با كمك و مشورت تيم بهداشتي و مراقبت كافي در دوران بارداري مي‌توانند سه ماهه دوم و سوم بارداري در ماه مبارك رمضان روزه بگيرند. همچتيت زنان باردار غير روزه‌دار نيز در اين ماه مبارك بايد مورد توجه كافي و دقيق قرار گيرند تا دچار مشكل وزن و عوارض مربوط به آن نشوند. در خاتمه براساس يافته‌هاي پژوهش پيشنهاداتي براي اجراي پژوهش‌هاي بعدي داده شده است.

زنان بارداربا رعايت دستورات پزشكي مي توانند روزه بگيرند
واحد مركزي خبر: پزشكان معتقدند زنان باردار در صورت رعايت برخي دستورات و مراجعه به پزشك مي توانند روزه بگيرند.
براين اساس به زنان بارداري كه قصد روزه گرفتن در ماه رمضان را دارند توصيه مي شود حتما سحري بخورند و هنگام روزه فعاليتهاي عادي خود را انجام دهند و از فعاليت هاي اضافي بپرهيزند.
به زنان بارداري كه در دوران بارداري روزه مي گيرند توصيه مي شود هنگام افطار از خوردن غذا در يك مرحله بپرهيزند و غذاي خود را در چند وعده صرف كنند . اين زنان همچنين بايد از خوردن غذاهاي داراي ادويه ، نوشيدني هاي گازدار و زياده روي در خوردن شيريني خودداري كنند.
زنان باردار بايد با مشاهده هر گونه عوارض ناشي از روزه داري روزه خود را افطار كنند .

يك متخصص تغذيه:
زنان باردار تا ماه پنجم بارداري مي‌توانند روزه بگيرند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس بهداشت و درمان - خانواده

يك متخصص تغذيه اعلام كرد: روزه‌داران به ويژه نوجوانان، دانشجويان و افراد شاغل بايد وعده سحر را صرف كرده و هرگز بدون سحري روزه نگيرند.
دكتر مسعود كيمياگر در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» ‌خبرگزاري دانشجويان ايران اظهارداشت: حذف وعده سحري موجب پايين آمدن قند خون و كاهش قدرت يادگيري و تمركز در طول روز به خصوص در نوجوانان و دانشجويان مي‌شود.

وي افزود: وعده افطاري براي يك روزه‌دار يك وعده كامل به حساب مي‌آيد و نيازي به يك وعده جداگانه براي شام نيست.
اين متخصص تغذيه، مصرف غذاهايي مانند آش يا سوپ رقيق در وعده افطار را مناسب دانست و افزود: با مصرف آش گرم و رقيق، معده براي دريافت مواد غذايي بعدي آماده مي‌شود ولي مصرف آش رشته‌هاي سنگين دستگاه گوارش را براي هضم به زحمت مي‌اندازد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید