دانلود فایل پاورپوینت معماری دوره ساسانیان

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معماری دوره ساسانیان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معماری دوره ساسانیان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ساسانیان

روی کار آمدن اردشیر ساسانی

ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد . بابک پس از ساسان جانشین پدر شد و خود را شاه خواند (۲۰۸ م)
در این تاریخ شهر استخر به دست گوچیهر شاه بازرنگی بود . بازرنگیان در نیسایه که در جهت دیوار های سفیدش در دوره ی اسلامی بیضا نام گرفت ، سلطنت داشتند.
چون گوچیهر پادشاه بازرنگی در آن نواحی امیر بزرگ بود ، بابک برای پسرش اردشیر از وی منصب ارگبدی دارابگرد را بگرفت.
در سال ( ۲۱۲م) اردشیر بر گوجهیر قیام کرد و شهر نسا ( بیضا ) را به تصرف در آورد و او را کته و به جای وی نشست.
جون بابک درگذشت شاهپور جانشین او شد . میان دو برادر یعنی شاهپور و اردشیر نزاع درگرفت. اردشیر به برادر مهتر خود حسد می برد، اما شاهپور بر اثر اتفاق بمرد و اردشیر در سال ۲۱۲ میلادر به آسانی جای او نشست سپس اردشیر بر کرمان دست یافت و تا سواحل خلیج فارس پیش رفت. پس از آن شادشاهپور اصفهان را بکشت و روانه ی اهواز شد و سرانجام در جنگ سختی که بین او و اردوان پنجم در هرمزگان درگرفت ، اردوان را شکست داد و با مرگ او سلسله ی اشکانی بر افتاد ( ۲۸ آوریل سال ۲۲۴م)
پس از این نبرد پیروزمندانه به تیسفون آمد و بر تخت نشست.

اسلاید ۲ :

نطام اداری

در رأس ادارات ساسانی بزرگفرمذار یا صدر اعظم قرار گرفته بود و عملا زمام قدرت و اداره کشور در دست او بود . وی قراردادها و پیمانها را امضا می کرد . گاهی در جنگها فرماندهی کل را به عهده می گرفت . همه دیوانها و یا وزارتخانه ها با دبیران آنها تحت نظر وی بودند . شاید کلمه بزرگمهر تصحیف عنوان بزرگفرمذار باشد که مورخان عرب عنوان بزرگفرمذار عهد انوشیروان را به بوذرجمهر تبدیل کرده اند .
در زمان انوشیروان،کشور ایران راکه تا آن زمان مرزبانان اداره می کردند به چهار قسمت تقسیم شد و هر قسمتی را پاذگس نامیده شد و به آنها نام جهت های چهارگانه داده شد : اپاختر (شمال) خراسان (مشرق) نیمروز (جنوب) خوروران (مغرب) داد و برای هر کدام از این پاذگسها فرمانروایی تعیین کرد که او را پاذگسبان می نامیدند .
امور لشکری نیز تحت نظر سپهبدان اداره می شد و به تعداد پاذگسبانان چهارگانه ، چهار سپاهبد نیز در ایران وجود داشت . ایالات و پاذگسها را به بخشهای کوچکتری تقسیم کرده و هر قسمت را ایستان می گفتند و حاکم آن را ایستاندار می خواندند و سپس هر ایستان را به چند شهر یا ولایت تقسیم می نمودند و مرکز آن را شهرستان می گفتند .
قریه را دیه و رئیس آن را دیهسـالار می خواندند . مزارع تابع دیـه را روستـاک (روستا)می گفتند .
سه بخش مهم نظام اداری از قرار زیر است:
طبقات و خانواده ها در نظام اداری

مالیات

دادگستری

اسلاید ۳ :

فرهنگ و تمدن

دین رسمی

اردشیر بابکان چون پادشاهی از خاندان موبدان بود پس از نشستن بر تخت سلطنت دین زرتشتی را آیین رسمی ایران قرار داد و اعتقاد به ادیان دیگر را ممنوع داشت .
از دانشمندان زرتشتی که به پادشاهان ساسانی در تقویت و گسترش آن دین خدمت کرده اند ، نخست باید تنسر موبد زمان اردشیر بابکان و دیگر آذربد مهراسپندان،موبد زمان شاپور اول و کرتیر موبد زمان هرمزد و بهرام اول را نام برد .
در زمان ساسانیان به همت این موبدان بیست ویک نسک اوستای قدیم را به زبان پهلوی ترجمه کردند و آن ترجمه را زند نامیدند که به معنی تفسیر است .
چون فهم کتاب زند به سبب وجود لغات آرامی در آن مشکل می نمود سپس شرحی به زبان پارسی ساده بر زند نوشتند و آن را پازند خواندند .
اساس سیاست داخلی ساسانیان هماهنگی دین و دولت بود .

اسلاید ۴ :

دینهای منشعب از دین زرتشت

اصولاً همه ادیان ایرانی پیش از اسلام مبتی بر دو اصل خیر و شر یا هرمزد و اهریمن است . منتهی فرقی که با هم دارند در کیفیت و مدت آمیختگی شر با خیر است . در دین زرتشتی سرانجام خیر بر شر و هرمزد بر اهریمن غلبه خواهد کرد ولی در ادیان دوگانه پرستی دیگر چنین نیست .
هر دینی برای رهایی از شر ، فلسفه ای دارد . بعضی از متفکران دوره ساسانی که راه آسانتری برای رستگاری بشر می جستند ، چون دین مزدیسنی را جوابگوی پرسشهای خود ندیدند به بدعت در آن دین پرداخته و ادیان نوینی را بنیاد نهادند که مبنای همه آنها بر دوگانه پرستی است ، مهمترین این ادیان عبارتند از :
زروانی

مانوی

مزدکی

اسلاید ۵ :

زبان و خط

زبان ایرانیان در دوره ساسانیان زبان پارسیک یا پهلوی ساسانی بود .
این زبان لهجه ای از زبان پهلوی اشکانی به شمار می رفت که در جنوب ایران رواج داشت .
خط ایران در این دوره مأخوذ از خط آرامی بود و به دو نوع خط پهلوی ، کتیبه ای یا گشته دبیره و خط پهلوی کتابی یا عام دبیره تقسیم می شد .
در این قرن تعدادی زیادی کلمات آرامی که شمار آنها به هزار کلمه می رسید وارد زبان پهلوی ساسانی شده بود .
برخلاف زبان فارسی که لغات دخیله عربی را به خط عربی نوشته و به همان صورت خودش می خوانند، در زبان پهلوی چنین نبود ، دبیران ساسانی لغات آرامی را که در نوشته های خود به کار می بردند ، به آرامی تلفظ نمی کردند بلکه به تلفظ پهلوی قرائت می نمودند .
مثلاً : “ملکا” می نوشتند و “شاه” می خواندند و یا “گملا” که همان جمل عربی باشد می نوشتند و “اشتر” می خواندند . یا “کدبا” می نوشتند و “دروج” یعنی دروغ می خواندند .
این شیوه نگارش را در اصطلاح هزوارش می نامند .
خط پهلوی کتابی تا سه قرن پس از اسلام در ایران ادامه داشت و در آن دوره کتابهایی به زبان پهلوی از طرف موبدان زرتشتی نوشته شده است .

اسلاید ۶ :

معماری

در دوره ساسانی هنر معماری نسبت به مجسمه سازی و نقاشی در درجه اول قرار داشت . آثار اولیه معماری ساسانی شباهت بسیاری به معماری دوره پارتی دارد . از بناهای ساسانی در قرن سوم میلادی ، کاخ اردشیر در فیروزآباد است .
یکی از آثار دوره ساسانی طاق کسری است که بقایای دربار معروف خسرو اول و دوم در تیسفون می باشد . این طاق اکنون در کناردجله در نزدیکی بغداد در جایی به نام سلمان پاک قرار دارد .
در فاصله یکصد کیلومتری تیسفون قصر دستگرد قرار داشته خسرو دوم پرویز بوده است . دیگر کاخ شیرین است که خسرو دوم آن را برای زن محبوب خود شیرین بنا کرده است و هنوز آثار آن در شهری به نام قصر شیرین باقی است .
یکی از جالبترین آثار تاریخی ، غاری است که در صخره ای در طاق بستان کنده اند و شکارگاه خسرو دوم را نشان می دهد . این آثار در مدخل شهر کرمانشاهان هنوز باقی است . یکی از آنها شاپور اول را نشان می دهد که والرین در جلوی او به زانو درآمده و سیریادیس امپراتور جدید روم در حال احترام به پیش شاپور ایستاده است . در غار شاپور نیز مجسمه بزرگی از شاپور اول پیدا شده که اکنون در آن غار برپا است.

اسلاید ۷ :

علت غایی آثار هنری در ایران ساسانی 

محتوای هنر در ایران باستان – بخصوص در عهد ساسانی – به طور کامل طبقاتی بود و سه مقصد عمده را پی می‌گرفت.

 اول آنکه هنرمندان در این دوره پیوسته در عظمت بخشیدن به حکومت ساسانی می‌کوشیدند و – به بیانی دیگر – می توان گفت که «آرمان گرایی در اجرا» سرلوحه خواست هنرمند قرار داشت. مشخص است که در اینجا از آن فردیتِ سیال و خلاق هنرمند اثر و خبری نیست؛ چه او وظیفه دارد تا همگان و همگنان در برابر آنچه او می‌آفریند به حیرت واداشته شوند و به تکریم حکومت بپردازند. به طور یقین، در هنر ساسانی علایق و سلایق گروه محدودی از جامعه لحاظ می‌شد و هنرمندان – به اعتبار اینکه تا چه حد در برآورده‌سازی آمال دربار و حلقه‌های متصل به آن سهم داشته باشند – در برابر نظر و تشویق اربابان قدرت بودند.
   معماری ساسانی نیز، با گنبدها و ایوانهای باشکوه و عظیم، در صدد نمایش دادن شکوه و عظمت حکومت بود. این معماری تا حدودی ریشه‌ها و شیوه‌های خود را از معماری هخامنشی و تا حدودی از شیوه‌های هنری و معماری یونان باستان برگرفته بود. از بناهای معروف ‌این دوره می ‌توان به کاخ اردشیر در «فیروزآباد» و قصر پادشاهان ساسانی در «تیسفون» (نزدیکی بغداد) اشاره کرد.

اسلاید ۸ :

دوم آنکه هنر در دوره ساسانی توجیه و تبیین و تفسیر اصول اعتقادی آن دوره بود، به نحوی که یکی از محورهای مهم‌ نگرشی هنر ایرانی – بهدینان – تنازع و تعرض ایزدان و اهریمنان است که در عقاید اوستایی و اساطیری ایرانیان اهمیت بسزایی دارد.

  ایرانیان باستان همواره با تاریکی در ستیز و با نور در وفاق و وفاداری به سر می‌برده‌اند. اهورا مزدا منبع و مبدأ نور و اهریمن، از آن حیث که به جهان جسمانی نزدیک است، مبدأ تاریکی است. اتصال دو عالم جسمانی و روحانی به واسطه عالمی برزخی و بینابینی است که ایرانیان باستان در تصویر کردن آن می‌کوشیدند. این‌گونه تلقی در هنر مانی – که خود التقاط و اختلاطی از هنر مسیحی و بودایی و تفکر ثنویت‌گرای دین باستان ایران است – به اوج می‌رسد. هنر مانی در نقاشی به کمال رسید و کتاب مصورش به نام «ارتنگ» یا «ارژنگ» معجزه دین او به شمار می‌آید. بنا به تلقی مانویان، هر آنچه در عالم زیباست، شایان پرستش است.  
سوم آنکه هدف دیگر هنر مفرح کردن و لطافت بخشیدن به زندگانی طبقات حاکم بود. این هدف را هم ادبیات و هم موسیقی به جد پی می‌گرفتند. برای نمونه، داستان خسرو و غلام او امروزه برای تاریخ‌نویسان سندی تاریخی به حساب می‌آید و از رهگذر خواندن آن می‌توانند دربار ساسانی را تجربه کنند، ولی در آن دوران سرگرمیهای فراوانی داشت. داستان «گفتگوی بز و خرما» و همچنین «کتاب شطرنج» هر دو از کتابهای سرگرم کننده آن زمان به حساب می‌آید. کتاب «کلیله و دمنه» هم از کتابهای معروف این دوران است که طبیبی درباری به نام «برزویه» آن را از هندی به فارسی برگرداند. «کارنامه اردشیر بابکان» نیز داستان مبارزه‌های او برای رسیدن به پادشاهی و تخت و تاج است.
   هنر ساسانی – به طور کلی – در خدمت دربار بود و هنرمندان خدمتگزارانی بودند که اراده هنری خود را مصروف خوشامد و پسند درباریان و برجسته‌سازی احوالات و ذکر اوصاف فرمانروایان کرده بودند. البته گاهی مایه نخستین برخی از داستانهایی که در ادبیات ساسانی به چشم می‌خورد از فرهنگ عامه گرفته می‌شد، اما این به علت رویکرد مردمی هنر و ادبیات نبود؛ زیرا در مجموع آثار هنری برای التذاذ و انبساط خاطر امیران و اعیان پدید می‌آمد.

اسلاید ۹ :

شاخصه‌های عملکردی هنرهای اسلامی ایرانی:

حاملان هنر، از حدود جغرافیایی متفاوت، هر یک با زبان ذوقی خاص خود بر اندوخته‌های هنر اسلامی ایرانی – به مرور زمان – افزودند و با انعطاف و عشق از ذهنهای گرانسنگ دیگر نیز بهره‌مند شدند؛ تا جایی که می‌توان گفت هنر اسلامی ایرانی در گذر تاریخ همواره در سه محور حضوری درخشان داشته است:
۱ – دریافت هوشمندانه آن بخش از عناصر هنری سرزمینها و مللی که با نگرش توحیدی همسو بوده اند.
۲ توسعه زیباشناسانه و کارامد آن عناصر
۳ انتقال سخاوتمندانه و مؤثر آن به نسلها و عصرهای دیگر
با طلوع اسلام، از آنجا که مردم ایران با اشتیاقی فزاینده‌تر از هر ملتی دین جدید را پذیرفتند و در مقابل آن سر تعظیم فرود آوردند؛ از این رو، ورود مضامین آسمانی اسلام را در نگاره‌های ایرانی وسیعتر از عرصه‌های جغرافیایی دیگر مشاهده می‌کنیم. این هنر در فراز و نشیب تاریخی خود تاکنون دوره‌های مختلفی را پشت سر نهاده و در هر دوره – با توجه به نوع حکومت، محل پایتخت، نیازهای اجتماعی، تأثیرهای فرهنگی محیط – ویژگیهای خاصی را کسب کرده است. این ویژگیها را با عنوان «مکتبهای هنر نگارگری» می‌شناسند.

اسلاید ۱۰ :

هنر حجاری و کتیبه نویسی

نقوش برجسته موجود از دوره پارتها در شوش، تنگ سروک، بیستون و … نشانگر تنزل هنر حجاری این دوره نسبت به دوره قبل و بعد از خود، یعنی دوره هخامنشی و ساسانی است در این دوره حجاریها هخامنشی، ( تخت جمشید) ، می باشند و برجستگی نقوش نسبت به نقوش برجسته ساسانی بسیار کم است. بیش از آنکه نقوش حجاری شده باشند، کنده کاری شده اند. و به علت نامرغوب و سست بودن سنگها، آنها به مرور زمان دچار فرسودگی و تخریب شده اند و صدمه بسیاری به نقوش وارد آمده است. وجود کتیبه هائی بر این نقوش برجسته و همچنین بر قطعات پوست آهو کشف شده از منطقه اورامانات کردستان و سفال نوشته های نسا، حاکی از استفاده از خطوط یونانی، آرامی و پهلوی اشکانی، در این دوره است. کتیبه یونانی بدست آمده از نهاوند ( در سال ۱۳۲۲) ادامه سنت استفاده از خط و زبان یونانی را ، که از زمان سلوکیها آغاز شده بود، و در دوره پارت ادامه یافت، نشان می دهد. این کتیبه ، مربوط به آنتیوخوس سوم، پادشاه سلوکی است و در ۳۲ سطر به خط یونانی قدیم، بر روی سنگی به ابعاد ۴۶× ۸۵ سانتیمتر نقر شده است. متن این کتیبه پیرامون عنوان واختیاراتی است که شاه نامبرده به ملکه و خواهر خود لااودیسه می دهد. نقش برجسته ای با کتیبه آرامی از شوش یافت شده است. این نقش برجسته بر روی سنگ آهکی نامرغوب با کیفیت ضعیف هنری، کنده کاری شده است. با این حال، آن به عنوان یک سند معتبر تاریخی دوره پارت، دارای اهمیت بسیار است. در این نقش برجسته اردوان پنجم به حاکم ( یا شترپاون) شوش حلقه قدرت ( سلطنت ) اعطاء می کند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد