دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انگیزش

   انگیزش را به عنوان فرایندی تعریف می کنیم که شدت جهت گیری و تداوم تلاش افراد به منظور رسیدن به یک هدف را محاسبه می کند.در حالی که انگیزش تداوم تلاش در مقابل هر نوع هدف تعریف شده است و آن را به اهداف سازمانی در جهت منعکس کردن تمایل خود در رفتار مرتبط با کار می شکنیم

*(درجه انگیزش در بین افراد در شرایط متفاوت،مختلف است)

اسلاید ۲ :

سه عنصر کلیدی در تعریف انگیزش

 • شدت (به میزان تلاش فرد مربوط است)
 • جهت (تلاش در جهت اهداف سازمان هدایت و کنترل شده)
 • تداوم (افراد با انگیزه آنقدر در یک وظیفه باقی می مانند تا به اهدافشان دست یابند)

اسلاید ۳ :

اولین تئوریهای انگیزش

سه تئوری خاص در دهه ۱۹۵۰:

 • تئوری سلسله ی نیازها
 • تئوری Xو تئوری Y
 • تئوری دو-عاملی

اسلاید ۴ :

دلایل دانستن اولین تئوری ها:

 • آنها اساسی را که تئوریهای معاصر از آن ناشی شده اند ارائه می کنند
 • مدیران مجرب هنوز مرتباً از این تئوریها و اصلاحات فنی آنها در تشریح انگیزش کارمندان استفاده می کنند

اسلاید ۵ :

تئوری سلسله مراتب نیازها

شناخته شده ترین تئوری انگیزش، تئوری سلسله مراتب نیازها متعلق به ابراهام مازلو است

او فرض کرده است که در هر انسانی سلسله مراتبی از پنج نیاز وجود دارد

اسلاید ۶ :

سلسله مراتب نیازهای مازلو

 • فیزیولوژیکی:که شامل گرسنگی،تشنگی،پناهگاه،روابط جنسی و دیگر نیازهای جسمی
 • امنیت:شامل امنیت و حمایت از آسیبهای فیزیکی و احساسی
 • اجتماعی:شامل تأثیر،تعلق،پذیرش و دوستی
 • احترام و اعتبار:شامل فاکتورهای احترام درون فردی مانند احترام به خود،استقلال و موفقیت و فاکتورهای احترام بیرونی مانند شأن و مقام
 • خودشکوفایی:فرد توانایی دارد که چه باشد وشامل رشد، رسیدن به پتانسیل فردی و خود تکاملی

اسلاید ۷ :

مازلو نیازهای پنجگانه را در دو گروه رده بالا و رده پایین مجزا می کند

 • رده پایین:نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی (به صورت بیرونی ارضا می شوند)
 • رده بالا:نیازهای اجتماعی، احترام و خودشکوفایی (به صورت درونی ( درون فردی) ارضا می شوند)

*نتیجه:درمواقع رفاه اقتصادی تمام کارمندانی که به طور دائمی استخدام شده اند نیازهای رده پایین تر خود را برآورده کرده اند

اسلاید ۸ :

تئوری X و تئوریY

داگلاس مک گریگور، دو دیدگاه مجزا از انسان پیشنهاد کرد:

 • به طور اساسی منفی،به عنوان تئوری X
 • به طور اساسی مثبت،به عنوان تئوری Y

* نتیجه : دیدگاه مدیر از انسان بر پایه مفروضات مشخص قرار گرفته و آن مدیر رفتارش در رابطه با کارمندان مطابق این مفروضات شکل می دهد

اسلاید ۹ :

چهار فرضیه منفی در تئوریX

۱٫کارمندان به صورت ذاتی از کار متنفر هستند و در صورت امکان، برای اجتناب از آن تلاش خواهند کرد

۲٫چون کارمندان کار را دوست ندارند آنها را باید وادار کرد، کنترل کرد، و به وسیله تنبیه تهدید کرد تا به اهداف دست یافت

۳٫تا جایی که امکانپذیر باشد کارمندان از مسئولیتها اجتناب خواهند کرد و رهبری رسمی را جستجو می کنند

۴٫بیشتر کارمندان امنیت را برتر از فاکتورهای دیگر که مربوط به کار میشوند،قرار می دهند و جاه طلبی کمی ابراز خواهند کرد

اسلاید ۱۰ :

چهار فرضیه مثبت در تئوری Y

۱٫کارمندان می توانند کار را به راحتی استراحت یا بازی ببینند

۲٫افراد خود رهبری و خود کنترلی را تمرین خواهند کرد اگر آنها به اهداف متعهد شده باشند

۳٫افراد می توانند پذیرفتن، حتی جستجو کردن، پوییدن و مسئولیت را یاد بگیرند

۴٫توانایی ایجاد تصمیمات ابداعی بطور گسترده در میان افراد پراکنده شده است و لزوماً در بین موقعیتهای رهبری یگانه نیست

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد